3

Brah Yêsu Jêng Toyh Lơn Ma Y-Môis

1Hơi phung oh nâu kloh ueh, khân may geh jêh nau kuăl tă bơh trôk, ăn khân may mĭn ma Brah Yêsu, jêng kôranh oh mon jêh ri Kôranh ƀư brah toyh ma nau chroh he mbơh. 2Păng gŭ răp jăp jêh đah Nơm săch Păng, nâm bu Y-Môis răp jăp tâm ngih Brah Ndu. 3Yorlah Păng khư geh nau chrêk rmah âk lơn ma Y Môis, nâm bu nơm ƀư ngih geh âk lơn nau yơk ma ngih păng ƀư. 4Yorlah ăp ngih geh nơm ƀư păng, ƀiălah Nơm ƀư ăp ntil ndơ jêng Brah Ndu? 5Bi Y-Môis gŭ răp jăp tâm ngih Brah Ndu, nâm bu du huê oh mon, ŭch mbơh ma nau bu mra ngơi kăndơ̆. 6Ƀiălah Krist gŭ răp jăp tâm ngih Brah Ndu nâm bu du huê kon. Jêh ri he jêng ngih ma Păng, tơlah he gŭ nâp tâm nau rnơm jêh ri tâm rnê tâm nau kâp gân tât dăch lôch.

Lơi kơt nau dăng jêh ri nau mâu chroh phung Israel kăl e.

7Yor nây, nâm bu Brah Huêng Ueh lah:  "Nar aơ tơlah khân may tăng bâr Păng,
8Lơi ăn dăng ôh nuih n'hâm khân may, nâm bu nar bu tâm rdâng, nar geh nau rlong uănh tâm ntŭk rdah,
9Ta nây phung mbơ̆ khân may rlong uănh Gâp, gay năl Gâp, jêh ri khân păng saơ jêh kan Gâp dôl tâm puăn jât năm.
10Pôri Gâp nuih jêh ma phung rnôk nĕ, jêh ri lah:
 "Khân păng nkhah du mro tâm nuih n'hâm khân păng, jêh ri khân păng mâu gĭt trong Gâp ôh.'
11Tĭng nâm nau Gâp sân săk jêh tâm nau Gâp ji nuih,
 'Khân păng mâu mra lăp tâm nau Gâp rlu ôh.'"
12Hơi phung oh nâu, njrăng hom, lơi ăn du huê tâm phung khân may geh nuih n'hâm mhĭk jêh ri mâu chroh, tât păng chalơi Brah Ndu rêh. 13Ƀiălah tâm n'hao nuih ndrăng khân may ăp nar dôl bu dơi lah, "Nar aơ" mâu ŭch ma du huê tâm phung khân may jêng dăng, yor nau ndơm bơh nau tih. 14Yorlah he geh du kô̆ ndrel ma Krist tơlah he gŭ nâp tâm nau rnơm kŏ tât lôch nâm bu kăl e, 15dôl geh nau lah pô aơ:
 "Nar aơ tơlah may tăng bâr Păng, lơi ăn dăng nuih n'hâm khân may ôh, nâm bu tâm nar bu tâm rdâng."
16Ma mbu nơm, jêh khân păng tăng, ƀư nau tâm rdâng? Mâu di hĕ, lĕ rngôch phung luh bơh n'gor Êjip Y Môis njŭn leo? 17Jêh ri ma mbu phung Brah Ndu ji nuih dôl tâm puăn jât năm? Mâu di hĕ ma phung ƀư tih jêh, jêh ri săk jăn khân păng prah rai tâm ntŭk rdah? 18Jêh ri ma phung păng sân săk mâu ăn lăp ôh tâm nau păng rlu? Mâu di hĕ ma phung mâu tông bâr? 19Pôri he saơ khân păng mâu dơi lăp ôh yor nau khân păng mâu chroh.