9

1Gióp trả lời:
2Anh nói đúng. Nhưng trước mặt Chúa
Ai là người công chính?
3Ai muốn thử tranh luận với Ngài,
Sẽ chẳng đáp được trong muôn một,
4Chúa khôn ngoan mạnh mẽ không cùng,
Kẻ chống Chúa, làm sao thắng được?
5Chúa dời núi, núi không hay biết,
Cơn giận Ngài lật đổ núi non.
6Chính tay Chúa làm rung chuyển đất,
Các trụ nền nó cũng lung lay.
7Lệnh Chúa ra, mặt trời không mọc,
Sao trên trời Chúa cũng niêm phong.
8Chúa giăng trải bầu trời man mác,
Bước Ngài đi trên lượn sóng đào.
9Ngài sáng tạo sao Hùng, sao Rua,
Chòm Thất tinh và chòm sao Hoàng Đạo.
10Việc lớn Chúa làm, sao hiểu thấu,
Việc lạ quá nhiều, không đếm được đâu.
11Chúa đến gần, tôi không thấy,
Ngài đi qua, tôi cũng chẳng hay,
12Khi Chúa bắt đi, ai ngăn lại,
Ai dám hỏi: Ngài làm gì thế?
13Chúa không chịu ngưng cơn giận,
Bọn kiêu binh nằm rạp dưới chân,
14Thì tôi là ai mà dám đối đáp,
Tìm lời tranh luận với Ngài?
15Dù vô tội, tôi cũng không dám nói,
Chỉ cầu xin Đại Thẩm phán khoan hồng.
16Khi tôi cầu xin được Chúa đáp lời
Cũng không dám tin Ngài lắng tai nghe,
17Vì Ngài diệt tôi trong bão lớn
Vô cớ gia tăng thương tích tôi,
18Không cho tôi thở kịp,
Chỉ đong đầy đắng cay.
19Thượng Đế là Sức mạnh
Công lý thuộc về Ngài.
20Nếu tự cho mình thiện lành,
Chính miệng tôi liền lên án,
Nếu tự coi mình trọn vẹn,
Chúa vạch trần gian ác tôi.
21Dù tôi vô tội, tôi đâu dám nhận,
Tôi khinh khi chán ngấy chính thân tôi.
22Đối với Chúa, ác thiện gì cũng thế,
Vì Ngài đưa tay tiêu diệt cả hai!
23Khi thảm họa giết người đột ngột,
Chúa cười kẻ vô tội gặp tai ương
24Khi đất nước rơi vào tay kẻ ác
Quan tòa bị che mắt để bất công,
Không phải Chúa, còn ai làm được?
25Đời tôi qua mau tựa bóng câu
Thấm thoát trôi chẳng thấy gì sung sướng.
26Qua mau như chiếc thuyền lướt nhanh,
Như đại bàng lao xuống con mồi.
27Dù tôi không than thân trách phận,
Cố đổi mặt âu sầu làm vui
28Tôi cũng phải nhận thêm nhiều đau khổ
Vì biết Chúa không kể tôi vô tội.
29Tôi đã bị kết án Còn cố gắng làm gì?
30Nếu tôi tắm tuyết trong
Rửa tay bằng thuốc tẩy,
31Thì Chúa sẽ dìm tôi xuống hố bùn
Quần áo cũng ghê tởm tôi!
32Thượng Đế chẳng phải là người,
Cho tôi được đối đáp
Và đưa nhau đến quan toà.
33Chẳng có trọng tài nào giữa Chúa với tôi,
Để đem lại hòa giải.
34Ôi! ước gì roi Chúa thôi đánh tôi
Cho tôi khỏi sống trong kinh khiếp, hãi hùng
35Bấy giờ tôi sẽ thưa Ngài, không sợ sệt
Rằng con vô tội.