5

Táq Rit Cha Bũi Tâng Kil-cal

1Nheq tữh puo tỗp Amô-rit ỡt coah tooh crỗng Yôr-dan yáng angia mandang pât, cớp nheq tữh puo tỗp Cana-an ỡt cheq dỡq mưt Mê-di-tarian bữn sâng tễ ranáq Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn crỗng Yôr-dan sarễt dŏq yỗn máh cũai I-sarel bữn tayáh pỡq tâng mpứng dĩ dỡq. Ngkíq máh puo nâi sâng ngcŏh, cớp pứt mứt cỗ tian tễ tỗp I-sarel.
2Chơ Yiang Sursĩ atỡng Yô-sũa ễn neq: “Cóq mới ĩt tamáu cớp kit yỗn bớc lứq dŏq táq achũ; chơ cóq mới táq rit cứt yỗn cũai samiang tỗp I-sarel.” 3Ngkíq Yô-sũa táq puai ariang Yiang Sursĩ ớn án táq. Án táq rit cứt yỗn máh cũai samiang tỗp I-sarel tâng ntốq ramứh Ki-bĩat Ha-ralôt.
4Toâq cũai proai I-sarel khoiq loŏh nheq tễ cruang Ê-yip-tô, ngkíq nheq tữh samiang ca têq cỡt tahan la cuchĩt nheq tâng ntốq aiq. 5Dũ náq cũai samiang ca khoiq loŏh tễ cruang Ê-yip-tô khoiq táq tếc rit cứt. Ma cũai mbỡiq canỡt bo alới pỡq tâng ntốq aiq, ki alới tỡ yũah táq rit cứt. 6Tỗp I-sarel ỡt tâng ntốq aiq nheq pỗn chít cumo toau máh samiang ca loŏh tễ cruang Ê-yip-tô têq cỡt tahan khoiq cuchĩt nheq, la cỗ tian tỗp alới tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ. Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ thễ dũan tỡ bữn yỗn tỗp alới hữm cutễq phốn phuor, án khoiq par‑ữq ễ chiau yỗn achúc achiac tỗp alới. 7Máh con samiang Yiang Sursĩ yỗn dŏq pláih loah tỗp alới, cũai ki tỡ yũah táq rit cứt. Ngkíq Yô-sũa táq rit ki yỗn alới. 8Toâq moâm nheq dũ náq táq rit cứt, tỗp alới noâng ỡt dỡ tâng ntốq ki toau bớc alới cỡt bán nheq.
9Chơ Yiang Sursĩ atỡng Yô-sũa ễn neq: “Tangái nâi cứq khoiq ĩt loah ŏ́c casiet tễ tỗp anhia táq sũl tâng cruang Ê-yip-tô.”
 Cỗ ngkíq noau dŏq ntốq ki la Kil-cal toau toâq dỡi sanua nâi.
10Bo máh cũai I-sarel ỡt dỡ tâng Kil-cal, bân cutễq tapín cheq vil Yê-ri-cô, tỗp alới táq rit cha bũi dŏq sanhữ Tangái Loŏh, la tangái Yiang Sursĩ khoiq chuai alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Alới táq rit cha pêl bũi tâng sadâu muoi chít la pỗn tâng casâi ki. 11Toâq poang tarưp moâm táq rit Tangái Loŏh, mbỡiq tangái ki toâp tỗp alới bữn cha sarnóh chóh tễ cruang Cana-an. Alới cha dỗi ễh cớp bễng ŏ́q crơng pluoih. 12Noap tễ poang tarưp ki crơng sana ramứh mana tỡ bữn satooh noâng; cớp tỗp I-sarel ŏ́q cha noâng mana. Noap tễ ki, tỗp alới cha níc sarnóh dáh tâng cloong cutễq Cana-an.

Yô-sũa Ramóh Samiang Yống Dau.

13Bữn muoi tangái, bo alới noâng ỡt cheq vil Yê-ri-cô, Yô-sũa tapoang nhêng, chơ án hữm muoi noaq samiang yống dau tayứng yáng moat án. Ngkíq Yô-sũa pỡq cheq cũai ki cớp blớh neq: “Mới la cũai tỗp hếq, tỡ la cũai tỗp ễ cachĩt hếq?”
14Samiang ki ta‑ỡi án: “Cứq tỡ bữn cỡt tỗp aléq. Cứq toâq pỡ nâi dŏq cỡt sốt nheq tữh tahan Yiang Sursĩ.”
 Ngkíq Yô-sũa cucốh pũp crap yám noap, cớp pai neq: “Ncháu ơi! Cứq la cũai táq ranáq anhia. Anhia yoc cứq táq ntrớu?”
15Cũai sốt tahan Yiang Sursĩ ta‑ỡi Yô-sũa neq: “Mới pũot chíq cỡp tễ ayững mới, yuaq ntốq mới ỡt tayứng nâi la ntốq miar khong Yiang Sursĩ.”
 Chơ Yô-sũa táq machớng án pai.