22

1Nau nhêt, sông sa kapŭng mâu geh ndrui, bu rnha Nau Găn dăch tât jêh. 2Phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt joi nau ŭch nkhĭt Brah Yêsu, yorlah khân păng klach ma phung âk.

Nơm Rlăng

3Satan lăp tâm Y-Yuđas, tâm amoh Iskariôt. Păng jêng du huê tâm phung jât ma bar nuyh oh mon. 4Y-Yuđas hăn tâm chră đah phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri đah phung kôranh tahan ma nau păng dơi jao Brah Yêsu ma phung nây. 5Phung nây răm maak jêh ri ton ăn prăk ma păng. 6Pôri păng dơn nau nây, jêh ri joi nar di dơi jao Brah Yêsu dôl phung âk mâu gĭt ôh.

Nau Nhêt Sa Tâm Êp

7Nar sa kapŭng mâu geh ndrui tât jêh. Nar nây bu vay ƀư brah gay ma kah gĭt Nau Găn. 8Pôri Brah Yêsu njuăl Y-Pêtrôs jêh ri Y-Yôhan jêh ri lah: "Hăn hom nkra Nau Găn gay ma he sa." 9Phung nây lah ma Brah Yêsu: "Ta ntŭk may ŭch ăn hên mra nkra?" 10Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Tơlah khân may lăp tâm ƀon, khân may mra mâp, du huê djôt du yăng dak. Tĭng groi păng tât păng lăp tâm ngih, 11jêh ri khân may mra lah ma kôranh ngih: 'Kôranh nơm nti lah ma may, Ta ntŭk gâp mra gŭ sông sa Nau Găn ndrel ma phung oh mon gâp?' 12Jêh ri păng mra ntĭm an ma khân may du jrô toyh, tâm nây geh jêh sưng rnơl; khân may mra nkra ta nây." 13Khân păng hăn jêh ri saơ ndơ tâm ban ma Brah Yêsu lah jêh ma khân păng, jêh ri khân păng nkra Nau Găn.
14Mông tât jêh, khân păng ntơm sông sa jêh ri phung kôranh oh mon ndrel ma Păng. 15Păng lah ma phung nây: "Gâp ŭch ngăn sa Nau Găn aơ ndrel ma khân may, lor ma gâp dơn nau rêh ni. 16Yorlah gâp lah ma khân may, gâp mâu mra hôm sa Nau Găn ôh tât păng ƀư nanê̆ tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu." 17Păng sŏk kchok jêh ri mbơh sơm nau kah gĭt tôr. Păng lah: "Sŏk kchok aơ jêh ri tâm pă ndrăng khân may, 18yorlah gâp lah ma khân may, gâp mâu mra hôm nhêt ôh dak play kriăk ƀâu, kŏ tât ƀon bri hđăch Brah Ndu." 19Jêh ri Păng sŏk kapŭng, mbơh sơm lah ueh, nkêch kapŭng ăn ma khân păng, jêh ri lah: "Aơ jêng nglay săk gâp, ăn jêh ma khân may. Ƀư pô aơ gay ma kah gĭt ma gâp." 20Jêh sông sa Păng sŏk kchok tâm ban lĕ, ăn ma khân păng, jêh ri lah: "Kchok aơ jêng nau tâm rnglăp mhe tâm mham gâp nkhŭt jêh ma khân may. 21Ƀiălah aơ, ti nơm rlăng đah gâp gŭ sông ndrel ma gâp. 22Kon Bunuyh mra hăn tâm ban ma nau săch jêh Păng, ƀiălah rêh ni yơh nơm rlăng ma Păng." 23Jêh ri khân păng tâm ôp ndrăng khân păng nơm, mbu nơm tâm phung khân păng mra ƀư nau nây.

Mbu Nâm Jêng Toyh Lơn

24Geh nau tâm rlăch ndrăng phung oh mon, mbu nơm tâm phung khân păng bu mra kơp toyh lơn. 25Ƀiălah Brah Yêsu lah ma khân păng: "Phung hđăch phung bu năch, jêng kôranh ma khân păng jêh ri phung geh nau dơi đah khân păng, bu rnha khân păng jêng phung ƀư ueh. 26Bi ma khân may mâu geh nâm nđĕ ôh, ƀiălah ăn nơm toyh lơn tâm phung khân may jêng jê̆ lơn, jêh ri ăn nơm jêng kôranh tâm ban ma oh mon. 27Yorlah mbu nơm jêng toyh lơn, nơm gŭ ta sưng sông mâu lah oh mon? Di lĕ nơm gŭ ta sưng sông? Ƀiălah gâp gŭ ta nklang khân may tâm ban ma oh mon. 28Phung khân may gŭ srôih jêh ndrel ma gâp, tâm nau rlong uănh tât ma gâp. 29Jêh ri gâp mra jao du ƀon bri hđăch ma khân may tâm ban ma Mbơ̆ jao jêh ma gâp. 30Pôri khân may mra sông sa ta sưng gâp tâm ƀon bri hđăch gâp, jêh ri khân may mra gŭ ta sưng hđăch phat dôih phung jât ma bar mpôl băl Israel."

Nau Pêtrôs Mra Dun Brah Yêsu

31Kôranh Brah lah: "Y-Simôn, Y-Simôn, Satan dăn jêh ŭch mpruh, nsiăng khân may nâm bu ba. 32Ƀiălah gâp mbơh sơm jêh, yor may, gay ma nau chroh may gŭ nâp. Tơlah may plơ̆ sĭt ăn may ƀư ăn nâp phung oh nâu may." 33Y Pêtrôs lah ma păng." Ơ Kôranh Brah, gâp kâp hăn ndrel ma may tâm ndrung mâu lah nau khĭt." 34Brah Yêsu lah: "Hơi Pêtrôs, gâp lah ma may, nar aơ ê hŏ iăr ndrau, may mra dun gâp pe tơ̆."
35Jêh ri Păng lah: "Nôk gâp njuăl khân may hăn mâu geh prăk djôt, mâu geh dŭng jêh ri mâu geh ntâu jot, geh lĕ ndơ khân may pưt?" Khân păng plơ̆ lah: "Mâu." 36Brah Yêsu lah ma khân păng: "Ƀiălah aƀaơ mbu nơm geh prăk, sŏk prăk nây, jêh ri, mbu nơm geh dŭng, ăn khân păng sŏk dŭng nây jêh ri mbu nơm mâu geh đao gưm tăch bok ao păng, jêh ri rvăt du n'gâr đao gưm. 37Yorlah gâp lah ma khân may, nau bu nchih jêh, mra jêng ngăn tâm gâp: 'Bu kơp păng ndrel ma phung tih.' Yorlah nau bu nchih ma gâp dăch jêng ngăn jêh." 38Khân păng lah: "Ơ Kôranh Brah, aơ bar mlâm đao gưm." Păng plơ̆ lah ma phung nây: "Dŭm nĕ, nŭm jêh."

Tâm N'gar Gêtsêmanê Nau Bu Nhŭp Chăp Brah Yêsu

39Jêh Păng luh, Păng hăn ta yôk Ôlive tĭng nâm nau vay mơng Păng, jêh ri phung oh mon Păng tĭng Păng. 40Tơlah Păng tât jêh tâm ntŭk nây, Păng lah ma phung oh mon Păng: "Mbơh sơm hom gay ma lơi ăn khân may tŭp tâm nau ndơm." 41Pôri Păng hăn ngai đah phung nây, klăp lah tuyh klŭp lŭ, jêh ri chon kô mâk, Păng mbơh sơm pô aơ: 42"Ơ Mbơ̆, tơlah may ŭch ăn ngai kchok aơ đah gâp, tĭng nâm may ŭch, mâu geh nau gâp ŭch ôh." 43Dôl nây du huê tông păr ueh tă bơh trôk tâm mpơl ma Păng gay ƀư ktang Păng. 44Gŭ tâm nau rngot ngăn, Păng mbơh sơm ktang lơn đŏng, jêh ri dak rhal Păng tâm ban ma hoch mham tŭp ta neh âk ngăn. 45Jêh mbơh sơm Păng dâk jêh ri hăn ta phung oh mon. Păng saơ phung nây gŭ bêch jêh ma nau rngot. 46Jêh ri Păng lah ma phung nây: "Mâm ƀư khân may bêch? Dâk, jêh ri mbơh sơm hom, pôri mơ khân may mâu mra tŭp tâm nau ndơm."
47Dôl Păng hôm ngơi, aơ geh du phung âk tât, nơm bu rnha Y-Yuđas, du huê tâm phung jât ma bar nuyh oh mon, hăn panăp phung âk nây. Păng hăn dăch Brah Yêsu gay ma chŭm Păng, 48Brah Yêsu lah ma păng: "Hơi Y-Yuđas, ma nau chŭm hĕ may ƀư rlăng ma Kon Bunuyh?" 49Phung ndrel ma Brah Yêsu saơ nau dăch tât nây lah: "Ơ Kôranh Brah, dơi lĕ dŏng đao gưm sreh?" 50Du huê tâm phung khân păng sreh oh mon kôranh ƀư brah toyh tăch tôr ma. 51Ƀiălah Brah Yêsu lah: "Lơi hom!" Brah Yêsu pah ta tôr nơm nây, jêh ri tôr păng bah ro. 52Pôri Păng lah ma phung n'gâng kôranh ƀư brah, ma phung chiă uănh ngih brah Yuđa, jêh ri ma phung bubŭnh buranh văch nhŭp păng: "Khân may văch ma đao gưm jêh ri ma mâng, tâm ban ma ŭch nhŭp du huê bunuyh ntŭng. 53Gâp gŭ ăp nar tâm ngih brah Yuđa ndrel ma khân may, jêh ri khân may mâu ƀư mhĭk ma gâp ôh. Ƀiălah aƀaơ yơh mông khân may, jêh ri nau brah nau ngo."

Brah Yêsu Ta Năp Y Kaip Y-Pêtrôs Dun

54Jêh khân păng nhŭp Brah Yêsu, khân păng njŭn leo lăp tâm ngih kôranh phat dôih toyh, Y-Pêtrôs tĭng groi bơh ngai. 55Khân păng sênh ŭnh ta nglan ngih jêh ri gŭ njâr ndrel. Jêh ri Y-Pêtrôs gŭ ndrel ma khân păng. 56Tơlah păng gŭ jêh dăch ŭnh, geh du huê bu ur uănh ma păng mâu mƀrêh măt, jêh ri lah: "Bu klâu aơ gŭ ndrel Păng lĕ." 57Ƀiălah păng dun jêh ri lah: "Hơi bu ur, gâp mâu gĭt năl Păng ôh." 58Ƀâtlât ta nây du huê êng saơ păng jêh ri lah: "May jêng phung nây lĕ!" Y-Pêtrôs lah: "Hơi may, gâp mâu jêng phung nây ôh." 59Tâm du mông pakơi nây geh du huê êng lah: "Nanê̆, nây gŭ ndrel ma Brah Yêsu lĕ, yorlah păng jêng du huê tă bơh n'gor Galilê." 60Y-Pêtrôs plơ̆ lah: "Hơi may, gâp mâu gĭt ôh moh nau may lah!" Dôl nây lĕ, lah jêh păng ngơi, iăr nkuăng ndrau. 61Brah Yêsu n'gĭl pakơi uănh ta Y Pêtrôs, Y-Pêtrôs kah gĭt ma Nau Kôranh Brah Ngơi jêh ma păng: "Nar aơ lor ma iăr nkuăng ndrau, may mra dun gâp pe tơ̆." 62Jêh păng luh păng nhĭm ma nau rngot. 63Phung bunuyh chiă Brah Yêsu mưch ma Păng jêh ri dong Păng. 64Khân păng nkŭm muh măt Brah Yêsu jêh ri ôp: "May nchroh, mbu dong may?" 65Jêh ri khân păng hôm ngơi âk nau mhĭk êng ma Brah Yêsu.
66Lah trôk ang jêh, phung buranh tâm phung ƀon lan, phung n'gâng kôranh ƀư brah, jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt tâm rƀŭn, jêh ri ăn bu njŭn leo Brah Yêsu ta năp phung kôranh phat dôih phung Yuđa. 67Khân păng lah ma Brah Yêsu: "Tơlah may jêng Brah Krist, mbơh hom ma hên." Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Tơlah gâp mbơh nau nây ma khân may, khân may mâu mra chroh ma nau nây ôh. 68Jêh ri tơlah gâp ôp khân may, khân may mâu mra plơ̆ lah ma gâp ôh. 69Ƀiălah rlet aơ panăp Kon Bunuyh mra gŭ mpeh pama Brah Ndu Nơm brah." 70Lĕ rngôch khân păng lah: "May jêng Kon Brah Ndu hĕ?" Păng plơ̆ lah ma phung nây: "Khân may lah jêh mbu gâp jêng." 71Pôri khân păng lah: "Moh he hôm ŭch ma bu mbơh đŏng? He hŏ tăng jêh he nơm tă bơh bâr mbung Păng."