39

Nau Brah Jêh Ri Nau Blau Brah Ndu Tâm Mpơl Âk Ntil

1Tơlah me yau mŭr kuen kâp dâp tâm trôm,
 tơlah moch rmiăt tâm nklang rlô păng,
2Di lĕ may nchron mpa ăn ma yau
 mŭr me, jêh ri gay ƀư ăn ma yau mŭr kon ŭch joi?
3Mbu nơm ăn ndơ sa ma nđak (naak),
 tơlah kon jê̆ păng nhhiăng ma Brah Ndu
 jêh ri mpăr ta aơ ta ri mâu geh ndơ sa?
4May gĭt lĕ ntŭk be bri deh?
 May saơ lĕ jun me deh kon?
5May geh kơp lĕ moh nar khlay păng
 bŭn, jêh ri gĭt nôk păng deh?
6Tơlah păng ndôr deh, luh du kon jê̆
 păng padih, jêh ri dơi bah nau ji deh păng.
7Kon jê̆ khân păng jêng katang jêh ri
 văch ma toyh tâm ndrêch.
 Pôri chalơi me khân păng jêh ri mâu hôm
  plơ̆ sĭt đŏng ma me ôh.
8Mbu nơm mƀơk seh bri hăn nsong blă blơ?
 Mbu nơm doh lơi rse kât kon seh bri nchuăl prăl ngăn?
9Gâp hŏ ăn jêh ma păng bri neh lâng
 jêng ntŭk ma khân păng gŭ,
 jêh ri neh geh boh jêng ntŭk ma khân păng gŭ đŏng?
10Păng mưch moh nau ngơi drơu drơu ta nklang ƀon toyh,
 păng mâu iăt nau phung mât chiăp.
11Păng hăn nsong lam yôk jêng ntŭk gơ̆ ndrêch ma păng,
 păng tĭng joi lĕ rngôch gơ̆ nse.
12"Mâm ƀư krŭp ŭch pah kan ma may lĕ?
 Păng ŭch kuen bêch tâm ndrung ndrôk may lĕ?
13Dơi lĕ may sŏk rse kât krŭp ta mâng mbăk gay kai mir may?
  Păng mra ŭch lĕ tĭng pakơi may chraih mir tâm rlŭng?
14May nsing lĕ ma păng yor nau katang
 păng toyh, jêh ri may mra jao lĕ ma păng kan jêr may?
15May rnơm lĕ ma păng mra leo mplơ̆
 sĭt tay ba ma may jêh ri đă păng rdeng
 tay ba may leo ma ntŭk mprah?
16Sĭm ôtrus rtuh ntĭng năr răm rhơn;
 ƀiălah ntĭng năr jêh ri rsau nây geh nau tâm rŏng lĕ?
17Yorlah păng chalơi tăp păng tâm neh
 brôi mpăn tăp nây tâm neh muy,
18Jêh ri chuêl du đah jâng chuat geh jot
 chah lơi tăp nây, mâu lah mpa bri geh jot ta tăp nây.
19Păng ƀư janh đah phung kon păng,
 nâm bu khân păng mâu jêng ôh kon păng
 nđâp tơlah păng ƀư pônây kađôi, păng mâu chrê ôh.
20Yorlah Brah Ndu mâu ăn ôh nau blau
 mĭn ma păng, jêh ri mâu ăn du kô̆ nau gĭt rbăng ôh ma păng.
21Tơlah păng rtuh ntĭng năr dâk mpăr,
 păng gơm mưch ma seh jêh ri rmăk păng.
22Geh lĕ may ăn nau katang ma seh,
 jêh ri may ăn hon rsau trôko rak briu briu lĕ?
23Geh lĕ may ăn păng nsăt pak đeh nâm bu krah lĕ?
 Nau păng krĭ ăn bu klach lĕ?
24Păng kuai neh tâm rlŭng,
 răm rhơn ma nau katang păng;
  păng rduh ran panăp chuă tahan djôt ndơ tâm lơh,
25păng gơm mưch yor nau klach,
 jêh ri mâu rdja nuih ôh;
  păng mâu plơ̆ rŭch ôh đah mpiăt đao.
26Ta kalơ săng nglik păng bu tăng nteh
 dĭng kăm, geh tak jêh ri chrah bu tâm nkrêp.
27Ma nau janh jêh ri ji nuih păng nchuăt
 prăl, păng mâu dơi đăp gŭ ôh tơlah tăng uh nŭng.
28Dôl tăng uh nŭng, păng nter:
 Hah! Hah!
 păng n'hôp ƀâu n'hôl tâm lơh
 ntơm bơh ngai, păng tăng bâr kôranh
 tahan drơu drơu jêh ri bâr troh nter phung lĭng tahan.
29Di lĕ yor nau blau mĭn may klang ntơp mpăr her kalơ jêh ri lĭ năr păng mpeh rđŭng?
30Di lĕ tĭng nau may ntĭnh ăn klang hao kalơ jêh ri, ƀư rsuăn păng ta ntŭk prêh kalơ?
31Păng gŭ tâm nđa lŭ, ƀư rsuăn ta bôl dŭt lŭ jêh ri
 ta kalơ n'glơn yôk mâu geh bunuyh dơi hao ôh.
32Tă bơh nây, păng rmiăt mpa păng kăp. Măt păng uănh ma mpa nây ntơm bơh ngai ri.
33Kon jê̆ păng djrêp mham,
 jêh ri păng gŭ ta ntŭk geh mpa lĕ khĭt jêh.
34Yêhôva plơ̆ đah đŏng ma Y-Yôp, lah:
35Nơm ngơi ƀrôk mra tâm rlăch đah
 Nơm Geh Lĕ Nau Brah lĕ?
 Bunuyh tâm rlăch đah Brah Ndu, plơ̆ sĭt lah hom nau nây?
36Y-Yôp plơ̆ sĭt lah ma Yêhôva:
37"Gâp jêng du ntil ndơ mâu geh rnoh khlay ôh, moh nau gâp mra plơ̆ sĭt lah ma may?
 Gâp rdêp lơi trôm mbung gâp mâu hôm ngơi ôh.
38Gâp hŏ ngơi jêh du tơ̆, ƀiălah mâu mra plơ̆ sĭt lah ôh,
 gâp hŏ ngơi bar tơ̆ jêh, ƀiălah mâu hôm ngơi đŏng ôh.