22

Ê-li-pha trả lời

1Lúc đó Ê-li-pha người Thê-man lên tiếng:
  2“Có người nào thật hữu dụng cho Thượng Đế không?
   Dù người khôn ngoan thì có ích gì cho Ngài không?
  3Nếu anh nhân từ có giúp gì được cho Đấng Toàn Năng chăng?
   Còn nếu anh vô tội thì Ngài có lợi gì?
  4Tại sao Thượng Đế trừng phạt anh?
   Có phải vì anh thờ kính Ngài?
  5Không! Chẳng qua là vì điều ác anh làm quá mức,
   và tội lỗi anh vô giới hạn.
  6Anh đoạt của cải anh em mình để thế cho món nợ họ thiếu anh;
   anh cướp áo quần người ta để họ phải trần truồng.
  7Anh không cho kẻ khát được một ly nước,
   anh để kẻ đói không có cơm ăn.
  8Anh là cường hào làm chủ đất đai;
   anh được tôn trọng và sống trong xứ.
  9Nhưng anh đuổi kẻ goá bụa về tay không,
   và ngược đãi trẻ mồ côi.
  10Bởi thế cho nên các bẫy sập vây quanh anh,
   và cơn nguy hiểm bất chợt làm anh hoảng sợ.
  11Bời thế vì quá tăm tối anh không thấy được,
   và do đó nước lụt bao phủ anh.
  12Thượng Đế ngự trên trời cao.
   Anh thấy các ngôi sao trên cao kia không!
  13Nhưng anh hỏi, ‘Thượng Đế biết gì?
   Ngài có thể phân xử qua mây mù không?
  14Đám mây dầy đặc che phủ Ngài nên Ngài chẳng thấy chúng ta,
   khi Ngài đi trên các từng trời cao.’
  15Anh sẽ cứ mãi đi theo lối cũ của kẻ ác sao?
  16Chúng chết trước kỳ hạn,
   và nền nhà chúng bị nước lụt cuốn trôi.
  17Chúng nói với Thượng Đế, ‘Hãy để chúng tôi yên!
   Đấng Toàn Năng không làm gì được chúng tôi cả!’
  18Nhưng chính Thượng Đế ban cho chúng nhà cửa đầy của tốt.
   Lối suy nghĩ của chúng khác tôi.
  19Những người nhân đức sẽ thấy và vui mừng;
   người vô tội sẽ cười chúng và bảo,
  20‘Dĩ nhiên các kẻ thù chúng ta bị tiêu diệt,
   còn lửa thiêu đốt của cải chúng.’
  21Hãy vâng lời Thượng Đế và làm hòa với Ngài;
   đó là con đường hạnh phúc.
  22Hãy chấp nhận lời dạy dỗ từ miệng Ngài,
   ghi tạc lời Ngài vào lòng.
  23Nếu anh trở lại với Đấng Toàn Năng,
   thì anh sẽ lại được phước.
   Cho nên hãy dẹp điều ác khỏi nhà anh.
  24Ném các thỏi vàng của anh vào bụi đất,
   và quăng vàng thượng hạng của anh vào các tảng đá dưới hố.
  25Thì Đấng Toàn Năng sẽ là vàng quí giá cho anh,
   Ngài sẽ là bạc tốt nhất của anh.
  26Anh sẽ tìm được nguồn vui thoả trong Đấng Toàn Năng,
   và anh sẽ ngửa trông Ngài.
  27Anh sẽ cầu nguyện cùng Ngài,
   Ngài sẽ trả lời anh,
   và anh sẽ giữ lời hứa nguyện với Ngài.
  28Điều gì anh định làm sẽ thành tựu,
   ánh sáng sẽ chiếu trên lối đi anh.
  29Khi con người bị thất thế mà anh bảo, ‘Hãy can đảm lên,’
   thì người thấp hèn sẽ được giải cứu.
  30Dù cho kẻ có tội cũng sẽ chạy thoát,
   họ cũng sẽ được giải cứu vì thấy anh thanh sạch.”