36

Y-Êtihu Tâm Rnê Ma Nau Brah Ndu Jêng Toyh

1Y-Êtihu ngơi tay jêh ri lah: 2"Srôih hom ndrel ma gâp, jêh ri gâp mra ntĭm ma may: Yorlah gâp ăt hôm geh nau ngơi mpeh ma Brah Ndu.
3Gâp mra djôt leo nau gâp gĭt rbăng
 tă bơh ntŭk ngai, jêh ri gay mpơl
 mbơh nau sŏng Nơm Rhăk njêng gâp.
4N'hêl nanê̆ lĕ nau gâp ngơi mâu jêng mƀruh ôh;
 geh du huê Nơm gĭt nanê̆ ngăn gŭ ta năp may.
5"Aơ, Brah Ndu geh nau brah, mâu geh mưch rmot bu ôh; nau mĭn ueh Păng jru huy ngăn.
6Păng mâu prăp ôh nau rêh bunuyh djơh, ƀiălah mplơ̆ nau di ăn ma nơm geh nau rêh ni.
7Păng mâu ndôn kơi ôh ma bunuyh sŏng,
 ƀiălah Păng ăn ma khân păng gŭ
 ndrel ma phung hađăch ta kalơ sưng
 hađăch mro mrăng, jêh ri khân păng geh nau yơk ƀaƀơ.
8Tơlah khân păng bu kât ma rse rvăk,
 jêh ri bu klêng khân păng ma rse nglêng nau rêh ni,
9rnôk nây Păng ntĭm mbơh ma khân păng nau khân păng hŏ ƀư jêh,
 jêh ri nau tih jêng nau khân păng sưr.
10Păng pơk trôm tôr khân păng gay iăt nau bu nduyh nkra.
 Nĭtm nti khân păng plơ̆ sĭt chalơi lĕ nau djơh mhĭk.
11Tơlah khân păng tông iăt nau bu jêh ri pah kan ma Păng,
 pôri lôch nar khân păng gŭ rêh dơi geh nau chăt jêng.
  Jêh ri geh nau răm maak.
12Ƀiălah tơlah khân păng mâu iăt ôh, nanê̆ đao mra nkhĭt khân păng. Jêh ri khĭt mâu geh nau gĭt rbăng ôh.
13"Nuih n'hâm n'hi têm nau ji nuih;
 tơlah Brah Ndu kât khân păng, khân păng mâu ŭch nter ôh gay bu kơl an.
14Khân păng khĭt dôl hôm mom,
 nau rêh khân păng rai lôch ndrel tâm phung văng tĭr.
15Brah Ndu dŏng nau rêh ni gay
  rklaih phung geh nau rêh ni, jêh ri yor nau mhĭk tât gay pơk trôm tôr păng.
16Păng tâm ban lĕ hŏ ŭch sŭk nsôr
 may du luh bơh nau rêh ni.
 Dơm may ta ntŭk gŭ păn thơ
 mâu hôm geh nau uh nuih ôh;
 jêh ri ndơ sông sa bu hŏ ndrăp kalơ
 sưng sông may, lĕ ndơ sa kah vah ngi.
17Ƀiălah may bêng ma nau phung mhĭk ŭch ƀư.
  N'hêl nanê̆ nau phat dôih jêh ri nau tâm rmal mra tât ma may.
18Lơi ăn nau ji nuih nsônh may gay
 ăn may tâm ndăng nau bu nduyh nkra.
 Jêh ri lơi ăn vĭ yor nau bu nkhôm toyh ir ôh.
19Mâu geh nau may ndrŏng ôh mra sâm
 king may bơh nau uh ah, mâu
 lah nau katang may dơi rklaih may bơh nau rêh ni?
20Lơi gŭ kâp kêng măng, rnôk nây mơ
 bu mra ƀư rai phung ƀon lan tă bơh ntŭk khân păng gŭ.
21Njrăng hom, lơi n'gĭl plơ̆ ma nau  mhĭk ôh, yorlah nây jêng nau may

 nơm ŭch kơnh âk lơn ma nau rêh ni.
22Aơ, Brah Ndu geh nau yơk yor
 nau brah păng toyh ngăn,
 mbu nơm jêng nơm nti nâm bu Păng?
23Mbu nơm sâm nchră an ma Păng dơi gĭt trong Păng? Jêh ri mbu dơi lah:
 'May ƀư tih jêh?'
24"Kah gĭt tâm rnê hom ma kan
 Kôranh Brah, ma kan nây phung
 kon bunuyh vay mprơ tâm rnê.
25Lĕ rngôch bunuyh hŏ n'gơr uănh  nau kan nây dadê, jêh ri kon
 bunuyh uănh nau nây ntơm bơh ngai.
26Aơ, Brah Ndu jêng toyh lơn, rlau ma
 he gĭt rbăng; ndah nâm âk năm
 Păng rêh bu mâu dơi kơp lĕ.
27Yorlah Păng bruh n'hao n'hôl dak
 leo kalơ, jêh nây ăn truh dak
 ngom păng jêng mih.
28Jêh ri geh ndâr tŭk tô̆p dak mih;
 păng jêng dak hor ta kalơ bunuyh âk ngăn ngên.
29Mbu nơm dơi gĭt ndâr tŭk păng
 ling tâm ban pônây.
 Jêh ri nteh nglaih dah tă bơh ntŭk Păng gŭ?
30Aơ, Păng ăn lơp nglaih jŭm Păng. Jêh ri nkŭm lĕ tâm dâng săt dak mƀŭt (mbon dak mƀŭt).
31Yorlah tă bơh nau nây Păng phat
 dôih lĕ ntil mpôl bunuyh;
 Păng ăn ndơ sông sa rmeh rmai.
32Păng djôt prăp lơp nglaih tâm ti Păng,
 Jêh ri mƀăr păng ta ntŭk păng ŭch tâm nal jêh.
33Nau nteh nglaih dah jêng nau mbơh ma kan Păng ƀư,
 jêh ri mpô mpa rong tâm ban lĕ
 ăt gĭt mbên ma tô̆p mih dăch tât nau păng văch ƀư.