24

  1“Ước gì Đấng Toàn Năng định ngày phân xử.
   Ước gì những ai theo Thượng Đế biết ngày đó.
  2Kẻ ác chiếm đoạt đất đai người khác;
   chúng đánh cắp các bầy gia súc,
   rồi mang đến đồng cỏ khác.
  3Chúng đuổi lừa của kẻ mồ côi,
   và cướp đoạt bò của goá phụ không tiền.
  4Chúng xô kẻ khốn khó ra khỏi lối đi;
   kẻ nghèo khổ trong xứ phải trốn tránh chúng.
  5Người nghèo hóa ra như lừa hoang trong sa mạc,
   đi lang thang tìm thức ăn.
   Sa mạc cung cấp thức ăn cho con cái chúng.
  6Chúng lượm cỏ khô và rơm rạ trong đồng,
   mót những trái nho còn sót trong vườn nho của kẻ ác.
  7Chúng phải ngủ trần truồng vì không có quần áo,
   không có gì che thân cho khỏi lạnh.
  8Chúng bị ướt dầm vì mưa núi,
   phải núp trong hốc đá vì không nhà.
  9Đứa trẻ mất cha bị giật khỏi vú mẹ;
   chúng bắt trẻ thơ của mẹ để thế món nợ mẹ chúng thiếu.
  10Cho nên kẻ nghèo đi lang thang không quần áo,
   họ vác bao gạo cho kẻ khác mà mình lại đói;
  11Họ ép trái ô-liu để lấy dầu,
   đạp trái nho để lấy rượu,
   nhưng vẫn khát nước.
  12Người hấp hối rên rỉ trong thành,
   kẻ bị thương kêu xin cứu giúp,
   nhưng Thượng Đế không lên án kẻ làm ác.
  13Những kẻ chống nghịch sự sáng không biết đường lối Thượng Đế,
   hay đi theo các nẻo Ngài.
  14Đến cuối ngày, kẻ sát nhân đứng dậy giết người nghèo khó khốn cùng.
   Ban đêm chúng rình rập như kẻ trộm.
  15Những kẻ ngoại tình trông chờ bóng đêm,
   chúng nghĩ, ‘Sẽ không ai thấy chúng ta,’
   chúng che mặt lại.
  16Kẻ ác lẻn vào nhà người ta trong bóng tối.
   Ban ngày chúng đóng cửa rút vào nhà,
   vì chúng không muốn lộ ra ánh sáng.
  17Đối với kẻ ác, bóng tối là ánh sáng cho chúng,
   bạn bè của chúng là bóng đêm kinh hoàng.
  18Chúng như bọt nổi trên nước.
   Phần đất của chúng bị nguyền rủa;
  Không ai đi trên con đường gần vườn nho chúng.
  19Như hơi nóng và khô hạn làm tuyết tan nhanh ra sao,
   thì mồ mả cũng cướp lấy tội nhân nhanh như thế.
  20Mẹ chúng quên chúng,
   dòi bọ sẽ ăn thân xác chúng.
  Sẽ không ai nhớ chúng nữa,
   còn kẻ ác sẽ gãy vụn như cái que.
  21Kẻ ác hành hạ người đàn bà không con,
   không tỏ lòng nhân từ với người góa bụa.
  22Nhưng Thượng Đế dùng quyền năng Ngài lôi kẻ mạnh đi.
   Dù chúng mạnh, chúng không biết còn sống bao lâu.
  23Thượng Đế có thể để chúng an thân trong một thời gian,
   nhưng Ngài canh chừng lối đi của chúng.
  24Chúng được sung túc trong một thời gian ngắn rồi qua đời;
   chúng bị chôn vùi như tất cả mọi người khác;
   chúng bị cắt như bông lúa.
  25Nếu không đúng thế thì ai có thể chứng tỏ tôi sai?
   Ai có thể bảo lời nói tôi không giá trị gì?”