32

Nau Y-Êtihu Ntĭm Nti Ma Y-Yôp Jêng Du Huê Mĭt Jiăng Păng Âk Năm Lơn

1Rnôk nây, pe nuyh buklâu nây lĕ rlu jêh nau plơ̆ sĭt lah ma Y-Yôp, yorlah Y-Yôp kơp ma păng nơm jêng sŏng.
2Y-Êtihu, kon buklâu Y-Barakel, bunuyh n'gor bri Bus tă bơh mpôl băl Ram hao ji nuih. Păng nuih ma Y-Yôp yorlah păng lah êng păng nơm jêng sŏng rlau lơn ma Brah Ndu. 3Y-Êtihu ji nuih ma pe nuyh mĭt jiăng Y-Yôp tâm ban lĕ, yorlah khân păng mâu joi nau di ngăn ôh gay plơ̆ lah tay, nđâp tơlah khân păng hŏ lah ma Y-Yôp tih jêh. 4Pôri Y-Êtihu gŭ kâp lôch lĕ nau Y-Yôp ngơi ri mơ păng ngơi lah ma Y-Yôp, yorlah phung bunuyh nây lĕ buranh dadê rlau lơn ma păng. 5Pôri, tơlah Y-Êtihu saơ jêh ma pe nuyh nây mâu hôm saơ nau plơ̆ sĭt lah đŏng ôh, păng hao ji niuh ngăn.
6Jêh ri Y-Êtihu kon buklâu Y-Barakel tă bơh n'gor bri Bus plơ̆ sĭt lah:
 "Gâp jêng ndăm, bi khân may jêng buranh jêh; yor nây gâp geh nau jêh ri mâu nănh nkoch nau gâp mĭn ma khân may.
7Gâp mĭn pô aơ:
 "Mbu hŏ gŭ rêh jŏ nar jêh mra ngơi, jêh ri nơm hŏ gŭ rêh jŏ năm jêh nti nau blau mĭn,
8Ƀiălah geh huêng tâm kon bunuyh, jêh ri n'hâm nsôr tă bơh Nơm Geh Lĕ Nau Brah ăn khân păng nau gĭt rbăng.
9Bunuyh buranh mâu di nau blau mĭn ôh, mâu di lĕ du huê buranh dơi gĭt rbăng nau di.
10Yor nau nây gâp lah: 'Iăt hom ma gâp, mpeh ma gâp mra nkoch nau gâp mĭn.'
11"Aơ, gâp gŭ kâp nau khân may ngơi, gâp kâp iăt ma nau khân may lah ma nau blau mĭn,
 dôl khân may joi moh nau ŭch plơ̆ sĭt lah.
12N'hêl nanê̆ gâp srôih iăt nau khân may, gâp saơ mâu geh du huê nuyh ôh tâm phung khân may dơi lơn đah Y-Yôp, mâu lah dơi plơng nau ngơi păng.
13Lơi ta lah ôh: He dơi joi nau blau mĭn, Brah Ndu dơi lơn ma bunuyh, kon bunuyh mâu dơi ƀư du ntil ôh.
14Pônây, Y-Yôp mâu dơi geh nau tâm rlăch đah gâp ôh,
  pôri, gâp mâu mra sŏk nau khân may ôh gay tâm plơng đah păng.
15Khân păng gŭ srŭng mâu hôm blau plơ̆ lah đŏng ôh; mâu hôm geh nau gay ŭch ma lah.
16Gâp mâu hôm dơi kâp ôh, yorlah khân păng mâu hôm ngơi, mâm mâu geh hĕ nau plơ̆ lah đŏng?
17Mpeh ma gâp tâm ban lĕ mra plơ̆ lah nau gŭ kâp nây; Gâp tâm ban lĕ mra tâm mpơl nau gâp mĭn.
18Yorlah gâp geh âk nau gâp ŭch lah, Nau mĭn tâm nuih n'hâm gâp ntrôl ăn gâp ngơi.
19Aơ, nuih n'hâm gâp nâm bu ndrănh
 krŭl n'hâm mâu geh trôm luh du ôh.
 Păng lĕ dăch prih nâm bu nông ntâu ndrănh mhe.
20Gâp mra ngơi jêh ri dơi ngơi păn thơ;
 gâp mra ntơm ngơi jêh ri plơ̆ sĭt lah.
21Gâp mâu mra gŭ nding mpeh ma du huê ôh.
 Mâu lĕ n'hi săk nơm.
22Yorlah gâp mâu blau ôh ngơi
 n'hi săk nơm, tơlah pô nây Nơm
 Rhăk gâp ăn gâp rai lôch gơnh ro.