28

Khễn Sarnớm Roan

1“Nhũang ễ píq ĩt práq, cóq dáng ntốq bữn práq; nhũang ễ táq yỗn yễng cỡt bráh, cóq bữn ntốq tooc. 2Máh cũai dốq píq ĩt tac tễ pưn cutễq, cớp dốq tốc tamáu côl ĩt sapoan cusâu tễ tamáu ki. 3Máh cũai ca chi-chuaq máh ramứh ki dốq dững tabong dŏq claq tâng ntốq canám, cớp ravoât tamáu ca ỡt yarũ lứq tâng pưn cutễq. 4Alới píq prúng yơng tễ ntốq cũai ỡt, cớp yơng tễ ntốq cũai dốq luloah pỡq chu. Tâng ntốq ki alới miar táq ranáq. Noau ĩt panũar atĩar asễng cũai canŏ́h chu ntốq alới táq ranáq. 5Crơng sarnóh dáh tễ cutễq, ma pưn cutễq cỡt tỡ o, samoât ũih cat. 6Tâng cốc cutễq bữn tamáu moat, ramứh sapĩr, cớp phốn cutễq la bữn yễng. 7Rana ki tỡ bữn chớm calang têq dáng; cớp tỡ bữn calang cloc lám léq têq hữm. 8Tỡ bữn cula samín tỡ la charán pla aléq ma luloah pỡq chu tâng rana ngua parngeh ki.
9“Bữn cũai tốc tamáu côl lêng lứq. Alới píq mpễr máh ayững cóh. 10Toâq alới tốc tamáu cantar táq rana, alới ramóh tamáu moat sa‑ữi ramứh. 11Alới píq chu máh abóc dỡq, cớp dững aloŏh máh ramứh clỡp tễ pưn cutễq, chơ dŏq tâng ntốq poang ễn. 12Ma pỡ ntốq aléq hái têq ramóh ŏ́c roan? Cớp pỡ ntốq léq têq hái rien yỗn dáng?
13“Cũai tỡ bữn dáng chuaq ramóh ŏ́c roan; cớp tỡ bữn noau têq dáng kia ŏ́c roan. 14Dỡq mưt yarũ cớp la‑a lứq, ma ŏ́c roan hái chuaq tỡ ramóh pỡ ntốq ki. 15Sarnớm roan tỡ têq chỡng toâq práq tỡ la yễng; 16dếh tamáu moat la tỡ bữn kia yỗn li cớp ŏ́c roan. 17Sarnớm roan bữn kia hỡn tễ yễng, clữi tễ ntốq chứng yễng tỡ la kếng raloang. 18Kia ŏ́c roan sa‑ữi la‑ỡq, clữi tễ tamáu moat ramứh ‘rubi’, tỡ la crơng pasang canŏ́h ca moat lứq. 19Tamáu moat ramứh ‘tupat’ tỡ la yễng muoi chít, la tỡ têq talĩ cớp kia ŏ́c roan.
20“Khân ngkíq, ntốq léq bữn nỡm ŏ́c roan? Pỡ ntốq léq têq hái rien yỗn dáng? 21Lứq tỡ bữn acán tamoong ntrớu têq hữm ŏ́c roan, dếh chớm pâr tâng paloŏng la tỡ nai hữm tê. 22Ntốq cuchĩt cớp pống sarloac pai: ‘Hếq bỡiq sâng noau pai bữn ŏ́c roan.’
23“Ống Yiang Sursĩ toâp dáng rana pỡq cớp dáng ntốq cũai têq ramóh ŏ́c roan, 24yuaq án hữm máh pứp cốc cutễq nâi, cớp án hữm dũ ramứh tâng pưn paloŏng cutrúq. 25Toâq Yiang Sursĩ yỗn chớc pỡ cuyal, cớp anoat raloan yỗn dỡq mưt, 26toâq Yiang Sursĩ dŏq ntốq mia sễng, cớp anoat ntốq yỗn crứm cớp rapuq, 27bo ki án hữm ŏ́c roan, cớp án pai ŏ́c roan bữn kia lứq.
28“Cớp Yiang Sursĩ pai chóq cũai neq: ‘Cũai aléq ễ bữn ŏ́c roan cóq yám noap Yiang Sursĩ! Khân anhia yoc ễ dáng, cóq anhia chứng clĩ tễ máh ranáq sâuq.’”