Santoiq Atỡng

 Yude chĩc choâiq thỡ nâi sám 70 toâq 80 cumo ntun Yê-su canỡt. Yude la a‑ễm Yê-su cớp Yacỡ. Án atỡng yỗn cũai sa‑âm dáng bữn cũai chống ngin alới la cũai sa‑âm cớp atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, ma alới táq ranáq tanghang, alới calỡih Yê-su Crĩt, cớp alới táq máh ranáq sâuq canŏ́h. Ngkíq máh cũai sa‑âm cóq chíl loah máh ngê alới aloŏh ma claiq tễ parnai Yiang Sursĩ.