22

1Ê-li-pha, người Thê-man phát biểu
2Con người có ích gì cho Thượng Đế?
Khôn như hiền triết cũng chỉ lợi cho mình.
3Dù anh sống công bình chính trực
Cũng chẳng làm cho Ngài vui thích;
Dù nếp sống anh hoàn toàn trong sạch,
Cũng chẳng mảy may lợi ích cho Ngài!
4Đâu có phải vì anh thiên hảo,
Mà bị Ngài đang tâm hình phạt!
5Nhưng chính vì anh quá gian ngoa
Vì tội lỗi anh nhiều vô kể!
6Anh cho vay bóp hầu nặn họng
Bóc lột cả anh em khố rách áo ôm,
Tước đoạt người bần cố không còn manh áo.
7Kẻ đói chẳng được anh cho ăn,
Kẻ ngất xỉu, anh không cho nước uống.
8Còn bọn cường hào muốn gì được nấy
Bọn ác bá kiêu căng được sống chỗ an lành.
9Người góa bụa anh đuổi đi tay trắng,
Đám mồ côi anh đàn áp, chặt tay
10Vì thế, quanh anh có đầy cạm bẫy
Nhìn phía nào cũng chỉ thấy kinh hoàng
11Tăm tối phủ bao nên mắt anh không thấy
Lụt dâng lên nhận anh chìm dưới làn nước bạc.
12Thượng Đế vô cùng oai vệ
Cao xa hơn các tầng trời
Vời vợi hơn các vì sao!
13Nhưng anh lại còn xuyên tạc:
"Vì quá cao xa nên Ngài không thấy
Những gì tôi làm dưới trần gian.
Làm sao Ngài xét đoán công bằng,
Bên kia bức màn đêm dày đặc?
14Mây đen bao phủ quanh Ngài
Nên Ngài chẳng thấy chúng sinh.
Thượng Đế ngự trên trời cao thẳm
Bước đi trên tột đỉnh vòm trời!"
15,16Anh không biết những người theo đường lối ác,
Đều phải chết lúc nửa chừng xuân,
Nền tảng cuộc đời chúng bị cuốn trôi.
17Chúng nói với Chân Thần cách xấc xược:
"Thượng Đế hỡi, xin hãy lui đi!
Đấng Toàn năng giúp gì ta được!"
18Dù Ngài đã cho nhà chúng đầy phẩm vật.
Tôi cũng không bao giờ hùa theo thói gian manh.
19Người công chính vui mừng khi chúng bị phạt.
Đoàn người vô tội nhạo cười chúng:
20“Các kẻ thù nghịch ta bị quét sạch
Còn lại mống nào cũng bị cháy thiêu."
21Anh hãy thôi cãi cọ với Chân Thần!
Thỏa thuận với Ngài, anh sẽ sống an ninh
Ân huệ Ngài sẽ phủ bao anh
Khi anh nhìn nhận mình lầm lỗi,
22Hãy tiếp nhận luật miệng Ngài tuyên phán,
Ghi lòng tạc dạ lời Chúa dạy khuyên.
23Nếu anh hết lòng trở về với Chúa
Sửa sai ngay trong chính nhà mình,
Anh sẽ được phục hồi như trước.
24Nếu anh chịu bỏ thói tham tiền,
Đừng coi trọng vàng thoi vàng nén,
25Thì Đấng Toàn năng sẽ thành Kho báu,
Và Bảo vật vô giá cho anh.
26Trong Chúa, anh được niềm vui sướng vô biên
Anh mới biết ngưỡng vọng nơi Ngài.
27Khi ấy, anh cầu xin Chúa mới nhậm lời
Và anh sẽ hoàn thành điều hứa nguyện
28Khi ấy, anh ước gì được nấy
Ánh hừng đông soi sáng mọi nẻo đường.
29Vì Chân Thần hạ bệ kẻ kiêu căng,
Nhưng nâng cao cứu giúp người khiêm tốn.
30Và giải phóng người hàm oan vô tội.
Anh sẽ được Chân Thần giải cứu,
Một khi bàn tay anh được tẩy thanh.