6

Gióp trả lời Ê-li-pha

1Sau đó Gióp trả lời:
  2“Ước gì nỗi đau khổ của tôi được cân,
   và cảnh bất hạnh của tôi để trên bàn cân.
  3Nỗi sầu não của tôi nặng hơn cát biển.
   Vì thế mà tôi ăn nói sơ xuất.
  4Các mũi tên của Đấng Toàn Năng bắn vào tôi;
   tinh thần tôi nhiễm nọc độc của tên.
  Sự kinh hoàng của CHÚA bao quanh tôi.
  5Con lừa hoang không kêu khi nó đủ cỏ để ăn,
   còn con bò mộng làm thinh khi có lương thực.
  6Thức ăn lạt lẽo phải có muối
   mới dùng được,
   còn tròng trắng trứng gà chẳng có mùi vị gì.
  7Tôi không thèm đụng tới các thức ăn đó,
   vì chúng khiến tôi đau yếu.
  8Ước gì tôi nhận được điều tôi khẩn cầu
   và Thượng Đế ban cho tôi điều tôi mong mỏi.
  9Ước gì Thượng Đế chà đạp tôi,
   Ngài hãy giết tôi đi.
  10Thì tôi sẽ được an ủi bởi điều nầy thôi:
   Dù đang bị đau khổ,
   tôi luôn luôn vâng lời Đấng Thánh.
  11Tôi không có sức chờ đợi.
   Chẳng có gì mà hi vọng,
  vậy kiên nhẫn mà làm chi?
  12Sức tôi đâu phải sức đá,
   thịt tôi cũng chẳng phải đồng.
  13Tôi không có khả năng tự giúp,
   vì sự thành công đã bị cướp khỏi tôi rồi.
  14Người ta hay nói,
   ‘Bạn mình phải tỏ ra tốt với mình khi mình lâm cảnh khốn khó,
  dù rằng mình không còn kính sợ Đấng Toàn Năng nữa.’
  15Nhưng tôi không thể trông cậy vào anh em tôi.
   Họ như suối lúc chảy lúc ngưng,
   như dòng suối có khi chảy ào như nước lũ.
  16Các dòng suối đó hóa đục vì băng giá tan
   và dâng lên khi tuyết chảy ra.
  17Nhưng mùa khô thì chúng ngưng chảy;
   khi trời nóng lên thì chúng biến mất.
  18Khách lữ hành rời khỏi lối đi,
   lạc vào sa mạc rồi bỏ xác nơi đó.
  19Nhiều đoàn lữ khách từ Tha-ma đi tìm nước,
   và các con buôn Sê-ba nuôi hi vọng.
  20Họ bực dọc vì quá yên trí;
   khi đến nơi họ đâm ra thất vọng.
  21Các bạn cũng vô dụng như thế.
   Các bạn thấy điều ghê gớm thì đâm ra sợ hãi.
  22Tôi chưa bao giờ nói, ‘Cho tôi xin một món quà.
   Hãy dùng của cải các bạn trả nợ giùm tôi.
  23Xin hãy cứu tôi khỏi quyền lực
   kẻ thù.
   Xin hãy chuộc tôi ra khỏi nanh vuốt bọn hung bạo.’
  24Hãy dạy tôi thì tôi sẽ im lặng.
   Hãy cho tôi thấy tôi quấy chỗ nào.
  25Lời thẳng thắn thường đau buốt,
   nhưng luận điệu các bạn chẳng chứng minh được gì.
  26Các bạn muốn chỉnh điều tôi nói chăng?
   Chẳng lẽ các bạn xem lời nói của người gặp khốn khó
   như gió thoảng qua hay sao?
  27Các bạn dám đánh cá với kẻ
   mồ côi, và đánh đổi cả bạn hữu mình.
  28Nhưng bây giờ hãy nhìn tôi đây.
   Tôi không nói dối với các bạn.
  29Hãy đổi ý; đừng bất công nữa;
   hãy suy nghĩ lại đi,
  vì có kẻ thắc mắc niềm vô tội của tôi.
  30Tôi không nói dối;
   Tôi biết phân biệt phải trái.”