8

1Binh đát, người Su-a trả lời:
2Anh lải nhải cho đến khi nào
Đến bao giờ anh mới thôi khoác lác?
3Có khi nào Chúa bẻ cong chân lý
Hay là Ngài chấp thuận cảnh bất công?
4Nếu con cái anh sai lầm phạm tội,
Và bị Ngài hình phạt cách công minh,
5Nếu anh quyết tâm tìm kiếm Chúa
Và cầu nguyện với Đấng Toàn năng
6Nếu anh trong sạch ngay lành
Hẳn Chúa nghe lời anh nguyện cầu
Cho gia đình hưng thịnh
7Dù mới đầu chẳng có bao nhiêu,
Nhưng về sau sẽ gia tăng gấp bội.
8Xin tra cứu lịch sử,
Học hỏi với người xưa,
9Chúng ta mới ra đời
Hiểu biết còn nông cạn
Đời người lại ngắn ngủi.
10Khôn ngoan người xưa dạy dỗ ta
Rèn luyện ta kinh nghiệm tiền nhân.
11Không bùn lầy, lau lách làm sao lớn?
Không nước nôi, cây sậy chẳng trổ bông
12Đang xanh tươi, chưa bị người cắt bỏ
Đã héo khô trước mọi loài hoa cỏ.
13Người bỏ Thượng Đế rồi cũng thế
Bao hy vọng của họ đều tiêu ma
14Như đặt niềm tin vào váng nhện,
Chỉ đem lại rã rời tan nát.
15Người tựa vào nhà; nhà không vững.
Dù bám víu chặt, cũng chẳng còn.
16Như cây xanh tốt trong nắng ấm,
Cành lá sum sê phủ cả vườn;
17Rễ cây ăn sâu vào mạch nước,
Bám chặt vầng đá, len lỏi nằm.
18Nhưng khi cây bị tiêu diệt
Chẳng một ai thèm nhớ tiếc.
19Đó là luật chung của muôn loài,
Chết cây này, cây khác mọc lên.
20Nhưng, Thượng Đế chẳng bỏ người ngay lành,
Cũng không giúp ác nhân thịnh vượng.
21Chúa sẽ cho miệng anh dầy tiếng cười
Và môi anh tuôn tràn suối reo vui.
22Người ghét anh sẽ hổ thẹn cúi đầu,
Kẻ gian ác không còn nơi nương tựa.