33

1Vậy, tôi xin có đôi lời thưa với Gióp,
Nào xin ông lắng nghe tôi trình bày.
2Bây giờ, tôi xin mở miệng nói ngay
3Những lời thẳng thắn tự đáy lòng,
Những ý niệm khôn ngoan rành mạch.
4Thần Linh Thượng Đế sáng tạo tôi,
Hơi thở Đấng Toàn năng truyền cho tôi sự sống.
5Nếu được, xin ông vui lòng giải đáp
Xin sắp xếp lời lẽ cho minh bạch.
Lập luận cho thông và giữ vững lập trường.
6Đây, tôi chính là người ông mong mỏi,
Làm trung gian giữa ông và Thượng Đế
7Ông không cần sợ hãi ngại ngùng,
8Hẳn nhiên ông đã nói rõ ràng,
Vì tôi chẳng bao giờ làm áp lực
Lời ông còn văng vẳng bên tai tôi:
9“Tôi là người trong sạch, vô tội
Tôi không phạm một lỗi lầm nào.
10Tuy nhiên, Chúa tìm dịp tố cáo tôi
Đối xử với tôi như thù nghịch.
11Chúa đặt hai chân tôi vào cùm
Và theo dõi mọi bước đường tôi."
12Tôi xin trả lời cho ông biết:
Về điều này ông đã nói sai,
Vì Thượng Đế oai phong hơn loài người.
13Tại sao ông chống nghịch Chúa
Chỉ vì Ngài không cho ông biết,
Các việc trong tay Ngài làm?
14Thượng Đế vẫn phán dạy nhiều lần nhiều cách
Nhưng loài người chẳng để ý nghe
15Ban đêm, khi con người ngủ mê
Ngài phán dạy bằng cách báo mộng.
Nhưng thường khi Chúa dùng khải tượng.
16Lúc ấy, Ngài mở tai con người
Và khắc ghi những lời giáo huấn,
17Để khiến người hồi tâm đổi ý,
Từ bỏ những công việc gian ngoa,
Hạ mình xuống không còn kiêu ngạo.
18Thế là Ngài cứu người khỏi huyệt mộ
Khỏi mũi tên, lằn đạn, gươm đao.
19Chúa cũng sửa trị con người bằng nỗi đau thương
Trên giường êm ấm bỗng rã rời xương cốt,
20Làm cho người ngao ngán thức ăn,
Và chán chê cao lương mỹ vị.
21Thân thể ngày càng suy nhược,
Ốm o gầy mòn da bọc lấy xương;
22Linh hồn đã đến cửa Âm phủ,
Mạng sống gần bị tử thần rước đi.
23Lúc đó người ước mong có ai bênh vực,
Chỉ một người trong cả nhân dân,
Ra làm chứng rằng mình ngay thẳng.
24Được thế mới mong ân thiên thượng,
Và được nghe Chúa bảo: "Hãy giải thoát người khỏi tử vong
Vì Ta đã tìm ra giá chuộc tội."
25Da thịt người lại mịn màng như con trẻ,
Sức mạnh phục hồi như thuở xuân xanh.
26Người sẽ cầu khẩn với Chân Thần,
Ngài sẵn lòng thi ân rộng lượng,
Cho người vui vẻ ngắm nhìn Thiên nhan,
Và ban lại cho người sự công chính.
27Người sẽ ca hát trước mặt tha nhân:
"Tôi đã phạm những sai lầm, tội lỗi
Bẻ cong bóp méo điều ngay thật
Nhưng Thượng Đế ra ân đại xá,
28Cứu chuộc linh hồn tôi ra khỏi Âm phủ
Nên đời sống tôi từ nay quang rạng!"
29Này, Chân Thần thường thi ân giải cứu
Đôi ba lần trong một đời người,
30Để linh hồn người khỏi diệt vong,
Và được ánh sáng sự sống chiếu soi.
31Ông Gióp ơi, xin ông vui lòng yên lặng,
Lưu ý lắng nghe, thì tôi sẽ xin thưa.
32Nếu vẫn còn lý lẽ, xin ông cứ đưa ra,
Xin giải đáp cho tôi nghe rành mạch
Vì tôi muốn chứng tỏ ông là người công chính.
33Nếu không, xin yên lặng nghe tôi trình bày đôi lý luận.