5

  1“Iêu bĕ ară anei, mâo mơ̆ sa čô srăng lŏ wĭt lač kơ ih?
   Kơ hlei pô hlăm phung doh jăk ih srăng knang?
  2Klei rŭng ênguôt bi mdjiê pô mluk,
   leh anăn klei nač bi mdjiê pô hơăi mang.
  3Kâo ƀuh leh pô mluk dơ̆ng čăt jing,
   ƀiădah bhiâo riâo rit kâo tăm pah leh kơ anôk ñu dôk.
  4Phung anak êkei ñu amâo mâo klei hơĭt ôh,
   arăng juă bi rai diñu ti ƀăng jang,
   leh anăn amâo mâo pô dŏng diñu ôh.
  5Phung êpa ƀơ̆ng hĕ boh ñu wiă,
   ñu pĕ boh anăn mơ̆ng anôk êruê;
   leh anăn phung mhao ƀhŭp ƀhăp kơ ngăn drăp ñu.
  6Kyuadah klei bi knap amâo kbiă hriê mơ̆ng ƀruih lăn ôh,
   kăn klei rŭng răng čăt mơ̆ng lăn rei;
  7ƀiădah mnuih kkiêng kơ klei rŭng răng,
   msĕ si mnga pui đung ti dlông.

  8Tơdah kâo jing ih, kâo srăng duah Aê Diê,
   leh anăn kâo srăng jao klei kâo kơ Aê Diê,
  9pô ngă bruă prŏng leh anăn arăng amâo dưi thâo săng ôh,
   bruă yuôm bhăn arăng amâo dưi yap ôh:
  10ñu brei adiê hjan ti lăn ala
   leh anăn krih êa ti dlông hma;
  11ñu bi mđĭ phung luă gŭ,
   leh anăn kdjŏng phung čŏk hia dưm ti anôk hơĭt.
  12Ñu bi luč hĕ hdră phung mnêč čiăng ngă,
   snăn bruă kngan digơ̆ amâo srăng dưi jing ôh.
  13 Ñu mă kơ̆ng phung knhâo hŏng klei mnêč digơ̆ pô;
   leh anăn ñu bi ruê̆ hĕ djăl hdră phung mnêč.
  14Êjai hruê digơ̆ bi tuôm hŏng klei mmăt,
   leh anăn êjai yang hruê dơ̆ng duah êwư msĕ si êjai mlam.

  15Ƀiădah ñu dŏng phung kƀah mnơ̆ng mơ̆ng ƀăng êgei phung anăn,
   leh anăn mơ̆ng kngan phung ktang.
  16Snăn phung ƀun ƀin mâo klei čang hmăng,
   leh anăn klei wê dôk ñăt kriêp.
  17 Nĕ anei, jăk mơak yơh mnuih Aê Diê ƀuah;
   kyua anăn đăm bi êmut ôh kơ klei Pô Mâo Jih Klei Myang mkra.
  18 Kyuadah ñu bi êka, ƀiădah ñu păn;
   ñu čăm, ƀiădah kngan ñu bi hlao.
  19Ñu srăng bi mtlaih ih mơ̆ng năm mta klei rŭng răng;
   wăt kjuh mta dưn mơh, klei ƀai amâo srăng ngă kơ ih ôh.
  20Êjai ư̆ êpa ñu srăng bi tui ih mơ̆ng klei djiê,
   leh anăn êjai klei bi blah mơ̆ng mta đao gưm.
  21Arăng srăng mdăp ih mơ̆ng êlah mčeh luar,
   leh anăn ih amâo srăng huĭ ôh kơ klei bi rai tơdah gơ̆ truh.
  22Ih srăng tlao kơ klei bi rai leh anăn klei ư̆ êpa,
   leh anăn amâo srăng huĭ ôh kơ hlô dliê ti lăn ala.
  23Kyuadah ih srăng mâo klei bi mguôp hŏng boh tâo hlăm hma,
   leh anăn hlô dliê srăng dôk êđăp ênang hŏng ih.
  24Ih srăng thâo kơ sang čhiăm ih dôk êđăp ênang,
   leh anăn ih srăng čuă dlăng biăp êmô ih
   leh anăn ƀuh digơ̆ ênŭm sơăi.
  25Ih srăng thâo msĕ mơh kơ phung anak čô ih srăng jing lu,
   leh anăn phung čô čĕ ih msĕ si rơ̆k ti lăn ala.
  26Ih srăng truh kơ msat ih êjai ênuk ih mduôn jŏk,
   msĕ si čăp mdiê truh kơ anôk prah djŏ yan ñu.
  27Nĕ anei, hmei ksiêm bi nik leh; klei anăn jing sĭt.
   Hmư̆ bĕ, leh anăn thâo klei anăn jing djŏ kơ ih.”