28

Klei Mnuih Duah Klei Knhâo

  1“Sĭt nik mâo anôk arăng klei lăn duah prăk,
   leh anăn anôk arăng bi doh mah.
  2Arăng klei mă msei, mơ̆ng lăn,
   leh anăn arăng bi lik boh tâo čiăng mă kông.
  3Mnuih suôt klei mmăt truh hlăm anôk êlam ti gŭ lăn,
   êjai duah boh tâo hlăm anôk mmăt tĭt.
  4Diñu klei ƀăng êlam ti anôk amâo mâo mnuih dôk ôh;
   phung hiu amâo truh anôk anăn ôh,
   diñu yuôl diñu pô dai wĭt nao kbưi mơ̆ng mnuih mkăn.
  5Mơ̆ng lăn, kbiă mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   ƀiădah ti gŭ lăn mâo msĕ si pui dôk čuh bi rai.
  6Hlăm boh tâo ñu, mâo boh tâo yuôm saphir,
   leh anăn hlăm ƀruih lăn ñu mâo hbâo mah.

  7Klông anăn čĭm tlang amâo thâo kral ôh,
   leh anăn ală tlang ŭng amâo tuôm ƀuh êlan anăn ôh.
  8Hlô mnơ̆ng prŏng hĭn amâo tuôm juă tinăn ôh;
   êmông gu kăn tuôm găn tinăn rei.

  9Hŏng kngan mnuih ngă kơ boh tâo,
   bi mbliư̆ čư̆ truh ti tur.
  10Ñu ƀoh ƀăng hlăm boh tâo,
   leh anăn ală ñu ƀuh djăp mta mnơ̆ng yuôm.
  11Ñu bư̆ hĕ hnoh êa čiăng đăm digơ̆ đoh,
   leh anăn ya mnơ̆ng dôk hgăm ñu bi êdah kơ tač.

  12Ƀiădah ti anôk arăng srăng ƀuh klei knhâo?
   Leh anăn ti anôk mâo klei thâo săng?
  13Mnuih amâo thâo săng klei yuôm klei knhâo,
   leh anăn arăng amâo ƀuh ôh klei anăn hlăm čar phung hdĭp.
  14Anôk êlam lač, ‘Ñu amâo dôk hlăm kâo ôh.’
   Leh anăn êa ksĭ lač, ‘Ñu amâo dôk mbĭt hŏng kâo ôh.’
  15Arăng amâo dưi blei klei anăn hŏng mah ôh,
   kăn arăng dưi mkă ênoh ñu hŏng prăk rei.
  16Arăng amâo dưi mkă ênoh yuôm ñu hŏng mah mơ̆ng čar Ôphir ôh,
   kăn dưi rei hŏng boh tâo yuôm ônik amâodah saphir.
  17Mah leh anăn ală kĭng amâo dưi bi knar hŏng ñu ôh,
   kăn arăng dưi bi mlih ñu hŏng añŭ ngă hŏng mah doh rei.
  18Amâo yuôm ôh bi hmô hŏng boh tâo ti gŭ êa ksĭ leh anăn hŏng boh tâo kmlăi;
   ênoh klei knhâo jing yuôm hĭn kơ lu añŭ yuôm.
  19Boh tâo tôpas mơ̆ng čar Êthiôpi amâo dưi bi knar hŏng ñu ôh,
   kăn arăng dưi mkă ênoh yuôm ñu hŏng mah doh rei.

  20Snăn mơ̆ng anôk kbiă kriê klei knhâo?
   Leh anăn ti anôk klei thâo săng dôk?
  21Ñu jing hgăm kơ ală jih jang phung hdĭp,
   leh anăn arăng mdăp leh kơ čĭm phiơr hlăm êwa.
  22Ƀăng êlam leh anăn Klei Djiê lač,
   ‘Hmei hmư̆ hing leh arăng bâo kơ ñu.’

  23Aê Diê thâo êlan truh kơ klei knhâo,
   leh anăn thâo bĭt anôk ñu dôk.
  24Kyuadah ñu dlăng truh ti knhal lăn ala,
   leh anăn ƀuh jih jang mnơ̆ng ti gŭ adiê.
  25Tơdah ñu brei klei ktang kơ angĭn,
   leh anăn mkă boh ktrŏ kơ êa;
  26tơdah ñu mkra leh klei bhiăn kơ êa hjan,
   leh anăn êlan kơ kmlă grăm;
  27hlăk anăn Aê Diê ƀuh leh anăn bi êdah klei knhâo;
   ñu bi kjăp gơ̆ leh anăn ksiêm gơ̆.
  28 Leh anăn ñu lač kơ mnuih,
   ‘Nĕ anei, klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei knhâo;
   leh anăn hngah ngă klei soh jing klei thâo săng.’ ”