23

Các ngày đại lễ

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với dân Y-sơ-ra-ên: Sau đây là những ngày lễ Ta ấn định, các ngươi sẽ hội họp trong những ngày thánh đó. 3Ngày lễ Cuối tuần là một ngày nghỉ long trọng, ngày nhóm họp thánh. Làm công việc trong sáu ngày, nhưng nghỉ ngày thứ bảy. Dù các ngươi ở đâu, ngày nghỉ cuối tuần cũng là ngày của Chúa.
4Đây là những ngày lễ hàng năm được Chúa ấn định, mỗi dịp lễ phải thông báo cho nhân dân.

Lễ Vượt qua

5Lễ Vượt qua của Chúa phải tổ chức vào tối ngày mười bốn tháng giêng.
6Lễ Bánh không men kéo dài bảy ngày, bắt đầu ngày mười lăm tháng giêng. 7,8Ngày đầu và ngày cuối là ngày họp thánh, không ai được làm việc nặng nhọc. Suốt bảy ngày, ngày nào cũng phải dâng lễ thiêu cho Chúa.

Lễ Dâng hoa quả đầu mùa

9,10Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen nói với dân Y-sơ-ra-ên: Khi các ngươi vào lãnh thổ Ta cho, trong vụ gặt đầu tiên, phải đem bó lúa đầu mùa đến cho thầy tế lễ. 11Vào ngày sau ngày lễ. Cuối tuần, thầy tế lễ sẽ đem bó lúa dâng lên cho Chúa theo cách đưa qua đưa lại, lễ vật sẽ được chấp nhận. 12Trong cùng ngày ấy các ngươi phải đem một con cừu đực một tuổi không tì vết, làm tế lễ thiêu dâng lên Chúa. 13Đồng thời, cũng dâng ngũ cốc gồm một phần năm giạ bột mịn pha dầu, dùng lửa dâng hương thơm lên Chúa, cùng với một lít rưỡi rượu nho. 14Không ai được ăn bánh hoặc ngũ cốc - còn tươi hay đã phơi khô - cho đến ngày hôm ấy là ngày dâng lễ vật cho Chúa. Luật này áp dụng vĩnh viễn qua các thế hệ, trong khắp lãnh thổ.

Lễ Ngũ tuần và lễ Thổi kèn

15,16Năm mươi ngày sau, các ngươi sẽ đem dâng ngũ cốc mới thu hoạch cho Chúa: 17lấy một phần năm giạ bột mịn pha men làm hai ổ bánh để dâng đưa qua đưa lại, bánh này sẽ được nướng tại nhà đem tới, làm lễ vật đầu mùa cho Chúa. 18Cùng với bánh và rượu, các ngươi sẽ dâng bảy con cừu một tuổi không tì vết, một con bò tơ đực và hai con cừu đực, dùng lửa dâng hương thơm lên cho Chúa. 19Các ngươi cũng sẽ dâng một con dê đực làm lễ chuộc tội, hai con cừu đực một tuổi làm lễ tạ ơn. 20Thầy tế lễ sẽ dâng các lễ vật này lên Chúa theo cách đưa qua đưa lại, cùng với hai ổ bánh làm bằng ngũ cốc đầu mùa. Các lễ vật này là thánh cho Chúa, và sẽ thuộc về thầy tế lễ. 21Ngày hôm ấy, phải thông báo triệu tập nhân dân đến dự thánh lễ. Không ai được làm việc nặng nhọc. Luật này áp dụng vĩnh viễn qua các thế hệ, trong khắp lãnh thổ.
22Khi gặt hái thổ sản, đừng gặt sạch tận góc đồng, cũng đừng mót lại phần đã sót. Để các phần đó cho người nghèo và khách tạm trú. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi.

Lễ Thổi kèn

23,24Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với dân Y-sơ-ra-ên: Ngày mồng một tháng bảy là ngày nghỉ long trọng, một ngày kỷ niệm phải thổi kèn triệu tập nhân dân đến dự thánh lễ. 25Ngày ấy không ai làm việc nặng nhọc, nhưng sẽ dâng tế lễ thiêu cho Chúa.

Lễ Chuộc tội

26,27Chúa tiếp: Ngày mồng mười tháng bảy là ngày Chuộc tội. Nhân dân phải họp lại trong ngày thánh này để ăn năn hối lỗi và dâng tế lễ thiêu cho Chúa. 28Không ai làm việc trong ngày chuộc tội, chỉ lo chuộc tội mình trước mặt Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi. 29Ai không xét mình hối lỗi hôm ấy, sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng nhân dân. 30,31 Ai làm bất kỳ việc gì trong ngày ấy, Ta sẽ khai trừ người ấy khỏi cộng đồng nhân dân. Luật này áp dụng vĩnh viễn cho mọi thế hệ, trong khắp lãnh thổ. 32Ngày ấy là một ngày nghỉ long trọng, phải xét mình hối lỗi. Lễ Chuộc tội này bắt đầu tối ngày mồng chín và chấm dứt tối ngày mồng mười tháng bảy.”

Lễ Lều tạm

33,34Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với người Y-sơ-ra-ên: Ngày rằm tháng bảy sẽ là lễ Lều tạm của Chúa. Phải giữ lễ này trong bảy ngày. 35Ngày thứ nhất là ngày hội họp thánh, không ai được làm việc nặng nhọc. 36Trong suốt bảy ngày lễ này, ngày nào cũng phải dâng tế lễ thiêu cho Chúa. Ngày thứ tám lại là ngày hội họp thánh long trọng, cũng sẽ có lễ thiêu dâng cho Chúa. Không ai được làm việc nặng nhọc.
37Đó là những ngày lễ Chúa ấn định, phải thông báo triệu tập nhân dân đến dự các buổi họp thánh và dùng lửa dâng lễ vật lên Chúa gồm có sinh tế, ngũ cốc, rượu - như đã ấn định. 38Các ngày lễ này là những ngày nghỉ ngoài các ngày nghỉ cuối tuần thông thường, và các lễ vật dâng trong các ngày ấy là những lễ vật ngoài các lễ vật thông thường như lễ vật khấn nguyện, tình nguyện... dâng lên Chúa.
39Ngày rằm tháng bảy, sau khi đã gặt hái xong, mọi người sẽ giữ lễ bảy ngày, họ sẽ nghỉ ngơi để hội họp trong ngày thứ nhất và ngày thứ tám. 40Vào ngày thứ nhất, các ngươi sẽ lấy nhánh cây đầy quả, cành chà là, nhánh cây đầy lá, cành dương liễu, và vui mừng trong bảy ngày trước mặt Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi. 41Bảy ngày lễ trong tháng bảy hằng năm này phải được tôn trọng mãi mãi qua các thế hệ. 42Mọi người dân Y-sơ-ra-ên sẽ ở lều trong bảy ngày; 43như vậy, từ thế hệ này qua thế hệ khác, họ sẽ tưởng niệm thời kỳ ở lều sau khi Ta đem họ ra khỏi Ai-cập. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. 44Mai-sen thông báo cho nhân dân Y-sơ-ra-ên các ngày lễ Chúa đã ấn định.