5

Ndrom Samƀŭt Geh Pơh Ndơ Tâp Pŏng Jao Jêh Ma Kon Biăp Mra Pơk

1Jêh ri gâp saơ tâm ti ma Nơm gŭ ta sưng hđăch du pŏk ndrom samƀŭt bu nchih jêh tâm trôm jêh ri padih, jêh ri geh pơh ndơ tâp pŏng. 2Jêh ri gâp saơ du huê tông păr ueh brah nter hâu ngăn: "Mbu nơm khư pơk ndrom samƀŭt jêh ri nchah lơi ndơ tâp pŏng?" 3Jêh ri mâu geh nơm tâm trôk, ta neh ntu, mâu lah tâm dâng neh ntu dơi pơk ndrom samƀŭt nĕ, mâu lĕ dơi uănh păng. 4Jêh ri gâp nhĭm ngăn yorlah mâu geh nơm khư pơk ndrom samƀŭt mâu lĕ dơi uănh păng. 5Jêh ri du huê tâm phung buranh lah ma gâp: "Lơi ta nhĭm! Ri, Yau mŭr tă bơh mpôl băl Yuđa, deh tă bơh Y-Đavit, dơi jêh pơk ndrom samƀŭt nây, jêh ri nchah lơi pơh ndơ tâp pŏng păng."
6Jêh ri vah vang sưng hđăch ndrel ma puăn mlâm mpa rêh jêh ri ta nklang phung buranh, gâp saơ du mlâm Kon Biăp dâk ta nây, uănh tâm ban ma bu ƀư brah ma păng jêh. Păng geh pơh mlâm nke jêh ri pơh mlâm măt, jêng pơh Brah Huêng Brah Ndu njuăl jêh lam neh ntu. 7Păng hăn jêh ri sŏk ndrom samƀŭt bơh ti ma Nơm gŭ ta sưng hđăch. 8Tơlah jêh păng sŏk ndrom samƀŭt nĕ phung puăn mlâm mpa rêh jêh ri phung bar jât ma puăn nuyh buranh, chon mon ta năp Kon Biăp. Ăp nơm khân păng djôt du mlâm gong rêng jêh ri kchok mah dơ bêng dak ƀâu kah, jêng nau mbơh sơm phung kloh ueh.
9Jêh ri khân păng mprơ, du nau mprơ mhe pô aơ:
 "May geh nau khư sŏk ndrom samƀŭt nĕ jêh ri pơk ndơ tâp pŏng, yorlah bu nkhĭt may jêh, jêh ri may tâm chuai jêh ma Brah Ndu ma mham may, phung bunuyh bơh lĕ n'gor, lĕ rngôch nau ngơi, lĕ rngôch ƀon lan, jêh ri lĕ rngôch mpôl băl.
10May njêng khân păng jêh du ƀon hđăch jêh ri phung kôranh ƀư Brah ma Brah Ndu he, jêh ri khân păng mra chiă uănh ta neh ntu."
11Gâp uănh jêh ri gâp tăng bâr âk phung tông păr ueh Brah Ndu jŭm sưng hđăch, phung mpa rêh, jêh ri phung buranh, jêh ri phung khân păng âk rbăn jêh ri rmưn rsen. 12Khân păng lah huy:
 "Kon Biăp bu nkhĭt jêh geh nau khư sŏk dơn nau brah, nau ndrŏng nau blau mĭn, nau ktang, nau yơk, nau chrêk rmah, jêh ri nau tâm rnê."
13Jêh ri gâp tăng lĕ rngôch mpa rhăk jêh tâm trôk, ta neh ntu, tâm dâng neh ntu, tâm dak mƀŭt jêh ri lĕ rngôch mpa tâm nĕ lah nâm pô aơ:
 "Ma Nơm gŭ ta sưng hđăch jêh ri ma Kon Biăp khư geh nau tâm rnê, nau yơk, nau chrêk rmah, jêh ri nau ktang tâm lĕ rnôk!"
14Jêh ri phung puăn mlâm mpa rêh lah: "Amen!" Jêh ri phung buranh chon mon jêh ri mbah.