16

Yê-su Sacâm Tễ Cũai Táq Ranáq Ca Thũ Ncháu Án

1Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Bữn manoaq cũai sốc, án bữn manoaq ayững atĩ dŏq nhêng salĩq mun án. Ma noau cauq pai cũai ki talốh máh mun ncháu án. 2Ngkíq ncháu ki arô cũai ki, cớp blớh án neq: ‘Ntrớu cứq sâng noau pai mới táq tỡ pĩeiq chóq cứq? Mới atỡng yỗn cứq dáng máh léq mới chếq chỡng, cớp máh léq mới yỗn noau voaq. Mới tỡ têq cỡt noâng cũai nhêng salĩq máh mun cứq.’ 3Ngkíq, cũai ki chanchớm neq: ‘Ncháu cứq cheq ễ táh cứq. Án tỡ yỗn cứq nhêng salĩq noâng mun án. Nŏ́q cứq ễ táq sanua? Cứq ŏ́q bán rêng dŏq táq sarái. Khân pỡq susễq, ki cứq casiet táq noau. 4Sanua cứq dáng chơ ntrớu cứq ễ táq. Chơ toâq tangái cứq tỡ bữn cỡt noâng cũai nhêng mun án, tangái ki cứq noâng bữn yớu ca roap cứq, cớp yỗn cứq ỡt tâng dống alới.’ 5Ngkíq án arô máh cũai tu ncháu án, cớp án blớh cũai ca toâq nhũang neq: ‘Maléq mới tu ncháu cứq?’ 6Cũai ki ta‑ỡi: ‘Cứq tu muoi culám thống dỡq tớu palâi o‑li‑vê.’ Ranễng ki pai neq: ‘Chơ! Cứq yỗn mới culáh sỡng chít thống sâng.’ 7Chơ án blớh cũai canŏ́h ễn neq: ‘Ma mới, maléq mới tu?’ Cũai ki ta‑ỡi: ‘Cứq tu muoi culám sanic saro.’ Ranễng ki pai neq: ‘Cứq yỗn mới culáh tacual chít sanic sâng.’ 8Vớt ki, ncháu ki khễn cũai nhêng salĩq ca sâuq ki, yuaq án táq rangoaiq. Lứq samoât, cũai tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ, alới táq chóq yớu alới rangoaiq hỡn tễ cũai ca puai ngê Yiang Sursĩ dốq táq chóq yớu alới.
9“Cứq atỡng anhia ễn neq: khân anhia bữn sa‑ữi crơng sanốc, cóq anhia yỗn cũai canŏ́h hỡ; ngkíq máh crơng ki táq yỗn anhia bữn sa‑ữi yớu. Chơ toâq tangái sanốc anhia pứt nheq, tangái ki Yiang Sursĩ ễ yỗn anhia ỡt tâng ntốq têq tamoong mantái níc. 10Khân anhia táq o tâng ranáq cacớt, anhia lứq táq o tâng ranáq toâr tê. Cớp khân anhia ma táq tỡ o tâng ranáq cacớt, anhia lứq táq tỡ o tâng ranáq toâr tê. 11Ngkíq, khân anhia tỡ bữn táq o cớp sanốc ntữn anhia tâng dỡi nâi, nŏ́q têq Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn mun ca tỡ nai pứt tâng paloŏng? 12Cớp khân anhia tỡ bữn táq o cớp crơng noau cơiq dỡ cớp anhia, ki tỡ bữn noau ễ chiau crơng yỗn cỡt khong anhia.
13“Tỡ bữn noau têq cỡt sũl yỗn bar náq ncháu. Pĩeiq án kêt ncháu nâi, ma ayooq ncháu ki; tỡ la án yám ncháu nâi, ma mumat ncháu ki. Machớng ki tê, anhia tỡ têq puai ngê Yiang Sursĩ prĩap cớp ngê ham sanốc tâng dỡi nâi.”

Yê-su Patâp Ễn

(Mathia 11:12-13; 5:31-32; Mac 10:11-12)

14Máh cũai Pha-rasi ca sâng Yê-su atỡng ngkíq, alới ayê Yê-su, yuaq alới pasếq máh crơng sanốc tâng dỡi nâi. 15Yê-su pai chóq alới neq: “Anhia táq ranáq ễq noau pai anhia la cũai tanoang o, ma Yiang Sursĩ dáng mứt pahỡm anhia. Ramứh ntrớu cũai dốq chanchớm o lứq, máh ramứh ki tỡ bữn o ntrớu yáng moat Yiang Sursĩ.
16“Yiang Sursĩ atỡng cũai na phễp rit Môi-se, cớp na máh santoiq cũai tang bỗq án atỡng, toau toâq dỡi Yang dốq táq batễm. Tễ tangái Yang toâq, bữn noau atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Cớp dũ náq cũai yoc lứq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, ma alới chanchớm alới têq mut cỗ nhơ tễ rêng alới bữm. 17Paloŏng cớp cutễq cỡt pứt la khễ hỡn tễ muoi ŏ́c tễ phễp rit Yiang Sursĩ cỡt pứt.
18“Cũai aléq ma táh lacuoi án cớp ĩt lacuoi canŏ́h ễn, ranáq ki la samoât riang án cooc lacuoi noau. Cớp khân cũai aléq ma ĩt lacuoi noau táh, ranáq ki la samoât riang án cooc lacuoi noau tê.”

Yê-su Atỡng Tễ Cũai Sốc Bữn Cớp La-sarơ

19“Bữn manoaq cũai sốc; án sớp au nêuq lứq, cớp cu rangái án tâc cha thrưong la‑ỡq. 20Cớp bữn manoaq cũai cadĩt, ramứh La-sarơ. Noau dững dŏq án ỡt yáng tiah cheq ngoah toong dống cũai sốc ki. Tỗ án moang mpĩh. 21Án ngcuang bữn cha ngcáh mbéh tễ cũai sốc ki. Cớp bữn acho toâq yễl mpĩh án. 22Vớt ki, án cuchĩt, cớp ranễng Yiang Sursĩ dững án ỡt parnơi cớp A-praham. Ntun ki cũai sốc ki cuchĩt tê, cớp noau dững tứp án. 23Chơ cũai sốc ki ỡt tâng pống sarloac túh coat lứq. Án tapoang achỗn, cớp án hữm A-praham ỡt yơng lứq tễ án. Án hữm La-sarơ ỡt parnơi cớp A-praham. 24Ngkíq án arô casang lứq neq: ‘Ơ A-praham, la achúc achiac cứq ơi! Sễq anhia ayooq táq cứq nứng. Sễq anhia ớn La-sarơ toâq pỡ cứq, cớp yỗn án alốq atĩ án tâng dỡq, chơ ayŏ́q tâng lieih cứq, yuaq cứq sâng túh coat lứq tâng ũih nâi!’ 25Ma A-praham ta‑ỡi án neq: ‘Con ơi! Mới sanhữ loah tễ bo mới noâng tamoong, mới khoiq thrưong la‑ỡq, ma La-sarơ cadĩt cớp túh coat lứq. Ma sanua tâng ntốq nâi án bữn ỡt ien khễ, ma mới ỡt ntốq ki bữn túh coat lứq. 26Cớp muoi ŏ́c ễn, bữn sanor yarũ cớp la‑a lứq mpứng dĩ hái. Cũai aléq ma yoc ễ yang tễ ntốq hếq pỡq chu mới, la tỡ têq. Cớp cũai aléq ma yoc ễ yang tễ ntốq mới pỡq chu hếq, la tỡ têq.’ 27Chơ cũai sốc ki pai ễn neq: ‘Khân ngkíq, cứq sễq anhia ớn La-sarơ pỡq chu dống mpoaq cứq. 28Yuaq cứq noâng bữn sỡng náq sễm ai ỡt ngki. Yỗn La-sarơ catoaih atỡng alới, dŏq alới tỡ bữn mut tâng ntốq túh coat lứq nâi.’ 29Ma A-praham pai neq: ‘Sễm ai mới khoiq bữn chơ parnai Môi-se atỡng cớp parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q atỡng. Yỗn sễm ai mới tamứng cớp trĩh santoiq alới ki.’ 30Cũai sốc ki pai ễn neq: ‘Ơ A-praham, la achúc achiac cứq ơi! Alới tỡ tamứng santoiq máh cũai ki. Ma khân bữn cũai cuchĩt ma tamoong loah pỡq atỡng alới, lứq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn.’ 31Ma A-praham atỡng loah án neq: ‘Khân sễm ai mới ma tỡ bữn tamứng santoiq Môi-se cớp máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq atỡng, lứq alới tỡ bữn noap tê cũai cuchĩt ma tamoong loah.’”