29

1Gióp tiếp lời
2Ước gì tôi được trở về các ngày tháng trước,
Khi Thượng Đế còn đưa tay chăm sóc,
3Khi ngọn đèn Chúa còn soi sáng trên tôi,
Và tôi đi qua cõi tối tăm dưới ánh sáng Ngài,
4Như lúa thanh xuân
Khi tôi tương giao thân mật với Chúa trong nhà tôi.
5Thời ấy, tôi còn ở dưới cánh Đấng Toàn năng,
Và con cái quây quần chung quanh tôi;
6Tôi lấy sữa đông để rửa các lối đi,
Và ngay đá khối cũng tuôn ra suối dầu.
7Thời ấy, khi tôi ra cổng thành phố,
Sửa soạn lên ngồi tòa,
8Các thanh niên khép nép rút lui,
Các phụ lão đứng dậy thi lễ,
9Các bậc vương hầu ngừng nói, lấy tay che miệng;
10Các nhà lãnh đạo im bặt chẳng thốt nên lời.
11Người người đều lắng tai và chúc phước,
Nhìn tôi chăm chú, trầm trồ khen ngợi.
12Chỉ vì tôi xử đoán rất công minh,
Giải cứu người nghèo khổ đang kêu cứu
Và bảo vệ các trẻ mồ côi.
13Những người đang hấp hối cũng chúc tụng tôi,
Các quả phụ cô đơn nhờ tôi mà trổi giọng hát mừng.
14Tôi chỉ làm những việc công chính,
Và phân xử cách công minh.
15Tôi là mắt của người đui,
Chân cho người què,
16Cha của người nghèo khó,
Và thẩm phán công bằng cho người kiều ngụ.
17Tôi bẻ nanh vuốt bọn ác ôn vô đạo,
Giải phóng các nạn nhân chúng đang cắn xé.
18Tôi tự bảo: 'Chắc tôi sẽ được bình an qua đời,
Trong tổ ấm, sau cuộc đời trường thọ
19Tất cả công việc tôi đều thành công,
Đem lại kết quả sâu rộng,
Mưa móc nhuần tưới ruộng vườn.
20Danh vọng càng cao,
Sức mạnh tôi càng tăng cường.
21,22Dân chúng lắng tai chờ đợi
Và im lặng nghe tôi khuyên nhủ.
Vì lời tôi chỉ bảo từng thỏa mãn mọi người.
23Họ mong ước nghe huấn thị tôi,
Như người khát trông chờ mưa rào.
24Tôi chỉ cười là đủ khích lệ người nản lòng,
Họ không bao giờ làm cho tôi phải cau mày.
25Tôi chỉ dẫn điều họ phải làm,
Sửa dạy họ như một bậc lãnh tụ,
Như nhà vua chỉ huy đạo binh,
Như người an ủi kẻ sầu khổ.