8

Nau Pơk Ndơ Tâp Pŏng Rơh Pơh, Pơh Nuyh Tông Păr Ueh Brah Ndu Geh Pơh Mlâm Nŭng Nau Uh Prao Mlâm Nŭng Lor Lơn

1Tơlah păng pơk ndơ tâp pŏng rơh pơh geh nau rngơt klăk tâm trôk dôl tâm n'gul mông. 2Jêh ri gâp saơ pơh nuyh tông păr ueh Brah Ndu, dâk ta năp Brah Ndu, jêh ri bu ăn ma khân păng pơh mlâm nŭng. 3Geh du huê tông păr ueh Brah Ndu êng văch jêh ri păng dâk ta nơng ƀư brah djôt năk ŭnh mah. Bu ăn ma păng âk dak ƀâu kah gay ma păng nhhơr ndơ nây ndrel ma nau mbơh sơm lĕ rngôch phung kloh ueh ta nơng ƀư brah mah gŭ panăp sưng hđăch. 4Nhhuk ŭnh ƀâu kah hao ndrel ma nau mbơh sơm phung kloh ueh tă bơh ti tông păr ueh nây ta năp Brah Ndu. 5Dôl nây tông păr ueh sŏk ŭnh năk, mbêng ma ŭnh bơh nơng ƀư brah jêh ri klŭp păng ta neh ntu: jêh ri geh nglaih, nteh, chrêk lơp, jêh ri nau sâr neh ntu.
6Jêh ri phung pơh nuyh tông păr ueh Brah Ndu geh pơh mlâm nŭng nkra ma nau uh.
7Nơm lor lơn uh nŭng jêh ri geh pler jêh ri ŭnh tâm pot đah mham bu klŭp jêh ta neh ntu. Du kô̆ tâm pe neh ntu ŭnh sa jêh ri du kô̆ tâm pe tơm si ŭnh sa jêh, jêh ri lĕ rngôch gơ̆ nse ŭnh sa jêh.
8Tông păr ueh rơh bar uh nŭng, jêh ri geh ndơ nâm bu du mlâm yôk toyh ŭnh dôl sa, bu klŭp tâm dak mƀŭt: 9Jêh ri du kô̆ tâm pe dak mƀŭt jêng mham, du kô̆ tâm pe ndơ rhăk njêng tâm dak mƀŭt jêh ri geh nau rêh khĭt, jêh ri du kô̆ pe kŭmpăn hŏ rai jêh.
10Tông păr ueh rơh pe uh nŭng, jêh ri du rplay mănh toyh, hit tâm ban ma ŭnh sa, tŭp tă bơh trôk ta du kô̆ tâm pe phung dak krong, jêh ri tu dak. 11Moh mănh nĕ: "Nau tăng", jêh ri du kô̆ tâm pe phung dak jêng tăng, jêh ri âk bunuyh khĭt jêh yor dak tăng.
12Nơm rơh puăn uh nŭng, jêh ri du kô̆ tâm pe nar bu dong jêh, jêh ri du kô̆ tâm pe khay, jêh ri du kô̆ tâm pe phung mănh. Gay ma du kô̆ tâm pe phung ndơ nĕ jêng ngo. Jêh ri nar roh du kô̆ tâm pe nau ang păng, jêh ri măng tâm ban lĕ.
13Gâp uănh, jêh ri gâp tăng du mlâm klang dôl mpăr ta nklang trôk, lah ma bâr huy nâm pô aơ: "Rêh ni, rêh ni, rêh ni yơh ma phung gŭ tâm neh ntu, yor bâr nŭng êng phung pe nuyh tông păr ueh Brah Ndu mra uh."