9

Gióp đáp lời Binh-đát

1Bấy giờ Gióp trả lời:
  2“Phải, tôi biết điều đó đúng,
   nhưng làm sao cho con người được vô tội trước mặt Thượng Đế?
  3Ai muốn cãi lý với Ngài cũng được
   nhưng không ai đối đáp được với Ngài,
   ngàn lần Ngài vẫn thắng.
  4Sự khôn ngoan của Ngài thật sâu sắc,
   quyền năng Ngài bao la;
   không ai chiến đấu với Ngài mà không bị tổn thương.
  5Ngài dời núi đi không ai hay biết,
   lật nhào chúng trong cơn giận Ngài.
  6Ngài lay chuyển đất ra khỏi chỗ nó,
   và khiến nền nó rúng động.
  7Ngài truyền cho mặt trời ngưng chiếu sáng,
   và tắt các ánh sao.
  8Chỉ một mình Ngài trải các bầu trời ra,
   và bước đi trên các lượn sóng biển.
  9Chính Ngài đã làm ra các sao Bắc đẩu, sao Cày, sao Rua, và chòm sao Nam Tào.
   Ngài khiến các hành tinh băng qua nam bán cầu.
  10Ngài làm nhiều điều diệu kỳ không thể hiểu nổi;
   và vô số các phép lạ không thể đếm được.
  11Khi Ngài vượt qua, tôi không thấy Ngài;
   Khi Ngài đi ngang qua, tôi không nhận biết Ngài.
  12Khi Ngài giật lấy, không ai cản Ngài được
   hay hỏi Ngài, ‘Chúa làm gì vậy?’
  13Ngài không kìm hãm cơn thịnh nộ.
   Thậm chí các bề tôi của quái vật Ra-háp cũng nằm sóng sượt vì khiếp sợ dưới chân Ngài.
  14Cho nên làm sao tôi biện luận được với Thượng Đế,
   hay tìm lời lẽ tranh luận với Ngài?
  15Dù cho có lý đi nữa, tôi cũng không thể trả lời Ngài;
   Tôi chỉ có thể kêu xin lòng nhân ái của Thượng Đế, Quan Án tôi.
  16Nếu tôi kêu Ngài và Ngài trả lời,
   tôi vẫn không tin Ngài chịu nghe tôi.
  17Ngài sẽ lấy cơn bão tố đè bẹp tôi
   và thêm cho tôi nhiều thương tích vô cớ.
  18Ngài không cho tôi lấy hơi,
   nhưng bao trùm tôi bằng khốn khổ.
  19Sức mạnh Ngài lớn hơn tôi;
   không ai có thể cáo Ngài về sự công chính.
  20Dù cho tôi có lý đi nữa, miệng tôi sẽ bảo tôi sai lầm;
   Dù cho tôi vô tội, miệng tôi sẽ nói tôi có tội.
  21Tôi vô tội nhưng tôi đâu dám nhận.
   Tôi chán đời sống tôi.
  22Vì thế mà tôi nói, ‘Đằng nào cũng thế thôi.
   Thượng Đế tiêu diệt người vô tội lẫn kẻ có tội.’
  23Khi tai ương mang đến chết chóc bất ngờ,
   Thượng Đế sẽ cười trên đau khổ của người vô tội.
  24Khi xứ rơi vào tay kẻ gian ác,
   thì Ngài bịt mắt các quan án, không cho họ thấy.
   Nếu Thượng Đế không làm điều đó thì ai làm?
  25Những ngày tháng tôi qua mau hơn lực sĩ chạy đua;
   bay đi không thấy có niềm vui nào.
  26Chúng lướt mau như thuyền lác.
   Chúng bổ nhào như chim ưng vồ mồi.
  27Dù cho tôi nói, ‘Tôi sẽ không than van nữa;
   tôi sẽ đổi sắc mặt và tươi cười,’
  28Tôi vẫn gớm ghê mọi đau khổ tôi.
   Tôi biết Ngài cho rằng tôi có tội.
  29Vì tôi đã bị xem như có tội rồi,
   cho nên cố gắng mà làm chi?
  30Dù tay tôi rửa bằng xà bông,
   thân tôi tắm thật sạch sẽ,
  31Ngài sẽ vẫn đẩy tôi xuống hố nhơ nhớp,
   thậm chí đến áo quần tôi
   cũng gớm ghê tôi.
  32Thượng Đế không phải là
   con người như tôi nên tôi không thể tranh luận với Ngài.
   Tôi không thể đưa Ngài ra tòa.
  33Ước gì có ai giảng hoà giữa chúng tôi,
   phân xử trường hợp chúng tôi.
  34Người đó có thể cất đi hình phạt của Thượng Đế
   để sự kinh hoàng của Ngài
   không làm tôi khiếp sợ nữa.
  35Lúc đó tôi sẽ nói lên mà không sợ sệt,
   nhưng hiện nay tôi không làm như thế được.”