16

Nar Nglĕ Dŭt – Pơh Ntil Nau Tât Ta Neh Ntu

1Jêh ri gâp tăng bâr ngơi ktang luh bơh ntŭk kloh, jêh ri păng lah ma phung pơh nuyh tông păr ueh Brah Ndu: "Hăn hom, jêh ri nkhŭt ta neh ntu pơh kchok nau Brah Ndu ji nuih!"
2Tông păr ueh rơh nguay hăn jêh ri nkhŭt kchok păng ta neh ntu. Jêh ri geh eh ji ngăn geh ma phung bunuyh geh nau nchih tă bơh jun jêh ri mbơh rup păng.
3Tông păr ueh rơh bar nkhŭt kchok păng tâm dak mƀŭt jêh ri dak mƀŭt jêng mham nâm bu du huê bunuyh khĭt, jêh ri lĕ rngôch mpa rêh gŭ tâm dak mƀŭt khĭt lĕ.
4Tông păr ueh rơh pe nkhŭt kchok păng tâm dak krong jêh ri tâm tu dak, jêh ri khân păng jêng mham. 5Jêh ri gâp tăng tông păr ueh chiă dak lah: "May jêng sŏng tâm nau may phat dôih, Ơ Nơm Kloh Ueh, Nơm jêng jêh ri Nơm jêng jêh. 6Yorlah păng nkhŭt jêh mham phung kloh ueh jêh ri phung kôranh nơm mbơh lor, jêh ri may ăn jêh ma khân păng nhêt mham khân păng khư ma nau nây!" 7Jêh ri gâp tăng nơng ƀư brah nter lah: "Nanê̆, ơ Kôranh Brah Ndu, Nơm Brah Lơn, nau may phat dôih jêng ngăn jêh ri sŏng."
8Tông păr ueh rơh puăn nkhŭt kchok păng ta nar, jêh ri păng ăn nar su bunuyh ma ŭnh. 9Jêh ri nar duh hâu ngăn su bunuyh, jêh ri khân păng suai rak ma amoh Brah Ndu, Nơm geh nau dơi ma nau ƀư rêh ni nây. Jêh ri khân păng mâu rmal ôh ma nau tih khân păng, gay ma ăn nau chrêk rmah ma Brah Ndu.
10Tông păr ueh rơh prăm nkhŭt kchok păng ta sưng hđăch jun, jêh ri ƀon bri hđăch păng nkŭm ma nau ngo, jêh ri phung bunuyh kăp mpiăt khân păng yor nau rêh ni. 11Khân păng suai rak ma Brah Ndu tâm trôk yor nau ji jêh ri yor eh khân păng, jêh ri khân păng mâu rmal ôh ma kan khân păng ƀư.
12Tông păr ueh rơh prao nkhŭt kchok păng tâm dak krong toyh Ơprat, jêh ri dak suăt, gay ma nkra trong ma phung hđăch văch tă bơh n'gor lơ. 13Jêh ri gâp saơ luh tă bơh mbung bêh nhŭk nhăk, tă bơh mbung jun, jêh ri bơh trôm mbung kôranh nơm mbơh lor tih pe brah ƀơ̆ nâm bu phung kĭt. 14Yor khân păng jêng phung huêng brah mhĭk ƀư nau khlay, jêh ri khân păng hăn ma phung hđăch lam neh ntu, gay ma rgum phung nây ma nau tâm lơh ta nar toyh Brah Ndu Nơm Brah Lơn. 15"Aơ, gâp văch nâm bu du huê bunuyh ntŭng! Ueh maak yơh mbu nơm gŭ njrăng, jêh ri mât mray ma bok ao păng, gay ma lơi ăn păng rhôk jêh ri lơi ăn bu saơ nau bêk păng!" 16Khân păng tâm rƀŭn phung nây tâm ntŭk bu rnha tâm nau Hêbrơ Harmagêdôn. 17Tông păr ueh rơh pơh nkhŭt kchok tâm trôk nđôch, jêh ri bơh ntŭk kloh, bơh sưng hđăch, luh du bâr ngơi ktang lah: "Kan lĕ jêh!" 18Jêh ri geh lơp nchrat bâr ngơi nglaih, jêh ri nau n'găr neh ntu ktang. Mâu mâp geh nau sâr neh ntu ktang nâm bu nĕ, ntơm bơh bunuyh gŭ ta neh ntu. 19Jêh ri ƀon toyh tâm pă jêng pe gâl, jêh ri phung ƀon toyh tâm phung mpôl băl tŭp lĕ, jêh ri Brah Ndu kah gĭt ma Ƀon Babilôn toyh, gay ma ăn păng nhêt kchok ndrănh nau păng ji nuih hâu ngăn. 20Jêh ri lĕ rngôch kôdak mƀŭt du, jêh ri bu mâu hôm saơ phung yôk ôh. 21Geh pler toyh jâk bar jât ma prao kilô, tă bơh trôk tŭp ta bunuyh jêh ri phung bunuyh suai rak ma Brah Ndu yor nau rêh knap tă bơh pler. Yorlah nau rêh ni nĕ jêng toyh ngăn.