2

1Yor nây, ăn he rkêng tôr ueh lơn ma nau he tăng jêh, klach lah he mra roh nau nây. 2Yorlah tơlah nau ngơi phung tông păr ueh Brah Ndu mbơh jêh geh nau ƀư nanê̆, jêh ri tơlah lĕ nau tih jêh ri lĕ nau mâu tông bâr geh jêh nau nkhôm di. 3Mâm ƀư he mra klaih lĕ tơlah he mâu chrê ma nau tâm rklaih toyh ngăn? Nau nây Kôranh Brah mbơh jêh lor, jêh ri phung tăng jêh mbơh nau nây jêng ngăn. 4Brah Ndu nơm lĕ ăn, ngăn nau khân păng mbơh ma nau tâm mbên, kan brah, jêh ri âk ntil nau khlay, jêh ri ma nau ăn bơh Brah Huêng Ueh, pă jêh tĭng nâm Păng ŭch.

Brah Yêsu Krist Dơn Nau Tông Bâr Gay Ma Tâm Rklaih Bunuyh

5Mâu di ma phung tông păr ueh ôh Brah Ndu rnglăp jêh neh ntu mra tât, ma nau nây he gŭ ngơi aƀaơ aơ. 6Pôri bu mbơh jêh nau aơ tâm du ntŭk:
 "Mâm bunuyh jêng, kŏ may ŭch kah gĭt ma păng, mâu lah kon bunuyh, kŏ may mât mơh păng.
7May tông jêh Păng knŏng ƀâtlât tâm dâng phung tông păr ueh Brah Ndu.
 May ndô jêh Păng ma đon hđăch nau chrêk rmah jêh ri nau yơk.
 May ăn Păng chiă uănh kan ti may ƀư.
8May dơm jêh lĕ rngôch mpa tâm dâng jâng Păng."
 Pôri jêh Păng nglăp lĕ rngôch mpô mpa ma bunuyh, Brah Ndu mâu lơi du ntil ndơ ôh ê lăp Păng. Ƀiălah aƀaơ aơ he ê saơ ôh lĕ rngôch mpa lăp jêh Păng.
9Ƀiălah he saơ Brah Yêsu nây, Nơm tông bâr ntrŭnh ƀalât tâm dâng phung tông păr ueh Brah Ndu, ndô jêh đon hđăch nau chrêk rmah jêh ri nau yơk yor nau khĭt, Păng dơn jêh, gay ma nau yô̆ bơh Brah Ndu, Păng dơi dơn nau khĭt ma lĕ rngôch.
10Yorlah di jêh nơm njêng lĕ rngôch mpa jêh ri lĕ rngôch ndơ jêng ndơ Păng, tâm nau Păng ŭch njŭn leo Kon ma nau chrêk rmah, mra ăn Kôranh nau tâm rklaih khân păng jêng rah vah ma nau rêh ni Păng dơn. 11Yorlah nơm ƀư kloh ueh jêh ri phung jêng kloh ueh jêh luh tă bơh du huê. Yor nây păng mâu prêng ôh kuăl ma phung nây ôh. 12Tơlah, Păng lah:
 "Gâp mra mbơh amoh may ma phung oh gâp.
 Gâp mra tâm rnê ma may ta nklang nau tâm rƀŭn."
13Lõ đŏng:
 "Gâp mra rnơm ma Păng",
 Lõ đŏng:
 "Ta aơ gâp, jêh ri phung kon
 Brah Ndu ăn jêh ma gâp."
14Pôri, yorlah phung kon geh mham, jêh ri nglay săk nđâp ma Păng nơm lĕ jêng pô nây gay ma, đah nau khĭt Păng dơi ƀư rai, nơm geh nau brah nau khĭt, nâm bu ntĭt brah mhĭk, 15jêh ri Păng tâm rklaih lĕ rngôch phung jêng dĭk, lĕ nau rêh khân păng yor klach ma khĭt. 16Yorlah nanê̆ mâu di ma phung tông păr ueh Brah Ndu păng văch kơl, ƀiălah ma phung kon sau Y-Abraham. 17Pôri Păng geh nau ăn jêng nâm bu phung jêng oh Păng tâm lĕ rngôch ndơ, gay ma Păng dơi jêng du huê kôranh ƀư brah toyh, blau yô̆ jêh ri răp jăp tâm kan Păng pah ma Brah Ndu, gay tâm chuai lĕ rngôch nau tih bunuyh. 18Yorlah Păng nơm dơn jêh nau rêh ni, jêh ri mâp jêh đah nau ndơm, pôri Păng dơi kơl phung geh nau ndơm.