32

Thanh niên Ê-li-hu

1Lúc ấy, ba bạn của Gióp phải ngậm miệng, vì không còn luận cứ nào để bài bác Gióp, dù ông ta tự cho mình là người công chính.
2Nhưng Ê-li-hu con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, dòng họ Ram, giận Gióp vì Gióp dám tự xưng mình là công chính hơn Thượng Đế.
3Ê-li-hu cũng giận luôn ba bạn của Gióp vì mặc dù họ đã kết án ông mà rốt cuộc cũng đành chịu thua. 4Trước nay, vì trẻ tuổi nên Ê-li-hu phải kiên nhẫn chờ đợi đến phiên trả lời cho Gióp. 5Thấy ba ông bạn vong niên của mình cứng họng, Ê-li-hu đùng đùng nổi giận.
6Ê-li-hu - con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi phát biểu:
Tôi còn thanh niên, còn quý vị đều là các bậc lão thành
Nên tôi dè dặt, sợ hãi, không dám tỏ bày thiển kiến.
7Tôi vẫn tự bảo: 'Hãy nghe các cụ dạy bảo,
Càng cao tuổi người ta càng khôn ngoan'.
8Nhưng thật ra, chính tâm linh con người,
Hơi thở của Đấng Toàn năng - mới có thể thấu triệt chân lý.
9Bây giờ, tôi mới thấy sự thật:
'Người lớn tuổi chưa chắc đã khôn,
Bậc trưởng lão chưa hẳn nắm vững công lý!
10Vậy nên, tôi xin quý vị lắng nghe
Xin cho phép tôi được trình bày ý kiến:
11Kìa, tôi vẫn chờ đợi nghe quý vị dạy bảo,
Tôi vẫn lắng tai nghe lời vàng ngọc,
Trong khi quý vị cân nhắc từng lời.
12Vâng, tôi đã 'dựa cột mà nghe'
Nhưng không một vị nào đủ lý lẽ,
Để chứng tỏ rằng Gióp sai lầm,
Hoặc bài bác luận điệu của Gióp.
13Xin quý vị đừng vội khoe khoang:
Ta đã tìm được sự khôn ngoan
Chính Thượng Đế sẽ hạ bệ Gióp.
Còn con người đành chịu bó tay!'
14Hơn nữa, Gióp đã không tranh luận với tôi,
Nên tôi cũng không dùng luận cứ của quý vị.
15Họ sững sờ, cứng họng
Không tìm được một lời đối đáp!
16Đã thế, không lẽ tôi cứ phải đợi chờ,
Trong khi họ không còn lập luận?
17Đến phiên tôi, tôi xin phân giải,
Trân trọng trình bày một vài thiển kiến.
18Miệng tôi đã đầy tràn lời nói,
Tâm linh thúc đẩy tôi phát ngôn;
19Ngực tôi bị dồn ép như rượu chưa khui
Sẵn sàng nổ tung như bầu rượu mới
20Tôi phải lên tiếng để xả hơi
Tôi xin mở miệng để đáp lời.
21Tôi xin nói không vị nể
Không bợ dỡ, nịnh hót một ai.
22Vì tôi không bao giờ biết nịnh bợ
Nếu có, hẳn tôi sẽ bị Đấng Tạo hóa kết liễu cuộc đời.