9

Dâng sinh tế của các thầy tế lễ

1Tám ngày sau lễ tấn phong, Mai-sen triệu tập A-rôn, các con trai A-rôn, cùng các vị trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên. 2Ông nói với A-rôn: Anh đem dâng cho Chúa Hằng Hữu một con bò con đực làm tế lễ chuộc tội, một con cừu đực làm tế lễ thiêu, cả hai con đều phải hoàn toàn, không tì vết. 3Anh cũng bảo dân Y-sơ-ra-ên dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội; một con bò và một con cừu mỗi con một tuổi, không tì vết, làm tế lễ thiêu; 4một con bò và một con cừu đực làm tế lễ tạ ơn, và bột có pha dầu. Đem tất cả dâng lên Chúa Hằng Hữu, vì hôm nay Ngài sẽ hiện ra với Y-sơ-ra-ên.
5Theo lời Mai-sen bảo, họ đem đến cửa Đền hội kiến tất cả các lễ vật trên. Toàn dân đều đến, đứng ra mát Chúa. 6Mai-sen nói với dân: Đây là những điều Chúa bảo anh em làm, để vinh quang Ngài hiển lộ cho anh em. 7Rồi ông bảo A-rôn đến gần bàn thờ, dâng sinh tế chuộc tội và sinh tế thiêu để chuộc tội cho chính mình; rồi dâng sinh tế để chuộc tội cho dân, như lời Chúa dạy.
8Vậy A-rôn đến gần bàn thờ, giết con bò con làm sinh tế chuộc tội cho mình. 9Các con A-rôn lấy huyết bò, A-rôn nhúng ngón tay trong huyết bôi lên các sừng bàn thờ, rồi đổ phần còn lại dưới chân bàn thờ. 10A-rôn đốt mỡ, thận và túi mật của con sinh tế chuộc tội trên bàn thờ, như Chúa dạy Mai-sen. 11Còn thịt và da, ông đem đốt bên ngoài trại.
12A-rôn giết con sinh tế lễ thiêu; các con ông hứng lấy huyết đem đến cho ông rảy khắp trên bàn thờ. 13Các con A-rôn cũng chặt thịt ra từng miếng đem cho ông, cùng với cái đầu. A-rôn thiêu tất cả trên bàn thờ. 14A-rôn lấy bộ lòng và chân con sinh tế rửa sạch, rồi cũng đem đốt trên bàn thờ.

Dâng sinh tế của dân

15Đến phần lễ vật của dân, A-rôn bắt con dê đực giết đi, dâng lên làm lễ chuộc tội, cũng theo thủ tục như trên. 16Ông lại dâng lễ thiêu của dân, đúng theo điều Chúa đã dạy. 17A-rôn cũng dâng ngũ cốc, bốc đầy nắm tay, đem đốt trên bàn thờ. Lễ này khác với lễ thiêu dâng vào mỗi buổi sáng.
18Sau đó, A-rôn giết con bò và con cừu, đây là lễ vật tạ ơn của dân. Các con ông hứng lấy huyết để ông đem rảy khắp trên bàn thờ. 19-21Họ cũng lấy mỡ của con bò và con cừu, gồm mỡ đuôi, mỡ bọc bộ lòng, cùng hai trái thận và túi mật, để mỡ lên trên ngực của hai con sinh tế. A-rôn đốt mỡ trên bàn thờ, còn hai cái ngực và đùi được ông dâng theo cách đưa qua đưa lại trước mặt Chúa, theo lời Mai-sen dặn.
22,23Sau khi đã dâng tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu và tế lễ tạ ơn, A-rôn dang tay về phía dân, chúc phước cho họ, rồi ông đi xuống, theo Mai-sen vào Lều hội kiến. Khi vừa từ Lều ra, hai ông liền chúc phước cho nhân dân lần nữa. Lúc ấy vinh quang của Chúa hiển lộ trước sự chiêm ngưỡng của toàn dân. 24Lửa lóe ra từ trước mặt Chúa, thiêu hóa sinh tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy thế, toàn dân reo mừng và cung kính sấp mình thờ lạy.