26

Y-Yôp Hưn Klei Aê Diê Jing Mil Čhil

1Y-Yôp lŏ wĭt lač:
  2“Ih yơh tuôm đru leh pô amâo mâo klei ktang!
   Ih yơh bi mtlaih kngan pô amâo mâo klei mơai!
  3Ih yơh kčĕ leh kơ pô amâo mâo klei knhâo ôh,
   leh anăn hưn ênŭm ênap klei thâo mĭn kjăp!
  4Hlei pô đru leh ih blŭ,
   leh anăn hlei ai mĭn blŭ leh hŏng ƀăng êgei ih?
  5Phung djiê ktư̆ yơ̆ng
   hlăm gŭ êa leh anăn phung dôk hlăm êa msĕ mơh.
  6Ƀuôn Phung Djiê êdah jih ti anăp Aê Diê,
   leh anăn ƀăng êlam amâo mâo mnơ̆ng guôm ôh.
  7Ñu lang Dưr ti dlông anôk êhŏng,
   ñu yuôl boh lăn ala ti anôk hơăi hlăm adiê.
  8Ñu pioh êa hlăm knam kpal ñu,
   ƀiădah knam anăn amâo mčah ôh ti gŭ klei ktrŏ êa.
  9Ñu guôm ƀô̆ jhưng mtao Ñu,
   leh anăn siap biut knam Ñu ti dlông gơ̆.
  10Ñu treh sa kwang wĭl ti dlông êlah êa,
   ti kdriêl klei mngač hŏng klei mmăt.
  11Phung kmeh adiê ktư̆ mgei,
   leh anăn bi kngăr huĭ kơ klei ñu ƀuah.
  12Hŏng klei myang ñu, ñu brei êa ksĭ dôk ngơ ngĭn,
   hŏng klei ñu thâo săng ñu bi mčah ala prŏng ti êa ksĭ.
  13Hŏng êwa mơ̆ng êgei Ñu, Ñu mprăp bi doh phung adiê;
   kngan Ñu tlŏ ala dôk đuĕ.
  14Nĕ klei anei jing knŏng kdrêč ti êngao mơ̆ng jih bruă Ñu;
   leh anăn drei hmư̆ klei ñu blŭ mhač djơ djĕ!
   Ƀiădah hlei dưi thâo săng grăm klei myang ñu?”