12

Người đàn bà và con rồng

1Sau đó có một dấu lạ lớn hiện ra trên trời: Một người đàn bà mặc áo bằng mặt trời, có mặt trăng dưới chân, đầu đội mão triều có mười hai ngôi sao. 2Nàng đang mang thai và kêu la đau đẻ vì gần đến giờ sinh nở. 3Rồi có một dấu lạ khác hiện ra trên trời: Một con rồng khổng lồ màu đỏ có bảy đầu, mỗi đầu có bảy mão triều. Con rồng cũng có mười sừng. 4Đuôi nó quét một phần ba ngôi sao trên trời và ném xuống đất. Nó đứng trước mặt người đàn bà sắp sinh nở để chực hễ đứa nhỏ lọt lòng là nuốt sống nó ngay. 5Người đàn bà sinh ra một bé trai, đứa bé đó sẽ cai trị mọi dân tộc với một cây roi sắt. Đứa bé được tiếp lên nơi Thượng Đế và ngôi Ngài. 6Còn người đàn bà thì chạy trốn vào sa mạc, đến một nơi Thượng Đế đã chuẩn bị sẵn để được chăm sóc trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
7Rồi có cuộc tranh chiến trên trời. Mi-chen và các thiên sứ người chiến đấu cùng con rồng, con rồng cùng các thiên sứ nó cũng chống trả lại. 8Nhưng con rồng không thắng nổi cho nên nó và các thiên sứ nó mất chỗ đứng trên thiên đàng. 9Con rồng khổng lồ bị ném ra khỏi thiên đàng. Nó là con rắn đời xưa, tức ma quỉ hay Sa-tăng, chuyên đi lường gạt thế gian. Con rồng cùng các thiên sứ nó bị ném xuống đất.
10Sau đó tôi nghe tiếng vang trên thiên đàng rằng:
  “Sự cứu rỗi và quyền năng
   cùng nước của Thượng Đế chúng ta
   và quyền của Đấng Cứu Thế
   hiện đã đến.
  Kẻ tố cáo anh chị em chúng ta,
   đã tố cáo họ ngày và đêm
   trước mặt Thượng Đế chúng ta
   đã bị ném xuống.
  11Anh chị em chúng ta
   đã chiến thắng nó bằng huyết
   của Chiên Con và
   bằng lời giảng của họ.
  Họ đã không coi trọng mạng sống mình
   vì chẳng sợ chết.
  12Cho nên, các từng trời
   và mọi vật trong đó hãy vui lên!
  Nhưng khốn cho đất và biển
   vì ma quỉ đã đến trên ngươi!
  Nó đầy lòng căm giận vì nó biết
   nó không còn bao nhiêu thì giờ nữa.”
13Khi con rồng thấy đã bị ném xuống đất nó liền đuổi theo người đàn bà đã sinh bé trai. 14Nhưng người đàn bà được ban cho cặp cánh chim phượng hoàng lớn để bay đến chỗ đã dành sẵn nơi sa mạc. Nơi đó nàng được chăm sóc trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày, tránh xa khỏi con rồng. 15Con rồng liền lấy miệng phun nước như sông theo sau để làm nước lụt cuốn người đàn bà đi. 16Nhưng đất giúp người đàn bà bằng cách hả miệng nuốt con sông phun ra từ miệng con rồng. 17Con rồng vô cùng tức giận người đàn bà nên nó đi tranh chiến với con cái nàng—tức những người vâng theo mệnh lệnh của Thượng Đế và giữ lời dạy của Chúa Giê-xu.
18Rồi con rồng đứng trên bờ biển.