26

Phước hạnh cho người vâng lời

1Không được làm thần tượng, cũng không được thờ tượng chạm, trụ thờ hay tượng đá, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. 2Phải tôn trọng luật ngày nghỉ cuối tuần và tôn trọng Lều hội kiến Ta, Ta là Chúa Hằng Hữu.
3Nếu các ngươi tuân giữ luật lệ Ta, 4Ta sẽ cho mưa thuận gió hòa, làm cho đất sinh sản hoa màu, cây trái sum sê. 5Mùa đập lúa kéo dài cho đến mùa hái nho, mùa hái nho kéo đến mùa gieo mạ. Các ngươi sẽ no đầy, hưởng an ninh trong xứ. 6Vì Ta cho các ngươi hòa bình, đi ngủ không phải lo sợ. Ta sẽ đuổi thú dữ khỏi đất ngươi, họa gươm đao sẽ không tàn hại xứ ngươi. 7Nhưng các ngươi sẽ xua đuổi quân thù, họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm ngươi. 8Năm người đuổi một trăm, một trăm đuổi mười ngàn. Ngươi vung gươm, quân thù ngã rạp. 9Ta sẽ săn sóc các ngươi, gia tăng dân số ngươi, thực hiện giao ước Ta đã kết với ngươi. 10Thóc lúa mùa trước ăn chưa hết, đã phải dẹp chỗ cho hoa mầu mùa sau. 11Ta sẽ lập Đền Ta để ở cùng ngươi, lòng Ta không ghét bỏ ngươi. 12Ta sẽ đi lại giữa các ngươi, làm Thượng Đế các ngươi, và các ngươi làm dân Ta. 13Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi, đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập, bẻ gãy ách nô lệ, làm cho các ngươi được ngước đầu lên.

Hình phạt người bất tuân

14Nhưng nếu các ngươi không nghe Ta, không làm theo lời Ta dạy, 15coi thường luật lệ Ta, phạm giao ước Ta, 16thì đây là những điều Ta sẽ làm: Ta sẽ cho các ngươi gặp sự khủng khiếp thình lình, mắc bệnh lao, bệnh sốt dữ dội, làm cho mắt hao mòn, người kiệt quệ. Các ngươi sẽ hoài công gieo giống, vì quân thù sẽ ăn quả. 17Ta sẽ nghịch ngươi, quân thù sẽ đánh đuổi ngươi, những kẻ ghét ngươi sẽ cai trị ngươi, và ngươi sẽ chạy trốn dù không người đuổi theo.
18Nếu các ngươi vẫn chưa nghe Ta, Ta sẽ phạt tội các ngươi bảy lần nặng hơn. 19Ta sẽ hạ sức mạnh kiên cường của các ngươi và làm cho trời như sắt, đất như đồng. 20Các ngươi sẽ gắng sức hoài công vì đất không sinh hoa màu, cây không kết quả. 21Nếu các ngươi vẫn không nghe lời Ta, Ta sẽ gia tăng hình phạt gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi. 22Ta sẽ sai thú dữ bắt con cái các ngươi, tiêu diệt súc vật các ngươi, làm giảm dân số, đường sá các ngươi sẽ vắng hoe.
23Nếu các ngươi vẫn cứ không chịu nghe lời Ta, vẫn trái lời dạy Ta dù bị trừng phạt nặng nề như thế, 24Ta sẽ ra tay trừng phạt tội lỗi các ngươi bảy lần nặng hơn nữa. 25Ta sẽ giáng họa gươm đao để báo trả việc bội ước của các ngươi. Khi các ngươi tụ tập vào các thành phố, Ta sẽ làm cho mắc bệnh dịch và rơi vào tay quân thù. 26Khi Ta giáng nạn đói, mười bà nội trợ có thể nướng bánh chung trong một lò và họ sẽ cân bánh trước khi trao cho các ngươi, các ngươi sẽ ăn mà không no.
27Đến tình trạng này, nếu các ngươi vẫn không nghe lời Ta, 28Ta sẽ nổi giận, phạt tội các ngươi nặng gấp bảy lần. 29Các ngươi sẽ ăn thịt con mình, cả trai lẫn gái. 30Ta sẽ phá hủy các bàn thờ xông hương cho các thần tượng trên đồi cao, bỏ xác các ngươi ngổn ngang trên tượng thần mình vì lòng Ta sẽ ghê tởm các ngươi. 31Ta sẽ làm cho các thành phố hoang vắng, Nơi thánh tiêu điều, vì Ta không chấp nhận tế lễ dâng hương thơm của các ngươi nữa. 32Ta sẽ làm cho lãnh thổ điêu tàn, quân thù đồn trú trên ấy phải ngạc nhiên. 33Ta sẽ phân tán các ngươi khắp thiên hạ, và gươm giáo vẫn bám theo sau các ngươi. Thành phố, đất đai các ngươi bị tàn phá, hoang vu.
34,35Đến lúc ấy, đất đai sẽ được nghỉ ngơi. Vì các ngươi đã không để cho đất nghỉ năm thứ bảy suốt thời gian các ngươi còn ở trên đất mình; bây giờ, trong khi các ngươi ở trên đất địch, đất sẽ được nghỉ ngơi. 36Đối với những người sống sót tản mác trên đất địch, Ta sẽ làm cho lòng họ bồn chồn sợ hãi, tiếng lá rơi cũng đủ làm cho họ chạy trốn, họ sẽ chạy như chạy trốn người cầm kiếm, và họ sẽ ngã dù chẳng ai rượt đuổi. 37Dù không người rượt đuổi, họ sẽ chạy như chạy trốn người cầm kiếm, vấp vào nhau, ngã xuống, vì không có sức đương đầu với quân địch. 38Các ngươi sẽ chết ở quê lạ xứ người, xác bị chôn vùi nơi đất địch. 39Những ai còn sống sót sẽ xác xơ tiều tụy trên đất kẻ thù - vì tội lỗi mình và tội lỗi của tổ tiên - cũng như tổ tiên mình trước kia đã tiều tụy xác xơ.
40Nhưng nếu họ xưng nhận tội mình và tội của tổ tiên phạm vì chống nghịch Ta, đi ngược lại đường lối Ta, 41khiến Ta chống cự họ, đưa họ vào đất địch; nếu tấm lòng đầy tội lỗi của họ biết hạ xuống, chấp nhận hình phạt vì tội lỗi mình, 42thì Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã kết với Gia-cốp, Y-sác và Áp-ra-ham, và Ta sẽ nghĩ đến đất đai của họ. 43Đất đai được hưởng thời kỳ nghỉ ngơi suốt thời gian bị bỏ hoang. Còn họ phải chịu hình phạt vì đã từ khước luật Ta và coi thường lệnh Ta. 44Tuy nhiên, khi họ ở trong đất địch, Ta không bỏ họ, không ghét họ đến nỗi tận diệt họ đi, không hủy giao ước đã kết với họ, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của họ.
45Lúc ấy, Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập với tổ phụ họ khi được Ta đem ra khỏi Ai-cập trước mắt các dân tộc lân bang, để làm Chân Thần của họ; Ta là Chúa Hằng Hữu.
46Trên đây là các luật lệ, mệnh lệnh Chúa Hằng Hữu ban bố cho dân Y-sơ-ra-ên trong lúc nói chuyện với Mai-sen trên núi Si-nai.