6

Nau Pơk Prau Ndơ Tâp Pŏng Rơh Lor

1Gâp uănh, tơlah Kon Biăp pơk nguay tâm pơh mlâm ndơ tâp pŏng, jêh ri gâp tăng nguay rơh puăn mlâm mpa rêh ngơi nâm bu nglaih dah nâm pô aơ: "Văch hom!" 2Gâp uănh, ri, du mlâm seh nglang mpơl. Nơm ncho seh nĕ geh du mlâm na. Bu ăn ma păng du mlâm đon hđăch. Păng hăn ma nau dơi jêh ri nau ŭch dơi.
3Tơlah păng pơk ndơ tâp pŏng rơh bar gâp tăng mpa rêh rơh bar lah nâm pô aơ: "Văch hom!" 4Jêh ri du mlâm seh chăng êng văch. Nơm ncho seh nây sŏk dơn jêh nau dơi sŏk nau đăp mpăn bơh neh ntu gay ma phung bunuyh tâm nkhĭt ndrăng khân păng, jêh ri bu ăn jêh ma păng du mlâm đao gưm toyh.
5Tơlah păng pơk ndơ tâp pŏng rơh pe, gâp tăng mpa rêh rơh pe lah nâm pô aơ: "Văch hom!" Gâp hŏ uănh, ri, geh du mlâm seh krăk mpơl. Nơm ncho seh nĕ djôt njing tâm ti păng. 6Jêh ri gâp tăng bâr ta nklang phung puăn mlâm mpa rêh lah pô aơ: "Du njơ ba me klăp du đơniê, jêh ri pe njơ ba ôrgơ klăp du đơniê, ƀiălah lơi ƀư mhĭk ôh ma dak ngi jêh ri dak play kriăk ƀâu."
7Tơlah păng pơk ndơ tâp pŏng rơh puăn, gâp tăng bâr mpa rêh rơh puăn lah pô aơ "Văch hom!" 8Gâp uănh jêh ri nây aơ, du mlâm seh rmĭt mpơl. Nơm ncho seh nĕ bu tâm amoh Nau khĭt. Jêh ri Ƀon Phung Khĭt tĭng ndô̆ păng. Bu ăn ma khân păng nau dơi ƀư rai du kô̆ tâm puăn bunuyh ta neh ntu ma đao gưm, nau sa sât ji ngot, nau ji khĭt, jêh ri ma phung mpa bri janh ta neh ntu.
9Tơlah păng pơk ndơ tâp pŏng rơh prăm, gâp saơ tâm dâng nơng ƀư Brah Huêng phung bu nkhĭt jêh yor Nau Brah Ndu Ngơi, jêh ri nau khân păng mbơh. 10Khân păng nter ktang jêh ri lah nâm pô aơ: "Ơ Kôranh Brah, kloh ueh jêh ri nanê̆, ndah yơn jŏ kŏ may mra phat dôih jêh ri plơng mham hên ma phung gŭ ta neh ntu?" 11Bu ăn ma ăp nơm khân păng du blah ao jâr nglang, jêh ri bu lah ma khân păng gŭ rlu ƀât tât mra nŭm phung pah kan ndrel ma khân păng jêh ri phung oh nâu mra dơn nau bu nkhĭt tâm ban ma khân păng.
12Gâp uănh tơlah păng pơk ndơ tâp pŏng rơh prao, jêh ri geh nau sâr neh ntu ktang: nar jêng krăk ngo tâm ban ma dŭng rsau krăk jêh ri khay nkŭm lam nâm bu mham. 13Jêh ri phung mănh tâm trôk tŭp ta neh ntu, nâm bu du tơm rvi sial khôm ktang rŭng play ndrêh păng. 14Trôk nsŭn du nâm bu du pŏk ndrom samƀŭt bu klôt. Lĕ rngôch yôk jêh ri lĕ rngôch kôdak rlâm du bơh khân păng. 15Phung hđăch ta neh ntu, phung toyh, phung kôranh tahan, phung ndrŏng, phung ktang lĕ rngôch phung dĭk jêh ri phung kon me du krap tâm ntu neh jêh ri tâm lŭ tâm yôk, 16jêh ri khân păng lah ma yôk, jêh ri ma lŭ nâm pô aơ: "Tŭp hom ta hên, jêh ri pôn an hên đah muh măt nơm gŭ ta sưng hđăch, jêh ri đah nau Kon Biăp ji nuih. 17Yorlah nar păng ji nuih toyh hŏ tât jêh, jêh ri mbu nơm dơi gŭ ta năp nau nây."