38

Aê Diê Brei Y-Yôp Thâo Klei Ñu Jing Mluk

1Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ Y-Yôp mơ̆ng angĭn đrŭng:
  2“Hlei pô anei bi mmăt klei kčĕ hŏng klei blŭ amâo mâo klei thâo săng ôh?
  3Hyuă hdrăng kơiêng ih msĕ si sa čô mnuih jhŏng,
   kâo srăng êmuh kơ ih, leh anăn ih srăng hưn kơ kâo.

  4Ti anôk ih dôk hlăk kâo dưm atur kơ lăn ala?
   Hưn bĕ kơ kâo, tơdah ih mâo klei thâo săng.
  5Hlei bi kčah klei mkă ñu — sĭt nik ih thâo leh!
   amâodah hlei dăng klei mkă ti dlông ñu?
  6Ti dlông ya mnơ̆ng arăng dưm atur ñu,
   amâodah hlei dưm boh tâo kiêng ñu,
  7tơdah jih jang mtŭ aguah mmuñ mđrăm mbĭt,
   leh anăn jih jang phung anak êkei Aê Diê driâo hơ̆k?

  8 Amâodah hlei pô kơ̆ng hĕ êa ksĭ,
   tơdah ñu kbiă lip mơ̆ng tian ñu;
  9tơdah kâo mjing knam brei guôm ñu,
   leh anăn klei mmăt kpal jing msĕ si čhiăm păn kơ ñu,
  10leh anăn bi kčah kdriêl kơ ñu,
   leh anăn kơ̆ng hĕ ñu,
  11leh anăn lač, ‘Tăp anei yơh ih srăng truh,
   leh anăn đăm lŏ nao kbưi hĭn ôh,
   leh anăn êa poh yă ih srăng kơ̆ng tăp anei yơh’?
  12Ih tuôm mtă brei aguah truh mơ̆ mơ̆ng hruê ih mphŭn dôk hdĭp,
   leh anăn brei ang dar gơ̆ thâo anôk gơ̆ dôk,
  13čiăng kơ ñu djă knhal lăn ala,
   leh anăn suôt hĕ phung ƀai mơ̆ng anăn?
  14Klei anăn mlih leh msĕ si lŭ ti gŭ mnơ̆ng kđăm,
   leh anăn mâo klei mprăp msĕ si čhiăm ao.
  15Arăng mđuĕ hĕ klei mngač kơ phung ƀai,
   leh anăn arăng bi joh hĕ păl diñu yơr leh.

  16Ih tuôm trŭn mơ̆ truh ti akŏ êa ksĭ,
   amâodah êbat ti anôk êa êlam?
  17Arăng tuôm bi êdah mơ̆ kơ ih ƀăng jang klei djiê,
   amâodah ih tuôm ƀuh mơ̆ ƀăng jang klei mmăt kpal?
  18Ih tuôm thâo săng jih mơ̆ boh prŏng lăn ala?
   Bi êdah bĕ tơdah ih thâo jih klei anăn.

  19Ti êlan nao kơ anôk klei mngač,
   leh anăn ti anôk klei mmăt dôk,
  20čiăng kơ ih dưi ba klei anăn kơ anôk pioh kơ ñu,
   leh anăn čiăng ih dưi ksiêm êlan atăt kơ sang ñu?
  21Ih thâo yơh, kyuadah arăng kkiêng leh kơ ih ênuk anăn,
   leh anăn hruê ih dôk hdĭp jing lu!

  22Ih tuôm mŭt leh mơ̆ hlăm hjiê pioh pliêr,
   amâodah ih tuôm ƀuh leh mơ̆ hjiê pioh klŏ pliêr,
  23dŏ anăn kâo pioh leh kơ ênuk rŭng răng,
   kơ hruê mâo klei bi blah?
  24Ti êlan nao kơ anôk arăng bi mbha klei mngač,
   amâodah ti anôk arăng bi mbha angĭn mơ̆ng ngŏ ti lăn ala?

  25Hlei pô pŏk êlan kơ êa hjan kbiă,
   leh anăn êlan kơ grăm đah,
  26čiăng brei adiê hjan ti lăn amâo mâo mnuih dôk ôh;
   ti kdrăn tač kăn mâo mnuih rei;
  27čiăng bi msah anôk lăn êhŏng leh anăn amâo jing mnơ̆ng ôh,
   leh anăn čiăng brei lăn bi čăt rơ̆k?

  28Hjan mâo ama mơ̆,
   amâodah hlei pô bi rôč êa nguôm?
  29Hlei bi kbiă klŏ êa êăt,
   leh anăn hlei bi lĕ êa pliêr mơ̆ng adiê?
  30Êa jing khăng hĕ msĕ si boh tâo,
   leh anăn êlah êa êlam jing êkŏ hĕ.

  31 Ih dưi mơ̆ kă klei săng đai ti mtŭ Plêat,
   amâodah bi tloh bră mơ̆ng mtŭ Ôriôn?
  32Ih dưi mơ̆ atăt mtŭ Masarôt djŏ yan gơ̆,
   amâodah dưi mơ̆ atăt gai mtŭ Kgâo mbĭt hŏng êđai gơ̆?
  33Ih thâo săng mơ̆ klei bhiăn hlăm adiê?
   Dưi mơ̆ ih bi truh klei bhiăn anăn brei kiă kriê lăn ala?

  34Dưi mơ̆ ih mđĭ asăp ih mtă kơ knam,
   tơl êa lip guôm ih?
  35Dưi mơ̆ ih tiŏ nao kmlă,
   čiăng kơ diñu nao leh anăn lač kơ ih,
   ‘Tinei hmei’?
  36Hlei pô dưm klei knhâo hlăm ai tiê,
   amâodah brei leh klei thâo săng kơ akŏ dlô?
  37Hlei dưi yap knam hŏng klei knhâo?
   Amâodah hlei dưi brei knam hlăm phung adiê bi lĕ êa hjan,
  38tơdah bruih bi klŏ
   leh anăn klŏ lăn bi đuôm mbĭt kjăp?

  39 Dưi mơ̆ ih duah brei knuôp kơ êmông gu ana,
   amâodah bi trei êđai êmông gu,
  40tơdah digơ̆ dôk pun hlăm ƀăng digơ̆,
   amâodah buôn kăp ti anôk hgăm?
  41Hlei brei kơ ak mnơ̆ng ñu ƀơ̆ng,
   tơdah êđai ñu ur kơ Aê Diê,
   leh anăn hiu tar ƀar kyua kƀah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă?”