22

Ê-li-pha khẳng định Gióp đã phạm tội

1Ê-li-pha người Thê-man đáp lời:
  2“Loài người có ích gì cho Đức Chúa Trời không?
   Ngay người khôn ngoan cũng chỉ có ích cho chính mình.
  3Đấng Toàn Năng có vui không khi anh sống công chính?
   Ngài được lợi gì nếu anh sống trọn lành?
  4Có phải vì anh kính sợ Ngài mà Ngài quở trách,
   Và phán xét anh không?
  5Chẳng phải sự gian ác anh rất lớn?
   Tội lỗi anh vô cùng vô tận đó sao?
  6Vì anh vô cớ buộc anh em mình phải nộp của cầm,
   Lột trần họ không còn mảnh áo che thân.
  7Người kiệt sức anh không cho nước uống,
   Kẻ đói lả anh chẳng ban bánh ăn.
  8Còn kẻ quyền thế được sở hữu đất đai;
   Người ưu đãi được sống trên đất đó.
  9Người góa bụa anh đuổi về tay trắng,
   Kẻ mồ côi anh dứt bỏ chốn nương nhờ.
  10Vì vậy, cạm bẫy gài quanh anh,
   Nỗi kinh hoàng bất chợt tấn công anh.
  11Bóng tối bao trùm làm anh không nhìn thấy;
   Nước lụt nhận chìm anh.

  12Chẳng phải Đức Chúa Trời ngự trên cao, tận trên các tầng trời sao?
   Hãy xem các vì sao cao nhất, vời vợi biết bao!
  13Vì vậy anh nói: ‘Đức Chúa Trời biết điều gì?
   Ngài có thể phán xét qua bóng tối mịt mùng được sao?
  14Đám mây dày đặc che phủ Ngài nên Ngài chẳng thấy;
   Ngài bước đi trên các tầng trời.’
  15Anh vẫn tiếp tục giữ con đường xưa,
   Con đường mà kẻ gian ác đã đi sao?
  16Chúng sẽ bị quét sạch trước kỳ định,
   Nền móng chúng bị cuốn trôi theo dòng nước;
  17Chúng nói với Đức Chúa Trời: ‘Xin lìa xa chúng con!
   Đấng Toàn Năng có thể làm gì cho chúng con chứ?’
  18Dù vậy Ngài ban cho nhà chúng đầy vật tốt:
   Ước gì tôi xa lánh được mưu kế của kẻ ác!
  19Người công chính vui mừng khi thấy kẻ ác bị phạt;
   Còn người vô tội sẽ nhạo cười chúng rằng:
  20‘Kẻ thù chúng ta chắc chắn bị diệt vong,
   Những gì sót lại của chúng sẽ bị lửa thiêu đốt.’

  21Vậy, hãy quy phục Đức Chúa Trời và hòa thuận với Ngài,
   Thì phước hạnh sẽ giáng trên anh.
  22Hãy tiếp nhận luật pháp từ miệng Ngài,
   Ghi tạc lời Ngài vào lòng anh.
  23Nếu quay về với Đấng Toàn Năng, anh sẽ được phục hồi.
   Nếu anh loại bỏ gian ác khỏi trại mình,
  24Ném vàng vào bụi đất,
   Và quăng vàng Ô-phia xuống đá cuội trong lòng khe,
  25Thì Đấng Toàn Năng sẽ là vàng,
   Là bạc quý cho anh.
  26Bấy giờ anh sẽ hân hoan trong Đấng Toàn Năng,
   Và ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời.
  27Anh sẽ cầu khẩn Ngài, Ngài sẽ lắng nghe anh;
   Và anh sẽ làm trọn lời nguyện ước của mình.
  28Anh quyết định việc gì, việc ấy sẽ thành tựu;
   Ánh sáng soi chiếu đường lối anh.
  29Khi chúng bị sỉ nhục, anh sẽ nói: ‘Tại chúng kiêu ngạo!’
   Vì Đức Chúa Trời cứu vớt người khiêm nhường.
  30Ngài sẽ giải cứu cả những người có tội;
   Cho nên anh sẽ được giải cứu nhờ đôi tay thanh sạch của mình.”