5

Yê-su Arô Tỗp Cũai Rien Tễ Án

(Mathia 4:18-22; Mac 1:16-20)

1Bữn muoi tangái Yê-su tayứng cheq tor dỡq clóng Canê-saret. Bữn clứng cũai, manoaq ranêt manoaq, yoc ễ ỡt cheq Yê-su cớp tamứng án atỡng parnai Yiang Sursĩ. 2Yê-su hữm bar lám tuoc cheq tor dỡq. Cũai dốq chuaq sĩaq khoiq dŏq tuoc bân ki. Chơ alới pooh alieiq. 3Yê-su chỗn tâng tuoc Si-môn. Cớp án ớn Si-môn loŏh bĩq yỗn vớt tễ tor. Yê-su tacu tâng tuoc, chơ án atỡng máh cũai ca ỡt tâng tor.
4Moâm án atỡng, án ớn Si-môn neq: “Âu mới voah aloŏh tuoc mới chu ntốq dỡq yarũ. Chơ anhia ruai alieiq.”
5Si-môn ta‑ỡi án neq: “Thâi ơi! Hếq khoiq táq nheq sadâu, ma tỡ bữn chuat ntrớu. Ma khân thâi ớn, ki cứq lứq ruai alieiq.”
6Chơ alới ruai alieiq, cớp bữn sĩaq chuat sa‑ữi lứq, cheq ễ raháq alieiq. 7Alới cuvoiq cớp sabau yớu tễ tuoc canŏ́h, yỗn lêc sĩaq chuai alới. Yớu ki toâq chuai, cớp alới chóq sĩaq poân tâng bar lám tuoc, táq yỗn tuoc mán ễ dớp. 8Tữ Si-môn Phi-er hữm ranáq ki, án sacốh racớl yáng moat Yê-su, cớp án pai neq: “Sễq Ncháu pang yơng tễ cứq, yuaq cứq la cũai lôih!”
9Si-môn cớp yớu án sâng dớt lứq cỗ bữn sĩaq sa‑ữi. 10Yacỡ cớp Yang, la con samiang Sê-badê, sâng dớt tê hữm sĩaq sa‑ữi. Alới la ndỡm tê cớp Si-môn tuoc ki. Yê-su atỡng Si-môn neq: “Chỗi ngcŏh ntrớu. Tễ nâi chumát, mới lứq chuaq cũai canŏ́h samoât mới chuaq sĩaq nâi tê.”
11Chơ alới pái náq ti achỗn tuoc alới tâng cóh. Alới táh nheq cu ramứh, chơ puai Yê-su.

Yê-su Táq Bán Cũai A‑ĩ Tut

(Mathia 8:1-4; Mac 1:40-45)

12Bo Yê-su ỡt tâng muoi vil ki, án ramóh samiang a‑ĩ tut hâp lứq. Toâq cũai ki hữm Yê-su, án cucốh ap tâng cutễq yáng moat Yê-su. Án sễq tễ Yê-su neq: “Ncháu ơi! Khân Ncháu yoc, Ncháu têq táq yỗn cứq cỡt bán.”
13Yê-su aloŏh atĩ satoaq tâng tỗ cũai a‑ĩ ki. Án pai neq: “Cứq yoc. Yỗn mới cỡt bán!”
 Bo ki toâp cũai ki cỡt bán tháng a‑ĩ tut.
14Yê-su patâp án neq: “Chỗi atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng tễ ranáq nâi. Ma cóq mới pỡq apáh tỗ mới yỗn máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ nhêng. Chơ mới chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ samoât Môi-se khoiq patâp tễ nhũang. Nâi la tếc yỗn cũai canŏ́h dáng mới khoiq cỡt bán chơ.”
15Ma ranáq Yê-su táq yỗn cũai ki cỡt trŏ́h la‑ữt la‑ữi. Clứng cũai toâq tamứng parnai án atỡng, cớp alới sễq án táq bán máh ramứh alới a‑ĩ. 16Ma Yê-su dốq loŏh tễ ntốq cũai ỡt, chơ pỡq câu pỡ ntốq parhễ.

Yê-su Táq Bán Cũai A‑ĩ Coang

(Mathia 9:1-8; Mac 2:1-12)

17Bữn muoi tangái Yê-su ntôm atỡng, bữn máh cũai Pha-rasi cớp cũai yống rit cũai I-sarel toâq tacu ntốq ki tê. Alới toâq tễ dũ vil tâng cruang Cali-lê, cruang Yudê, cớp toâq tễ vil Yaru-salem. Yê-su bữn chớc tễ Yiang Sursĩ têq táq bán máh cũai a‑ĩ bân ntốq ki. 18Bữn máh cũai samiang crang manoaq a‑ĩ coang tâng cantrang. Alới yoc ễ mut tâng dống ễ dŏq án yáng moat Yê-su. 19Ma cũai clứng tadát dống; ngkíq alới tỡ dáng na léq ễ mut. Chơ alới crang achỗn tâng mpuol dống. Chơ alới pớh mpuol dống atĩar cantrang samiang a‑ĩ asễng mpứng dĩ cũai clứng yáng moat Yê-su. 20Tữ Yê-su hữm alới lứq sa‑âm, ngkíq án atỡng cũai a‑ĩ ki neq: “Yớu ơi! Lôih mới cứq táh yỗn!”
21Cũai yống rit cớp cũai Pha-rasi tếng tâng mứt alới neq: “Cũai nâi la noau, ma yoc ễ cỡt chớc ariang Yiang Sursĩ tê? Santoiq án pai la samoât án acrieiq Yiang Sursĩ. Tỡ bữn cũai aléq têq táh lôih. Ống Yiang Sursĩ toâp têq táh lôih.”
22Ma Yê-su dáng alới chanchớm ngkíq; chơ án blớh alới neq: “Nŏ́q anhia chanchớm ngkíq? 23Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn yỗn cứq atỡng? Ien cứq atỡng cũai a‑ĩ coang nâi neq: ‘Lôih mới cứq táh yỗn,’ tỡ la ‘Mới yuor tayứng cớp pỡq.’ 24Ma sanua cứq ễ táq yỗn cũai a‑ĩ nâi cỡt bán, dŏq anhia dáng samoât lứq, cứq Con Yiang Cỡt Cũai bữn chớc tâng dỡi nâi, cớp têq táh lôih cũai.”
 Moâm ki Yê-su atỡng cũai a‑ĩ coang neq: “Cứq ớn mới yuor tayứng! Mới ĩt dỗl cantrang mới. Chơ mới chu loah pỡ dống mới!”
25Chơ cũai a‑ĩ ki yuor tayứng toâp yáng moat máh cũai ki. Án ĩt dỗl cantrang án; chơ án chu pỡ dống. Án khễn Yiang Sursĩ. 26Nheq máh cũai ki sâng dớt cớp ngcŏh lứq. Ngkíq alới khễn Yiang Sursĩ cớp pai neq: “Tangái nâi hái khoiq hữm ranáq salễh lứq!”

Yê-su Arô Lê-vi

(Mathia 9:9-13; Mac 2:13-17)

27Vớt ki Yê-su loŏh tễ ntốq ki. Bo án pỡq tâng rana, án hữm manoaq samiang ramứh Lê-vi, tacu tâng dống noau parỗm ĩt práq thễq, yuaq án la cũai ĩt práq thễq. Yê-su ớn án neq: “Mới puai cứq!”
28Lê-vi táh nheq máh crơng án, chơ án yuor tayứng cớp puai Yê-su.
29Moâm ki Lê-vi táq muoi pêl toâr roap Yê-su. Bữn clứng cũai, dếh máh cũai parỗm práq thễq hỡ, toâq cha cớp alới. 30Ma máh cũai Pha-rasi cớp cũai yống rit, alới tếq tỗp rien tễ Yê-su neq: “Nŏ́q anhia cha parnơi cớp cũai parỗm ĩt práq thễq cớp máh cũai lôih?”
31Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cũai bán o tỡ bữn cóq sễq yỗn noau palai. Ma ống cũai a‑ĩ sâng cóq sễq yỗn noau palai. 32Cứq tỡ bữn toâq pỡ nâi dŏq arô cũai ca ngin alới tanoang o, ma cứq toâq pỡ nâi dŏq arô cũai ca dáng alới bữn lôih yỗn têq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn.”

Yê-su Atỡng Tễ Rit Ót Sana Yoc Ễ Sanhữ Yiang Sursĩ

(Mathia 9:14-17; Mac 2:18-22)

33Máh cũai Pha-rasi cớp cũai yống rit atỡng Yê-su neq: “Máh tỗp rien tễ Yang, sa‑ữi pêl alới ót sana cỗ ễ chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ, cớp alới ễ câu. Máh cũai rien tễ tỗp Pha-rasi la táq machớng ki tê. Ma tỗp rien tễ thâi, ki cha nguaiq níc.”
34Yê-su ta‑ỡi alới toâq parnai sacâm neq: “Khân bữn samiang ĩt lacuoi, bo yớu án pỡq racoâiq cớp án, alới sâng bũi. 35Ma tữ alới chu tễ racoâiq, alới miar ỡt. Tữ ki alới ót sana dŏq sanhữ loah yớu alới.”
36Yê-su atỡng toâq parnai sacâm ễn neq: “Tỡ bữn noau háq muoi mễng aroâiq tễ au tamái, chơ yĩh tamoal tâng au anhỗh. Khân noau táq ngkíq, au tamái ki cỡt rúng, cớp ramoal ki tỡ bữn rapóc cớp au anhỗh. 37Cớp tỡ bữn noau chiaq blŏ́ng tamái tâng aluoi ngcâr khoiq tiaq. Khân noau táq ngkíq, blŏ́ng ki cỡt puaiq, cớp acán pa‑át ki táq yỗn aluoi ngcâr padŏ́h. Chơ aluoi ngcâr cớp blŏ́ng ki pứt nheq. 38Ma blŏ́ng tamái cóq chóq tâng aluoi ngcâr tamái. 39Cớp tỡ bữn noau yoc nguaiq blŏ́ng tamái khân án khoiq nguaiq blŏ́ng tiaq chơ, yuaq án pai neq: ‘Blŏ́ng tiaq lứq ễm hỡn.’”