2

Yô-sũa Ớn Cũai Ranễng Mut Luoiq Nhêng Vil Yê-ri-cô

1Bo tỗp alới ỡt tâng dỗn A-casia, Yô-sũa ớn bar náq samiang ỡt cớp án pỡq tutuaiq cutễq tỗp Cana-an na clỡp. Ngkíq alới bar náq pỡq nhũang chu vil Yê-ri-cô. Tữ alới toâq pỡ vil ki, alới mut bếq tâng dống muoi noaq mansễm dốq chếq tỗ, ramứh Rahap. 2Ma bữn ranễng puo vil Yê-ri-cô pai neq: “Nhêng tíh! Sadâu nâi bữn samiang I-sarel mut luoiq tâng vil hái. Alới toâq tutuaiq nhêng cutễq tỗp hái.”
3Ngkíq puo vil Yê-ri-cô ớn cũai pỡq ramóh Rahap cớp atỡng Rahap neq: “Cóq mới chiau cũai samiang ca toâq pỡ dống mới yỗn hếq. Alới toâq cỗ ễ tutuaiq nhêng chũop cutễq tỗp hái.”
4Ma Rahap khoiq ớn bar náq samiang ki pỡq tooq, chơ án pai neq: “Lứq bữn cũai samiang toâq ramóh cứq, ma cứq tỡ bữn dáng alới toâq tễ léq. 5Cheq ễ canám nhứm-nhứm, bo tỡ yũah catáih toong viang vil, alới khoiq pỡq chơ. Alới pỡq chu léq la cứq tỡ dáng tê. Ngkíq anhia puai alới chái! Cŏh lơ noâng têq anhia satỡm alới, chơ anhia têq cỗp alới.”
6Ma nhũang ranễng puo toâq, Rahap khoiq dững bar náq samiang ki chỗn tâng pỡng mpuol dống tapín, cớp ớn alới tooq pưn ngcoong cadũl án tiang. 7Tỗp ranễng puo pỡq chi-chuaq bar náq ranễng cũai I-sarel toau toâq pỡq ntrin dỡq, bân dốq noau clong crỗng Yôr-dan. Vớt alới loŏh noau catáih ngoah toong viang vil ki.
8Bo bar náq samiang ki tỡ yũah bếq, Rahap chỗn ramóh alới tâng pỡng mpuol dống tapín, 9cớp án pai chóq alới neq: “Cứq dáng chơ Yiang Sursĩ khoiq chiau cutễq nâi yỗn tỗp anhia; cớp dũ náq cũai tâng cruang nâi ngcŏh lứq tỗp anhia. 10Hếq bữn sâng tễ máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn dỡq mưt Cusâu cỡt khỗ choâng moat anhia bo tỗp anhia mbỡiq loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Cớp tỗp hếq noâng bữn sâng la tỗp anhia khoiq cachĩt puo Si-hôn cớp puo Oc, la bar náq puo tỗp Amô-rit ỡt coah angia mandang loŏh yáng tooh crỗng Yôr-dan. 11Toâq tỗp hếq sâng tễ máh ranáq ki, dũ náq hếq sâng ngcŏh cớp cỡt pê pahỡm, cỗ tian tỗp anhia. Yiang Sursĩ la Yiang tỗp anhia. Án la Yiang sốt tâng pỡng paloŏng cớp tâng cốc cutễq nâi. 12Ma sanua, cứq sễq anhia thễ dũan nhơ ramứh Yiang Sursĩ, la anhia sarũiq táq chóq dống sũ cứq, machớng cứq khoiq sarũiq táq chóq anhia. Cớp sễq anhia yỗn cứq bữn tếc dŏq cứq têq noap anhia. 13Cóq anhia thễ dũan cớp cứq, la anhia dŏq dỡi tamoong mpiq mpoaq, sễm ai, sễm ỡi cứq, cớp nheq tữh cũai tâng dống sũ alới hỡ. Sễq chỗi yỗn noau cachĩt tỗp hếq.”
14Ngkíq bar náq samiang ki ta‑ỡi loah neq: “Sễq Yiang Sursĩ cachĩt táh hếq khân hếq tỡ bữn táq ariang hếq pai. Khân mới tỡ bữn atỡng cũai canŏ́h dáng hếq toâq táq ntrớu pỡ nâi, toâq tangái léq Yiang Sursĩ chiau cutễq nâi yỗn tỗp hếq, hếq lứq táq o chóq anhia.”
15Dống Rahap ỡt ratớt cớp viang vil. Ngkíq Rahap atĩar panũar asễng na ngoah toong piang yỗn bar náq samiang ki têq sễng yáng tiah vil. 16Cớp án atỡng alới neq: “Chỗi yỗn cũai tễ puo bữn ramóh anhia. Cóq anhia chỗn tooq tâng máh dũal cớp cóh ki, cớp ỡt tooq ngki pái tangái, toau nheq tữh cũai rapuai anhia píh chu loah. Vớt ki têq anhia sễng tễ cóh, chơ pỡq chu canŏ́h.”
17Chơ bar náq samiang ki atỡng Rahap neq: “Hếq lứq táq ariang hếq khoiq ữq cớp mới, 18ma mới cóq táq neq: Bo léq tỗp hếq toâq chíl cruang nâi, cóq mới ĩt samữ santứm cusâu nâi, chŏ́q dŏq tâng ngoah toong piang bân ntốq mới atĩar hếq asễng dŏq táq tếc. Cóq mới dững mpiq mpoaq mới, sễm ai mới, cớp nheq tữh cũai tâng dống sũ mới, ỡt rôm parnơi tâng dống mới. 19Khân bữn muoi noaq aléq loŏh tễ dống mới, án cuchĩt cỗ tian lôih án bữm; ma tỗp hếq tỡ bữn lôih. Ma khân muoi noaq cũai ỡt tâng dống parnơi cớp mới ma pĩeiq noau cachĩt, tỗp hếq sễq roap lôih tễ ranáq ki. 20Ma khân mới atỡng cũai canŏ́h dáng tễ ranáq hếq toâq pỡ nâi, tỗp hếq tỡ bữn táq tapun noâng máh santoiq hếq parkhán cớp mới sanua.”
21Rahap ta‑ỡi loah alới neq: “Chơ! Táq ariang anhia pai!”
 Moâm ki án ớn bar náq samiang ki pỡq. Tữ alới pỡq khoiq vớt chơ, Rahap ĩt samữ santứm cusâu chŏ́q dŏq tâng ngoah toong piang.
22Bar náq ranễng ki chỗn tooq tâng cóh pái tangái. Ma máh cũai tễ puo pỡq chi-chuaq bar náq samiang ki pláh dũ rana raveh tâng cruang cutễq ki. Mŏ cũai tễ puo tỡ bữn ramóh; ngkíq alới chu loah pỡ vil Yê-ri-cô. 23Chơ bar náq ranễng ki sễng tễ cóh, cớp alới clong crỗng píh chu ramóh Yô-sũa. Cớp alới atỡng yỗn Yô-sũa tamứng dũ ramứh khoiq toâq pỡ alới. 24Alới pai neq: “Hếq dáng samoât lứq, Yiang Sursĩ khoiq chiau nheq tữh tâm cutễq ki yỗn tỗp hái. Mŏ hỡn tễ ki ễn, máh cũai tâng vil ki lứq cỡt ngcŏh cỗ tian tỗp hái.”