33

  1“Vậy bây giờ, Gióp, anh hãy lắng tai nghe tôi đây.
   Chú ý mọi điều tôi nói.
  2Tôi mở miệng và sẵn sàng lên tiếng.
  3Lời tôi phát xuất từ tấm lòng chân thật,
   tôi chân thành nói ra điều mình biết.
  4Thần linh Thượng Đế tạo nên tôi,
   và hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống.
  5Nếu anh biết hãy trả lời tôi;
   hãy sẵn sàng đứng trước mặt tôi.
  6Trước mặt Thượng Đế tôi cũng như anh;
   Tôi cũng do đất sét mà ra.
  7Đừng sợ tôi;
   Tôi sẽ không khắt khe với anh.
  8Nhưng tôi đã nghe anh nói;
   Tôi nghe hết từng tiếng.
  9Anh nói, ‘Tôi trong sạch và vô tội;
   Tôi vô tội, không có vết dơ nào.
  10Nhưng Thượng Đế đã kiếm cớ tấn công tôi;
   Ngài đối xử với tôi như kẻ thù.
  11Ngài khoá chân tôi vào xiềng,
   và theo dõi tôi từng bước.’
  12Nhưng tôi cho anh biết,
   anh nói vậy không đúng,
   vì Thượng Đế lớn hơn chúng ta.
  13Tại sao anh trách rằng Thượng Đế có nhiệm vụ phải giải thích mọi điều cho anh?
  14Thượng Đế có nói, đôi khi bằng cách nầy hay cách khác
   nhưng con người không hiểu được.
  15Ngài nói qua chiêm bao hay dị tượng ban đêm,
   khi con người ngủ mê, nằm trên giường mình.
  16Ngài nói vào lỗ tai họ,
   và dùng những lời cảnh cáo làm họ hoảng sợ
  17để họ khỏi làm điều quấy,
   và để họ khỏi đâm ra tự phụ.
  18Thượng Đế làm như thế để cứu người ta khỏi chết,
   tránh cảnh diệt vong.
  19Thượng Đế cũng sửa dạy
   con người đang khi người nằm trên giường đau đớn;
   khi xương cốt người nhức nhối triền miên.
  20Đau đến nỗi gớm ghét thức ăn, ớn cả mỹ vị.
  21Thân thể người gầy còm đến nỗi chẳng còn gì,
   xương cốt nhô ra.
  22Người gần chết, và đời người hầu tàn.
  23Nhưng có một thiên sứ đến nói thay cho người,
   đó là một trong một ngàn thiên sứ,
   đến bảo người phải làm gì.
  24Thiên sứ sẽ kêu xin ơn trên thương xót và cầu khẩn:
   ‘Xin cứu người khỏi chết.
   Tôi đã tìm được giá trả thay cho mạng sống người.’
  25Rồi thân thể người được phục hồi như thân thể đứa trẻ.
   Trở lại giống như thời trai trẻ.
  26Người sẽ cầu xin cùng Thượng Đế,
   Ngài sẽ nghe lời người.
   Người sẽ thấy mặt Thượng Đế và reo mừng.
   Thượng Đế sẽ khiến mọi việc trở lại tốt đẹp cho người.
  27Người sẽ bảo kẻ khác,
   ‘Tôi đã phạm tội và xuyên tạc điều phải,
   nhưng tôi không bị hình phạt xứng đáng với tội tôi.
  28Thượng Đế khiến tôi sống lại từ cõi chết,
   và tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc đời.’
  29Thượng Đế làm điều nầy cho con người hai hoặc ba lần
  30để con người khỏi chết vì bị trừng phạt bởi tội mình,
   để cho người tận hưởng cuộc đời.
  31Gióp ơi, hãy để ý lắng tai nghe tôi;
   hãy im lặng, tôi sẽ lên tiếng.
  32Nếu anh có gì muốn nói, hãy trả lời tôi đi;
   hãy nói lên vì tôi muốn chứng tỏ anh đúng.
  33Còn nếu anh không có gì để nói thì hãy nghe tôi đây;
   hãy im lặng, tôi sẽ dạy khôn cho anh.”