6

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 2Nếu có ai phạm tội cùng Ta vì gian dối trong các khoản ký thác hoặc bảo chứng của người khác, hay vì trộm cắp hoặc bức hiếp anh em láng giềng, 3hay vì tìm được vật người khác đã mất nhưng chối đi, thề thốt dối trá. Trong các trường hợp này, người ấy mắc tội. 4,5Vào ngày tội trạng được xác nhận, đương sự phải hoàn trả vật mình đã lấy, đồng thời phải bồi thường một số tiền bằng một phần năm giá trị của vật ấy cho sở hữu chủ. 6Người có tội cũng phải đem đến cho thầy tế lễ một con cừu đực không tì vết làm sinh tế chuộc tội dâng lên cho Chúa, giá trị con cừu bằng giá định sẵn. 7Khi thầy tế lễ làm lễ chuộc tội với Chúa, lỗi người sẽ được tha.

Thể lệ về lễ thiêu

8Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen: 9Hãy cho A-rôn và các con trai người biết các thể lệ về tế lễ thiêu sau đây: Lễ vật phải được giữ giữa bàn thờ suốt đêm, lửa trên bàn thờ phải cháy luôn cho đến sáng. 10Thầy tế lễ sẽ mặc áo và quần cụt vải gai vào, lấy tro của lễ vật đã cháy tàn trên bàn thờ đem đổ bên cạnh bàn thờ. 11Xong, thầy tế lễ sẽ thay áo, đem tro đến một nơi sạch sẽ bên ngoài trại. 12Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn, không được tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ phải đốt củi trên bàn thờ, đặt của lễ thiêu trên củi, và đốt mỡ của sinh tế tạ ơn. 13Lửa phải được cháy luôn trên bàn thờ, không lúc nào được tắt.

Thể lệ dâng ngũ cốc

14Sau đây là thể lệ dâng ngũ cốc: Các con trai A-rôn sẽ dâng ngũ cốc trên bàn thờ, trước mặt Chúa Hằng Hữu. 15Thầy tế lễ sẽ bốc đầy một nắm tay bột mịn của ngũ cốc đem dâng, luôn với dầu và nhũ hương đã rắc lên trên bột, đem đốt phần bột tượng trưng này trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa. 16,17Phần ngũ cốc còn lại sẽ dùng làm thực phẩm cho A-rôn và các con trai người. Họ sẽ ăn tại sân Đền hội kiến. Họ tuyệt đối không được pha men vào bột này, dù trường họp dùng bột để nướng bánh cũng vậy. Ta cho họ một phần lễ vật dâng cho Ta bằng lửa, phần này rất thánh, cũng như lễ vật chuộc tội và lễ vật chuộc lỗi. 18Nam giới trong dòng họ A-rôn đều được phép ăn những lễ vật này. Đây là một quy luật áp dụng qua các thế hệ. Chỉ người thánh, hiến dâng mình cho Chúa mới được đụng đến của lễ thiêu của Ngài.
19Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 20Vào ngày lễ xức dầu thánh cho A-rôn và các con trai người, họ sẽ dâng cho Chúa một lễ vật ngũ cốc thông thường gồm một phần mười giạ bột mịn, phân nửa dâng vào buổi sáng, phân nửa buổi tối. 21Bột sẽ được pha với dầu, nướng thật kỹ trên vỉ, dâng hương thơm lên Chúa.
22,23Người nào trong dòng họ A-rôn được xức dầu thánh để kế vị người làm thầy tế lễ, sẽ dâng lễ vật như vậy cho Chúa. Đây là một quy lệ áp dụng vĩnh viễn. Toàn thể lễ vật ngũ cốc này sẽ được đốt thiêu, không ai được ăn.

Thể lệ về lễ chuộc tội.

24Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 25Cho A-rôn và các con trai người biết các thể lệ về tế lễ chuộc tội sau đây: Phải giết con sinh tế chuộc tội trước mặt Chúa, tại nơi dùng để giết sinh tế lễ thiêu. Sinh tế này rất thánh. 26Thầy tế lễ đứng hành lễ chuộc tội sẽ ăn thịt con sinh tế ấy tại sân Đền hội kiến, một nơi thánh. 27Chỉ người thánh được đụng đến thịt sinh tế. Nếu huyết sinh tế vấy vào áo thầy tế lễ, áo phải được giặt tại một nơi thánh. 28Nếu đã dùng chậu đất để ngâm áo, phải đập vỡ chậu. Nếu dùng thùng đồng, phải chùi thùng và rửa cho sạch. 29Nam giới trong nhà các thầy tế lễ đều được phép ăn thịt sinh tế rất thánh này. 30Nhưng nếu huyết của sinh tế chuộc tội được đem vào Đền hội kiến để làm lễ chuộc tội trong Nơi thánh, sinh tế này phải được thiêu rụi bằng lửa, không được ăn.