21

1,2Gióp đáp lời
Xin các bạn lắng tai một tí,
Nghe tôi nói những lời an ủi.
3Xin nhẫn nại với tôi một hồi
Cho tôi được tỏ bày tâm sự.
Chờ nghe xong rồi hãy chê cười.
4Thật ra, tôi đâu có phiền trách loài người
Tâm trí tôi thật là bấn loạn!
5Xin các bạn quay mặt nhìn tôi.
Các bạn sẽ sững sờ, lấy tay che miệng.
6Chính tôi cũng sợ hãi khi nhìn bản thân,
Toàn thân phải run lên cầm cập.
7Tại sao bọn gian ác sống lâu,
Càng cao tuổi càng quyền thế?
8Con cháu đông đúc và cường thịnh
Chính mắt chúng được chứng kiến rõ ràng.
9Nhà cửa chúng an ninh, không có gì phải sợ,
Không lo chi cơn hình phạt của Chân Thần.
10Bò đực chúng tăng gia không trở ngại
Bò cái cũng sinh sôi, không sẩy.
11Đàn con chúng mặc sức nô đùa,
Khiêu vũ truy hoan không biết chán.
12Ca hát theo tiếng trống tiếng đàn
Reo hò theo ống tiêu, ống sáo.
13Chúng tận tình hưởng thụ suốt ngày.
Rồi bình an đi vào Âm phủ.
14Chúng xấc xược nói ngang với Chúa:
"Xin hãy xa lìa, bỏ mặc chúng tôi
Chúng tôi chẳng muốn học biết đường lối Chúa!
15Đấng Toàn năng là ai mà chúng tôi phải phục vụ?
Cầu nguyện cùng Chúa có ích lợi gì đâu?"
16Chúng không tài nào tự cầm vận mạng mình!
Dù sao, tôi chẳng hùa theo âm mưu bọn gian ác.
17Thế mà, chúng vẫn không sa lưới pháp luật
Và Chúa vẫn chưa nổi phán nộ hình phạt chúng.
18Chúng chẳng bị cuốn theo chiều gió như rơm rác,
Như tro trấu bị bão đùa đi tan tác.
19Các bạn bảo: Chân Thần sẽ phạt đàn con!
Nhưng thiết tưởng Ngài phải phạt con người tội ác
Đừng phạt con cái chúng, mới công bằng
Phải bắt chính tội nhân đền tội.
20Nó phải bị hủy diệt vì tội nó gây ra
Và uống chén phẫn nộ của Đấng Toàn năng.
21Một khi đã xuôi tay nhắm mắt,
Nó không còn hưởng được lạc thú gia đình!
22Nhưng ai dám lên mặt dạy khôn Thượng Đế?
Ngài sẽ đoán xét kẻ nào tự tôn tự đại.
23Có người chết khi đang sung sức,
Lúc an ninh, cường tráng, thanh nhàn,
24Lúc hông còn tràn đầy chất béo
Và tủy xương đang hồi cực thịnh.
25Người khác lại qua đời trong đắng cay
Chưa bao giờ được ăn cho thỏa dạ.
26Lòng đất lạnh cả hai cùng nằm xuống,
Bị bọ giòi bao phủ như nhau.
27Tôi đã biết rõ tim đen các bạn,
Biết âm mưu, cạm bẫy các bạn định gài tôi.
28Các bạn sẽ bảo: "Bọn cường hào ác bá, Đều bị họa cửa nhà tan nát."
29Nhưng sao không hỏi những người lịch lãm
Không nghiệm ra sự thật phũ phàng?
30Là 'kẻ ác thường được tai qua nạn khỏi,
Ngày đoán phạt, nó vẫn vô sự an nhiên?
31Chẳng ai đem việc ác nó ra tố khổ?
Hoặc báo trả những tội ác nó gây ra?
32Khi chết, nó được an táng linh đình
Nghĩa địa nó có người canh gác.
33Kẻ ác vẫn được mồ yên mả đẹp.
Mọi người kéo nhau đưa đám tang,
Trước sau lớp lớp hàng hàng đông nghẹt'
34Vậy, sao các anh còn phí công an ủi tôi
Dựa trên một những lập luận sai bét?