19

Nau Mprơ Tâm Rnê Lah Ueh Yor Rai Ƀon Babilôn

1Jêh nau nây gâp tăng tâm trôk nâm bu bâr ktang âk bunuyh lah:
 "Alêluya! Nau tâm rklaih, nau chrêk rmah jêh ri nau brah jêng ndơ Brah Ndu he,
2yorlah nau păng phat dôih jêng nanê̆ jêh ri sŏng; yorlah păng phat jêh dôih bu ur me tăch săk, nơm ƀư tih ma neh ntu ma nau păng văng tĭr, jêh ri Brah Ndu plơng jêh mham phung oh mon păng, bơh ti bu ur tăch săk nây."
3Jêh ri khân păng lah tay:
 "Alêluya! Nhhuk mbrui ŭnh păng hao tâm lĕ rngôch rnôk."
4Phung bar jât ma puăn nuyh buranh jêh ri puăn mlâm mpa rêh chon jêh ri păn mbah ma Brah Ndu, Nơm gŭ ta sưng hđăch, jêh ri khân păng lah: "Amen, Halêluya!" 5Jêh ri geh bâr luh bơh sưng hđăch lah:  "Tâm rnê ma Brah Ndu he, lĕ rngôch khân may phung oh mon păng, khân may phung jê̆ jêh ri toyh, phung klach yơk ma păng."
6Jêh ri gâp tăng nâm bu bâr bunuyh âk, nâm bu n'gôr dak toyh, jêh ri nâm bu nteh nglaih ktang lah:
 "Alêluya, yorlah Kôranh Brah, Brah Ndu he, Nơm Brah Lơn ntơm chiă uănh.
7Maak hom jêh ri răm hom he, ăn he tâm rnê ma păng yorlah nar tâm nkol ur sai Kon Biăp tât jêh, jêh ri ur păng ndrăp jêh săk păng; 8bu ăn ur păng soh ao mhay rhên, ang jêh ri kloh." Yorlah mhay rhên nĕ jêng kan sŏng phung kloh ueh.
9Jêh ri tông păr ueh lah ma gâp: "Nchih hom: Ueh maak yơh ma phung bu kuăl jêh ma nau nhêt sông toyh nar tâm nkol ur sai Kon Biăp." Jêh ri păng lah ma gâp: "Nau ngơi aơ jêng Nau Brah Ndu Ngơi nanê̆ ngăn! 10Jêh ri gâp chalôt ta jâng păng gay ma mbah ma Păng, ƀiălah păng lah ma gâp: "Njrăng hom may, lơi ƀư nau nây! Gâp jêng tông păr ueh pah kan ndrel ma may, jêh ri ndrel ma phung oh nâu may mbơh nau Brah Yêsu. Mbơh hom ma Brah Ndu. Yorlah nau nkoch mbah Brah Yêsu jêng nuih n'hâm mĭn brah ma nau mbơh lor."

Nau Dơi Đah Jun Jêh ri Đah Kôranh Nơm Mbơh Lor Tih

11Dôl nây gâp saơ trôk pơk jêh nây, nây aơ, du mlâm seh nglang mpơl! Nơm ncho păng bu tâm amoh Nơm răp jăp jêh ri Nơm nanê̆. Păng phat dôih jêh ri tâm lơh ma nau sŏng. 12Măt păng jêng nâm bu mpiăt ŭnh. Ta bôk păng geh âk đon hđăch. Păng geh amoh, nchih jêh, mâu geh nơm gĭt ôh, knŏng păng nơm. 13Păng soh ao nhom ma mham. Amoh păng jêng Nau Brah Ndu Ngơi: 14Phung tahan tâm trôk tĭng păng ncho seh nglang jêh ri soh ao mhay rhên nglang jêh ri kloh. 15Tă bơh trôm mbung păng luh du mlâm đao hơr ngăn, gay ma dong mpôl băl bunuyh. Păng mra chiă uănh bu ma du mlâm mâng loih. Păng mra jot thŭng play kriăk ƀâu nau ji nuih ktang Brah Ndu, Nơm Brah Lơn. 16Păng geh ta ao jêh ri ta tơm blu păng du amoh nchih jêh nâm pô aơ, Hđăch ma phung hđăch, jêh ri Kôranh ma phung kôranh.
17Jêh ri gâp saơ du huê tông păr ueh gŭ dâk tâm nar. Păng nter bâr huy, lah ma lĕ rngôch sĭm dôl mpăr tâm nklang trôk: "Văch hom, tâm rƀŭn khân may ma nau sông sa toyh Brah Ndu, 18ŭch sa săk phung hđăch, săk phung kôranh tahan, săk phung ktang, săk phung seh, jêh ri săk phung ncho khân păng, săk lĕ rngôch bunuyh, kon me mâu lah dĭk bu, jê̆ jêh ri toyh."
19Gâp saơ jun jêh ri phung hđăch ta neh ntu, jêh ri phung tahan khân păng rƀŭn jêh, gay tâm lơh đah Nơm ncho seh, jêh ri đah phung tahan păng. 20Bu sŏk jêh jun nây, jêh ri ndrel ma păng, kôranh nơm mbơh lor tih, nơm ƀư jêh nau khlay ta năp păng, ma nau nĕ păng ndơm jêh phung geh nau nchih bơh jun, jêh ri mbơh jêh ma rup păng. Lĕ bar khân păng bu klŭp rêh jêh tâm nglao ŭnh duh ngăn jêh ri geh lŭ ŭnh. 21Phung êng khĭt jêh đah đao gưm luh tă bơh trôm mbung Nơm ncho seh, jêh ri lĕ rngôch phung sĭm hơm sa nglay săk khân păng.