5

1“Yop ơi! Cóq mới arô! Bữn noau ta‑ỡi mới tỡ? Mới ễ píh mieiq nhêng chu ranễng tễ paloŏng aléq? 2Cũai coâp nsóq chóq Yiang Sursĩ, ki án cuchĩt tian mứt nsóq ki; cớp cũai sa‑on cumíq, án cuchĩt tian án sacũl. 3Cứq khoiq hữm máh cũai sacũl bữn ỡt plot ien, ma cứq sễq Yiang Sursĩ toâp pupap dống sũ alới ki. 4Tễ máh con samiang alới, tỡ bữn noau bữn ỡt ien khễ, cớp tỡ bữn noau rapai chuai alới pỡ ntốq rasữq. 5Máh cũai panhieih khlac bữn cha palâi tễ sarnóh cũai sacũl chóh, tam bữn nỡm sarlia, ma alới sa‑on cumíq alới yoc ễ cheng ĩt nheq mun cũai sacũl. 6Ŏ́c sâuq tỡ bữn dáh tễ phốn cutễq, cớp ranáq túh coat tỡ bữn dáh tễ phốn cutễq tê. 7Tỡ cỡn ngkíq! Hái toâp chống táq yỗn cỡt túh arức, cỡt samoât rahững ũih pardễh.
8“Khân cứq cỡt mới, ki cứq píh loah chu Yiang Sursĩ; cớp cứq atỡng máh ranáq tễ cứq yỗn án dáng. 9Tỗp hái tỡ têq dáng raloaih máh ranáq toâr Ncháu hái khoiq táq, cớp máh ranáq salễh án táq, la hái tỡ rơi noap yỗn dũ nheq. 10Án yỗn paloŏng bữn mia sễng chũop cloong cutễq, cớp án yỗn nia sarái bữn dỡq dŏq têq amia máh sarnóh. 11Lứq pĩeiq! Yiang Sursĩ acŏ́q cũai asễng tỗ, cớp yỗn ŏ́c bũi óh pỡ cũai tanúh. 12Án catáng máh ngê cũai rangoaiq ễ lôp yớu, 13cớp án cỗp cũai rangoaiq puai loah ngê sâuq alới; táq ngkíq dŏq máh ranáq sâuq alới táq cỡt tỡ bữn moâm. 14Toâq moat mandang toâng, ma alới noâng chuchơr pỡq tâng ŏ́c canám. 15Ma Yiang Sursĩ chuai cũai cadĩt yỗn vớt tễ ŏ́c cuchĩt; Án chuai alới yỗn vớt tễ noau padâm. 16Án yỗn cũai ŏ́c túh arức bữn ŏ́c ngcuang; cớp án yỗn máh cũai sâuq tỡ têq tabỗq ntrớu noâng.
17“Bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ manrap! Chỗi ngua toâq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq tếq mới. 18Toâq án táq yỗn mới cỡt bớc chũl, ma án tán bớc yỗn mới; toâq án toân, ma atĩ án toâp tahâu loah. 19Toâq mới ramóh túh coat, án lứq chuai mới yỗn bữn vớt, cớp án chuai tái-mantái níc. 20Toâq cỡt ŏ́c panhieih khlac, án tỡ bữn yỗn mới cuchĩt khlac; toâq cỡt ranáq rachíl ratáq, án bán curiaq mới. 21Yiang Sursĩ lứq chuai mới tễ santoiq noau saryễ; án lứq rachuai mới toâq ranáq cuchĩt pứt toâq. 22Nỡ‑ra mới bữn cacháng ca-iep chóq máh ranáq cuchĩt pứt cớp ŏ́c panhieih khlac; cớp mới tỡ bữn ngcŏh ntrớu máh charán pla. 23Tỡ bữn dũn noâng ruang nia mới cái tỡ bữn carchốc noâng cớp tamáu, cớp máh charán pla la tỡ bữn lavíng ễ táq ntrớu noâng chóq mới. 24Chơ mới lứq bữn ỡt ien khễ, bữn moang ŏ́c bũi óh sâng; toâq mới ngih máh cữu mới, lứq tỡ bữn pứt lám léq. 25Nỡ pra mới bữn con acái sa‑ữi lứq, toau tỡ rơi noap noâng, cỡt samoât bát dáh parchoq tháng tâng cloong cutễq. 26Ĩn saro chĩn acoan cũai roaiq, mới lứq bữn ỡt cóng tamoong dũn toau toâq thâu lứq.
27“Yop ơi! Hếq khoiq dáng chơ tễ ranáq nâi, yuaq hếq khoiq rien; ranáq nâi cỡt ŏ́c pĩeiq. Sanua cóq mới roap ĩt!”