31

1Tôi đã lập giao ước với mắt tôi,
Nên đâu còn dám chăm nhìn trinh nữ.
2Phần của Thượng Đế trên trời cao
Và sự báo trả của Đấng Toàn năng,
3Há chẳng phải là họa cho kẻ trụy lạc
Và tai nạn cho người độc ác?
4Chúa thấy tất cả việc tôi làm,
Quan sát tôi từng đường đi nước bước.
5Nếu tôi bước theo đường giả dối,
Và chân tôi tiến nhanh đến chỗ lừa gạt,
6Xin đem tôi cân trên cân công bằng,
Để Thượng Đế thấy lòng tôi ngay thẳng.
7Nếu tôi tẻ tách đường lối Chúa,
Nếu lòng tôi nổi lên thèm khát những gì mắt tôi thấy,
Hoặc nếu tay tôi dính dấp vào tội ác,
8Nguyện người khác gặt hái hết hoa lợi tôi gieo,
Và cây cối trong vườn tôi trồng đều bật gốc!
9Nếu lòng tôi còn bị phụ nữ mê hoặc,
Hay nếu tôi rình mò nơi cửa nhà hàng xóm,
10Thì hãy để cho vợ tôi phục vụ người khác
Và lấy người ấy làm chồng.
11Ngoại tình là một tội sỉ nhục,
Là tội nặng đáng bị tòa án hình phạt.
12Ham mê sắc dục là một ngọn lửa hung tàn,
Đưa con người xuống địa ngục,
Và phá đổ cả công trình người đã dày công xây dựng.
13Nếu tôi khinh bỉ duyên cớ của tôi trai tớ gái,
Khi họ đến than phiền khiếu nại,
14Thì sao tôi còn dám ra mắt Chúa?
Nếu Chúa tra hỏi, tôi biết sao thưa lại?
15Vì chủ tớ đều do tay Chúa dựng nên.
16Nếu tôi từ khước những yêu sách chính đáng của người nghèo,
Nếu tôi làm cho các quả phụ phải khóc,
17Nếu tôi không chịu cung cấp thực phẩm cho cô nhi,
Để dành ăn một mình
18Thật ra từ thuở thiếu niên, tôi thường nuôi các cô nhi trong nhà.
Đối xử như con ruột,
19Nếu tôi để cho ai phải chết rét,
Hoặc để người nghèo không manh áo che thân,
20Nếu họ không chúc phước tôi,
Và nếu họ không nhờ lông chiên trong bầy tôi mà được ấm áp,
21Nếu tôi đưa tay hại các cô nhi và ỷ lại quyền thế giữa phiên tòa
22Nguyện vai tôi lìa hỏi thân,
Và cánh tay đứt rời nơi cùi chõ.
23Thà bị tật nguyên như thế còn hơn bị Chúa phạt,
Làm sao tôi dám đối diện uy nghi đáng sợ của Ngài!
24Nếu tôi để lòng tin cậy nơi tiền bạc,
25Và hạnh phúc tôi xây dựng trên giàu sang,
26Nếu tôi ngắm vầng thái dương le lói,
Nhìn ánh trăng soi vằng vặc,
27Mà để lòng mình bị cám dỗ
Bí mật tôn thờ hai vầng nhật nguyệt,
28Thì tội tôi đáng bị tòa xét xử,
Vì như thế là chối bỏ Chân Thần!
29Nếu tôi thấy kẻ thù phá sản
Mà vui mừng, tự tôn tự đại,
30(Thật ra tôi chưa bao giờ phạm tội
Bằng cách rủa sả, trù ẻo kẻ thù),
31Nếu tôi để gia nhân nhịn đói,
32Và bỏ mặc khách lạ ngoài đường
(Thật ra tôi mở rộng cửa tiếp người xa lạ)
33Nếu tôi che giấu tội mình như A-đam,
Chôn chặt gian ác tận đáy lòng,
34Thì tôi phải sợ hãi đám đông đấu tố,
Hoặc run rẩy vì sợ chúng chê cười,
Tôi phải câm mồm cúi mặt
Trốn trong nhà không dám ra khỏi cửa!
35Ước gì có ai chịu lắng nghe
Lời lẽ tôi phân trần, bộc bạch
Xin Thượng Đế vui lòng giải đáp
Và viết cáo trạng buộc tội con đi!
36Nếu được thế, tôi sẽ xin đeo bảng án
Hoặc đội trên đầu như cái mão.
37Tôi sẽ xin khai với Chúa từng chi tiết,
Những hành vi, ngôn ngữ của tôi.
Tôi sẽ xin trình bày lý đoán
Khi được Ngài cho tôi vào chầu
38Nếu đất vườn tôi lên tiếng tố cáo,
Nếu các luống cày cùng nhau khóc than,
39Vì tôi đã cướp đoạt hoa lợi
Làm cho nguyên chủ của chúng phải mệnh vong.
40Thì xin cho gai gốc mọc lên thay cho lúa
Và cỏ choán chỗ của lúa mạch trong đất ruộng tôi!"
(Lời của Gióp đến đây là hết)