24

Y-Yôp Ngơi Ƀrôk Ma Nau Brah Ndu Mâu Chrê Ma Bu Ƀư Ƀai

1Di nar Nơm Geh Lĕ Nau Brah hŏ nal jêh phat dôih phung ƀai. Mâm ƀư Păng mâu ăn bu gĭt năl Păng dơi saơ nar nây?
2Geh bunuyh trơn ndơ tâm nal n'har neh,
 Sŏk ntŭng phung biăp, jêh ri veng chiăp khân păng.
3Khân păng pit in veng rdu seh bri phung kon đơi,
 khân păng sŏk ndrôk bu ur ndrô ƀư ndơ nchăm.
4Khân păng ăn phung o ach chalơi
 bơh trong nau di; jêh ri ăn le rngôch
 phung o ach ta bri dak du krap.
5Aơ, bơh ơm ôi rŭk phung o ach hăn
 ƀư kan hŏt khân păng, nâm bu seh bri ta bri rdah,
 joi ndơ sông sa ma phung kon khân păng tâm bri rdah.
6Khân păng rek ma khân păng nơm
 rhe tâm mir, jêh ri dônh play
 kriăk ƀâu hôm e tâm đang kriăk ƀâu phung ƀai.
7Du măng kŏ ang khân păng bêch kuh mâu geh bok ao ôh.  Jêh ri mâu geh phôi ntâk bah ji kăt. 8Khân păng bĕ mih sa tâm yôk, mâu geh ntŭk nde, jêh ri gŭ mbot lŭ.
9Geh bunuyh tâm pit nuyh kon đơi mƀơ̆
 ôbăl hôm e pu, jêh ri nhŭp kon phung o ach jêng ndơ nchăm.
10Kŏ tât bunuyh o ach hăn săk hưl mâu
 geh bok ao ôh, khân păng djôt ba nchăp, ma ndŭl ji ngot.
11Khân păng păt iet dak play ta n'gar play ôlivơ phung ƀai;
  khân păng jot thŭng dak play kriăk ƀâu, ƀiălah khân păng ăt hôm ji hir.
12Ta nklang ƀon phung dăch khĭt gŭ vơl nđor,
 jêh ri huêng phung sôt rmanh vơl nter gay geh bu kơl;
  ƀiălah Brah Ndu mâu chrê ôh ma nau tih
 khân păng mbơh sơm ăt hôm tih ta nây.
13Hôm geh đŏng bu êng tâm rdâng đah nau ang;
 Mâu gĭt ôh nau nti trong nau ang,
 jêh ri mâu lĕ chuat hăn tâm trong nau ang.
14Ƀhit ang ôi phung nkhĭt bunuyh kah rngăl bêch, nkhĭt phung rêh ni o ach;
  jêh ri dôl bri măng păng jêng nâm bunuyh ntŭng.
15Măt nơm văng tĭr tâm ban lĕ gŭ kâp kŏ tât nsrŭp măng jêh ri lah:
 "Mâu geh ôh bunuyh dơi saơ gâp."
 Jêh ri păng put muh măt păng nơm.
16Dôl klong măng khân păng lôk mpir lăp tâm ngih
 nôk nar khân păng du krap.
 Khân păng mâu gĭt nau ang ôh.
17Ang ôi jêng nau ngo ma nau khĭt ma le rngôch khân păng,
 yorlah khân păng gĭt nau krit klach nau ngo ma nau khĭt.
18"Khân păng jêng tâm ban ndơ n'gơch nđông (thông) ta kalơ mpiăt dak thăng;
 ndô ndơ khân păng jêng ndơ bu rak rtăp jêh ta neh ntu,
 khân păng mâu hôm plơ̆ sĭt ôh ma đang play kriăk ƀâu.
19Trôk prăng jêh ri duh nar ƀư suăt lơi dak tă bơh pler;
 tâm ban nây lĕ Ƀon Phung Khĭt ƀư jêh ma phung geh nau tih.
20Nuih n'hâm mê̆ mra chuêl ma khân păng;
  phung ndrŭng sa nkŭr khân păng; bu mâu hôm kah gĭt đŏng ôh ma khân păng;
 nau djơh mhĭk mra nchôt nâm bu du tơm si."
21"Khân păng pit rvan ndô ndơ bu ur ndrô gâng.
  jêh ri mâu ƀư nau ueh ôh ma bu ur ndrô khĭt sai.
22Ƀiălah Brah Ndu sŏk nau brah Păng djôt leo nơm katang; Păng rdâk an bunuyh mâu hôm kâp gân dơi geh nau rêh ôh.
23Brah Ndu ăn ma khân păng nau ueh mpăn, jêh ri rđâng khân păng,
  ƀiălah măt Păng kâp uănh ma trong khân păng.
24Khân păng geh nau bu n'hao kanŏng ƀât lât dơm, jêh ri khân păng roh hêng,
 khân păng chalôt jêh ri khĭt nâm bu le rngôch bunuyh êng;
 bu rek khân păng nâm bu nkong ba.
25Tơlah mâu di pônây, mbu moh mra lah ăn nanê̆ ma gâp jêng du huê mƀruh ir, jêh ri tâm mpơl nau gâp lah jêng dơm dam?"