9

1Thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một vì sao từ trời rơi xuống đất, và được trao cho chìa khóa Vực thẳm. 2Vì sao này mở Vực thẳm ra, liền có khói bốc lên như khói lò lửa lớn; mặt trời và không gian bị tối tăm vì luồng khói ấy. 3Châu chấu từ luồng khói bay ra khắp mặt đất, chúng có khả năng châm chích như bò cạp. 4Chúng được lệnh không phá hoại cỏ xanh, cây cối và mọi loài thực vật khác, nhưng chỉ nhắm vào những người không có ấn của Thượng Đế trên trán. 5Chúng không được phép giết ai, nhưng chỉ làm cho họ đau đớn trong năm tháng. Họ bị nhức nhối như khi bò cạp đốt. 6Trong những ngày đó, người ta tìm cách chết nhưng không được, mong mỏi được chết nhưng sự chết lánh xa.
7Hình dạng của châu chấu giống như chiến mã chuẩn bị ra trận, trên đầu như có mũ miện vàng; mặt giống mặt người. 8Tóc dài như tóc đàn bà, răng như răng sư tử. 9Giáp che ngực trông như giáp sắt, tiếng cánh bay vang ầm như đoàn xa mã xông ra chiến trường.
10Đuôi có nọc giống như bò cạp; trong đuôi có năng lực làm đau đớn loài người trong năm tháng. 11Vua của chúng là Thần Vực thẳm, có tên A-ba-đôn theo tiếng Hy-bá và A-bô-ly-ôn theo tiếng Hy-lạp.
12Khổ nạn thứ nhất đã qua, còn hai khổ nạn nữa sắp đến.
13Thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe có tiếng phát ra từ bốn chiếc sừng trên bàn thờ vàng trước mặt Thượng Đế. 14Tiếng ấy bảo thiên sứ thứ sáu đang cầm kèn: “Hãy phóng thích bốn thiên sứ bị trói giữ tại sông lớn Ơ-phơ-rát!” 15Bốn thiên sứ này đã chuẩn bị sẵn, đến đứng ngày giờ năm tháng được thả ra liền đi giết hại một phần ba nhân loại. 16Bốn thiên sứ chỉ huy một đạo kỵ binh 200 triệu người. Tôi nghe rõ con số đó.
17Trong khải tượng, tôi được nhìn thấy đạo binh này: các kỵ binh mang giáp đỏ như lửa, xanh như đa trời và vàng như lưu hoàng. Các chiến mã có đầu như sư tử; miệng phun lửa, khói và diêm sinh. 18Một phần ba nhân loại bị sát hại vì ba tai họa phát xuất từ miệng ngựa, là lửa, khói và diêm sinh. 19Năng lực khủng khiếp của đám ngựa này phát ra từ miệng lẫn đuôi, vì đuôi chúng mọc đầu như rắn, gây ra tai họa.
20Số người sống sót sau các tai họa này vẫn không chịu ăn năn những việc ác họ làm. Họ tiếp tục thờ lạy các quỷ cùng các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ — là những thần tượng không thấy, không nghe và không đi được — 21Họ cũng không chịu ăn năn các tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cắp.