22

Cũai Sốt Chuaq Ngê Cachĩt Yê-su

(Mathia 26:1-5; Mac 14:1-2; Yang 11:45-53)

1Cheq ễ toâq tangái tỗp I-sarel Táq Rit Cha Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih, la tangái alới sanhữ loah Tangái Loŏh. 2Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai yống rit, alới chuaq ngê ễ cachĩt Yê-su. Ma alới ngcŏh máh cũai proai.

Yuda Pruam Chếq Chíq Yê-su

(Mathia 26:14-16; Mac 14:10-11)

3Bo ki yiang Satan mut tâng mứt Yuda I-cari-ôt, la manoaq tễ tỗp muoi chít la bar náq rien tễ Yê-su. 4Chơ Yuda pỡq ramóh máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp sốt cũai kĩaq Dống Sang Toâr. Án sarhống alới nŏ́q ễ táq yỗn bữn cỗp Yê-su. 5Máh cũai ki sâng ỡn lứq, cớp alới ữq chang práq yỗn Yuda. 6Yuda khoiq pruam cớp alới; chơ án chuaq rana bo léq khễ alới cỗp Yê-su ma tỡ bữn clứng cũai ỡt cheq Yê-su.

Yê-su Ỡt Cha Parnơi Cớp Tỗp Rien Tễ Án

(Mathia 26:17-25; Mac 14:12-21; Yang 13:21-30)

7Tữ toâq Tangái Táq Rit Cha Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih. Tangái ki cũai I-sarel cóq kiac charán cữu puai phễp rit Yiang Sursĩ atỡng yỗn sanhữ loah Tangái Loŏh. 8Ngkíq Yê-su ớn Phi-er cớp Yang neq: “Anhia pỡq tễng sana yỗn hái cha sanhữ loah Tangái Loŏh.”
9Ma alới blớh Yê-su: “Ntốq aléq thâi yỗn hếq pỡq thrũan?”
10Chơ Yê-su atỡng alới neq: “Bo anhia mut tâng vil, anhia lứq ramóh manoaq samiang ayễq aluoi dỡq. Anhia puai ntun clĩ cũai ki. Dống léq án mut, anhia mut dống ki tê. 11Chơ anhia atỡng cũai ncháu dống ki neq: ‘Thâi yoc ễ blớh mới neq: Nléq clống tamoi? Tâng clống ki cứq yoc ễ cha pêl bũi sanhữ Tangái Loŏh cớp tỗp rien tễ cứq.’ 12Moâm ki án lứq sadoi muoi clống toâr tâng tran pỡng yỗn anhia. Clống ki bữn dũ nheq máh crơng tadỡng. Chơ anhia thrũan tâng clống ki.”
13Chơ alới bar náq pỡq, cớp alới ramóh samoât máh Yê-su khoiq atỡng alới. Ngkíq alới thrũan muoi pêl sanhữ Tangái Loŏh. 14Toâq ngư chi-cha, Yê-su tacu cớp tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ án. 15Chơ Yê-su atỡng alới neq: “Cứq yoc lứq ễ cha nguaiq cớp anhia dŏq sanhữ Tangái Loŏh tễ nhũang cứq ramóh túh coat. 16Cứq atỡng anhia samoât lứq, cứq tỡ bữn cha nguaiq noâng cớp anhia riang pêl nâi, yỗn toau cỡt rapĩeiq máh ramứh noau sanhữ toâq noau cha nguaiq pêl nâi tâng tangái Yiang Sursĩ táq sốt.”
17Moâm Yê-su pai ngkíq, án ĩt cachoc dỡq cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ. Chơ án pai neq: “Anhia ĩt cớp tampễq dỡq nâi yỗn anhia nguaiq. 18Cứq atỡng anhia samoât lứq, cứq tỡ bữn nguaiq noâng dỡq palâi nho nâi toau toâq tangái Yiang Sursĩ táq sốt.”
19Án ĩt bễng cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ. Chơ án pĩh bễng cớp avơi yỗn alới. Cớp án pai neq: “Bễng nâi la tỗ cứq, ca cứq chiau yỗn anhia. Toâq anhia cha bễng nâi, anhia sanhữ níc cứq.”
20Moâm alới cha, Yê-su táq machớng ki sĩa. Án ĩt cachoc dỡq, chơ án pai neq: “Dỡq nâi la aham cứq. Aham nâi loŏh táq tếc Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq parnai tamái cớp anhia.
21“Ma bữn manoaq tễ anhia ca cha parnơi cớp cứq sanua, án lứq chếq cứq. 22Con Yiang Cỡt Cũai cóq pỡq tâng rana Yiang Sursĩ anoat yỗn án pỡq. Ma bap lứq toâq pỡ cũai ca chếq án.”
23Chơ alới tabŏ́q manoaq blớh manoaq: “Noau toâp tễ tỗp hái ễ táq ranáq nâi?”

Noau Toâr Hỡn Tâng Tỗp Rien Tễ Yê-su?

24Alới tỗp rien tễ Yê-su rasuon ratuaq noau tâng tỗp alới toâr hỡn tễ canŏ́h. 25Yê-su atỡng alới neq: “Tâng dỡi nâi, máh cũai puo yoc lứq cũai proai cỡt sũl alới. Cớp máh cũai bữn chớc, ễq lứq noau khễn alới, pai alới la cũai dốq chuai yớu. 26Ma anhia chỗi táq ngkíq. Khân cũai aléq tễ anhia ma yoc cỡt toâr hỡn, cóq án cỡt samoât cũai cacớt. Cớp án ca ễ cỡt sốt, cóq án hâu cũai canŏ́h. 27Anhia hữm cũai aléq toâr hỡn, án ca tacu cha sâng, tỡ la án ca tễng crơng sana? Lứq án ca tacu cha ki toâr hỡn. Ma cứq ỡt cớp anhia samoât cũai hâu sâng.
28“Tỗp anhia la ỡt níc cớp cứq; bo cứq ramóh sa‑ữi ŏ́c túh coat, anhia tỡ bữn táh cứq. 29Mpoaq cứq khoiq anoat yỗn cứq cỡt sốt. Machớng ki tê cứq anoat yỗn anhia cỡt sốt. 30Cứq yỗn anhia cha nguaiq parnơi cớp cứq bo cứq cỡt sốt. Cớp cứq yỗn anhia tacu rablớh nheq muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel.”

Yê-su Atỡng Nhũang Tễ Ranáq Phi-er Táq

(Mathia 26:31-35; Mac 14:27-31; Yang 13:36-38)

31“Ơi Si-môn, Si-môn! Yiang Satan khoiq sễq ễ bữn anhia. Án yoc ễ táq túh coat anhia, ariang noau ũm ntưo saro. 32Ma cứq khoiq câu yỗn mới, dŏq mới tỡ bữn pứt ŏ́c sa‑âm. Tữ mới sa‑âm loah cứq, cóq mới chuai máh sễm ai mới, yỗn alới sa‑âm pacái lứq ễn.”
33Ma Phi-er ta‑ỡi Yê-su neq: “Ncháu ơi! Cứq ễ pỡq tê cớp Ncháu. Khân noau chóq tũ, tỡ la noau cachĩt, la cứq pruam cớp Ncháu.”
34Ma Yê-su atỡng loah Phi-er neq: “Phi-er ơi! Nhũang ntruoi tỡ yũah tacar, mới lứq calỡih cứq pái trỗ.”

Yê-su Patâp Ễn Chóq Tỗp Rien Tễ Án

35Yê-su blớh tỗp rien tễ án neq: “Bo cứq ớn anhia pỡq ma cứq tỡ yỗn anhia dững tũi, tỡ la toai práq, tỡ la cỡp, bo ki anhia ŏ́q ntrớu tỡ?”
 Alới ta‑ỡi: “Hếq tỡ bữn ŏ́q ntrớu.”
36Chơ Yê-su pai ễn neq: “Ma sanua cứq atỡng anhia neq: Aléq bữn tũi, yỗn án dững. Aléq bữn toai práq, yỗn án catoân. Aléq ŏ́q dau, yỗn án chếq au, chơ chỡng dau ễn. 37Parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ cứq neq:
‘Noau noap án la cũai lôih ariang cũai canŏ́h tê.’
Sanua cóq cỡt rapĩeiq máh santoiq ki pai tễ cứq. Cớp máh santoiq canŏ́h noau khoiq pai tễ cứq la cóq cỡt rapĩeiq tê.”
38Tỗp rien tễ Yê-su atỡng án neq: “Ncháu ơi! Nâi! Khoiq bữn chơ bar pla dau.”
 Chơ Yê-su ta‑ỡi: “Ơq. Péq chơ.”

Yê-su Câu

(Mathia 26:36-46; Mac 14:32-42)

39Yê-su loŏh tễ ntốq ki pỡq chu dũal O‑li‑vê ễn, la ntốq án dốq pỡq tễ nling. Cớp máh tỗp rien tễ án pỡq cớp án tê. 40Tữ alới toâq pỡ ntốq ki, án atỡng tỗp rien tễ án neq: “Cóq anhia câu chỗi yỗn noau radững anhia táq lôih.”
41Yê-su loŏh tễ alới bữn sám muoi chít achoang. Chơ án sacốh racớl cớp câu. 42Án câu neq: “Mpoaq ơi! Khân mới pruam, sễq mới avĩaq máh ranáq ca ễ toâq pỡ cứq. Ma Mpoaq chỗi puai rangứh cứq yoc, ma puai samoât Mpoaq sâng yoc.”
43Chơ bữn manoaq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng toâq pỡ Yê-su cớp chuai yỗn mứt pahỡm Yê-su rơi chĩuq máh ranáq túh coat ki. 44Yê-su sâng túh arức lứq tâng mứt pahỡm án. Chơ án câu nheq rangứh rahỡ. Bữn pahũr loŏh tễ tỗ án samoât riang aham tayŏ́q tâng cutễq.
45Tữ Yê-su yuor tễ câu, án píh loah pỡ tỗp rien tễ án. Án hữm alới bếq, cỗ alới sâng lakéh lứq chanchớm sa‑ữi ŏ́c ngua. 46Yê-su blớh alới: “Nŏ́q anhia bếq? Cóq anhia tamỡ! Cớp cóq anhia câu yỗn vớt tễ noau radững anhia táq lôih.”

Noau Cỗp Yê-su

(Mathia 26:47-56; Mac 14:43-50; Yang 18:3-11)

47Bo Yê-su noâng atỡng tỗp rien tễ án, bữn clứng cũai toâq parnơi cớp Yuda, án la tễ tỗp muoi chít la bar náq rien tễ Yê-su. Yuda ayông máh cũai clứng ki toâq pỡ Yê-su. Chơ án hũn Yê-su. 48Ma Yê-su blớh Yuda neq: “Nŏ́q mới hũn cứq, Con Yiang Cỡt Cũai? Mới ễ chếq cứq tỡ?”
49Tữ tỗp rien tễ Yê-su hữm ŏ́c ntrớu ễ toâq, alới blớh Yê-su: “Ncháu ơi! Pĩeiq tỡ, hếq tráh alới toâq dau?”
50Cớp manoaq tễ alới tráh manoaq sũl cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, ta-ŏh cutũr coah atoam.
51Yê-su atỡng alới neq: “Chỗi! Yỗn alới tíng táq.”
 Chơ án atớt loah cutũr cũai ki yỗn án cỡt bán.
52Chơ Yê-su pai chóq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, máh tahan kĩaq Dống Sang Toâr, cớp máh cũai sốt nheq sâu, alới toâq cỗp án neq: “Nŏ́q anhia dững dau cớp cuan toâq cỗp cứq samoât anhia ễ cỗp cũai savễng? 53Cu rangái cứq ỡt cớp anhia tâng Dống Sang Toâr ma anhia tỡ bữn táq ntrớu chóq cứq. Ma tangái nâi anhia têq puai rangứh anhia bữm, la ngê canám.”

Phi-er Calỡih Yê-su

(Mathia 26:57-58, 69-75; Mac 14:53-54, 66-72; Yang 18:12-18, 25-27)

54Chơ alới cỗp Yê-su, cớp dững án toâq pỡ dống cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Phi-er puai cutuaih ntun clĩ Yê-su. 55Toâq alới mut tâng nchŏh dống ki, alới nhúq ũih. Chơ alới tacu nghễng ũih parnơi. Dếh Phi-er hỡ nghễng cớp alới. 56Ma bữn manoaq mansễm táq ranáq tâng dống ki hữm Phi-er tacu nghễng ũih. Án cloân chu Phi-er, chơ án pai neq: “Cũai nâi ỡt cớp Yê-su ki tê.”
57Ma Phi-er calỡih Yê-su. Án pai neq: “Mới chỗi la amŏq! Cứq tỡ dáng án ki.”
58Chơ mahỗi bar ễn, toâq cũai canŏ́h hữm Phi-er, cớp án pai neq: “Mới la tễ tỗp ki tê.”
 Ma Phi-er ta‑ỡi: “Cứq tỡ cỡn tễ tỗp ki dáih!”
59Vớt ki ễn, bữn muoi ngứt, bữn manoaq samiang canŏ́h sacoal Phi-er. Án pai: “Lứq samoât cũai nâi ỡt cớp Yê-su, yuaq án la cũai Cali-lê tê.”
60Ma Phi-er ta‑ỡi: “Cứq tỡ dáng ntrớu mới pai.”
 Bo Phi-er noâng pai ngkíq, ntruoi tacar toâp.
61Chơ Yê-su luliaq nhêng chu Phi-er. Cớp Phi-er sanhữ loah tễ Yê-su khoiq pai chóq án neq: “Tễ ntruoi tỡ yũah tacar, mới calỡih cứq pái trỗ.”
62Chơ Phi-er loŏh tễ ki cớp án nhiam la‑ỡq lứq.

Noau Ayê Ra‑ac Yê-su

(Mathia 26:67-68; Mac 14:65)

63Alới ca cỗp Yê-su ayê ra‑ac án cớp toân án. 64Alới tán moat án, chơ pai neq: “Âu mới pai, mới ca tang bỗq Yiang Sursĩ, noau chooc mới.”
65Cớp sa‑ữi ramứh canŏ́h alới acrieiq asáh án.

Yê-su Ỡt Yáng Moat Máh Cũai Sốt Tỗp I-sarel

(Mathia 26:59-66; Mac 14:55-64; Yang 18:19-24)

66Toâq poang tarưp, máh cũai sốt nheq sâu, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, alới toâq rôm parnơi. Noau dững Yê-su toâq pỡ alới. Chơ alới blớh án neq: 67“Khân mới la lứq Crĩt, cóq mới atỡng hếq.”
 Ma Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Khân cứq atỡng anhia, la anhia tỡ bữn noap cứq mŏ.
68Cớp khân cứq blớh anhia, la anhia tỡ bữn ta‑ỡi cứq mŏ. 69Ma tễ nâi chumát cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, lứq ỡt tacu coah atoam Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq.”
70Chơ nheq tữh alới blớh án: “Mới la lứq Con Yiang Sursĩ tỡ?”
 Yê-su ta‑ỡi neq: “Lứq pĩeiq ariang anhia pai.”
71Chơ alới pai neq: “Choam hái ễ blớh noâng cũai canŏ́h. Hái sâng tễ bỗq án toâp pai, la péq chơ.”