19

1Gióp đáp:
2Bao giờ hồn tôi thôi bị dày vò,
Thân tôi mới thoát lời chà đạp?
3Đã mười lần các anh sỉ nhục tôi,
Chẳng hổ thẹn khi hại tôi vô cớ.
4Nếu thật tôi đã có lỗi lầm,
Để lỗi đó riêng tôi gánh chịu.
5Nếu các anh muốn lên mặt,
Trách móc khi thấy tôi đau khổ,
6Xin biết rằng chính Chúa đánh hạ tôi,
Và bủa lưới Ngài vây quanh tứ phía.
7Tôi kêu cứu, nhưng chẳng ai thèm đáp,
Tôi kêu oan, nhưng công lý ở đâu?
8Chúa dựng rào ngăn chặn tôi tiến bước,
Lấy tối tăm khiến đường tôi mù mịt.
9Vinh quang tôi, Chúa đành tước đoạt,
Mão miện tôi, Chúa cất khỏi đầu.
10Chúa nghiền tôi tứ phía
Làm tôi ra điêu tàn,
Chúa nhổ niềm hy vọng,
Như nhổ cây trốc gốc.
11Lửa phẫn nộ Chúa nhen bùng cháy,
Lại coi tôi như kẻ nghịch thù.
12Đại binh Chúa ùn ùn kéo tới,
Mở đường khai lối tiến công tôi,
Vây hãm lều tôi đang trú ẩn.
13Do Chúa xúi, anh em đều xa lánh,
Người biết tôi, nay ngoảnh mặt làm ngơ.
14Kẻ thân cận bỏ rơi không thèm ngó,
Còn bạn bè cũng đã lãng quên tôi.
15Gia nhân lẫn nữ tì
Kể tôi là khách lạ,
Coi tôi như ngoại kiều.
16Tôi gọi không người dạ,
Tôi bảo chẳng ai vâng,
Đành mở miệng nài khẩn!
17Hơi thở tôi, vợ tôi không chịu nổi,
Anh em một mẹ, tôi phải nài nỉ van xin!
18Cả bọn trẻ con cũng khinh tôi
Lên tiếng chống dối khi tôi dứng dậy.
19Các bạn thân đều gớm ghiếc tôi
Những người tôi yêu mến đều xây lưng quay mặt.
20Thân thể tôi chỉ còn da bọc xương,
Tôi thoát chết với hai bàn tay trắng.
21Các bạn ơi, xin thương tôi với!
Vì tay Thượng Đế đã đánh tôi.
22Sao các bạn săn tôi,
Giống Thượng Đế săn mồi.
Chưa chán thịt tôi sao?
23Ôi, ước gì các lời tôi phát biểu
Được người đem sổ sách chép ghi.
24Ước gì có ai lấy bút sắt, bút chì
Khắc vào bia để lưu cho hậu thế!
25Vì tôi biết Đấng Cứu chuộc tôi vẫn sống.
Đến ngày cuối cùng, Ngài sẽ đặt chân trên đất.
26Mặc dù da thịt tôi rữa nát,
Nhưng trong xác thịt này,
Tôi sẽ chiêm ngưỡng Thượng Đế.
27Chính mắt tôi sẽ thấy Ngài,
Nhìn ngắm Ngài, không phải ai khác,
Dù lòng tôi mòn mỏi trong thân.
28Nếu các bạn bàn mưu tính kế
'Làm thế nào quấy phá nó chơi?'
Rồi lại bảo: 'Nguyên nhân gây tai họa.
Đều do nơi Gióp cả
29Thì xin các bạn kiêng dè lưỡi gươm đoán phạt,
Và xin biết cho rằng sẽ có ngày xét xử công minh.