6

Tôch Ba Sêng Tâm Nar Saƀat

1Tâm nar Saƀat Kôranh Brah Yêsu hăn rgăn mir ba sêng, phung oh mon Păng tôch ba, tro tâm mpang ti jêh ri sa. 2Geh ƀaƀă phung Pharisi lah ma khân păng: "Mâm ƀư khân may ƀư nau bu vay ver tâm nar Saƀat?"
3Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Khân may mâu mâp uănh hĕ nau Y-Đavit ƀư tơlah păng ji ngot, păng jêh ri phung ndrel ma păng. 4Mâm ƀư păng lăp tâm ngih Brah Ndu sŏk kapŭng prăp nhhơr ma Brah Ndu, păng sa jêh ri ăn ma phung ndrel ma păng? Nanê̆ kapŭng nây knŏng phung kôranh ƀư brah dơi sa."
5Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: "Kon bunuyh jêng Kôranh nđâp ma nar Saƀat."

Bunuyh Siăr Ti

6Geh nar Saƀat êng, Brah Yêsu lăp tâm ngih rƀŭn phung Yuđa jêh ri nti lah. Ta nây geh du huê bunuyh siăr ti pama. 7Phung kôranh nchih samƀŭt jêh ri phung Pharisi kâp uănh ma Brah Yêsu, gĭt lah Păng mra ƀư bah tâm nar Saƀat, gay ma geh nau phong Păng. 8Ƀiălah Brah Yêsu gĭt nau mĭn khân păng jêh ri lah ma bunuyh siăr ti: "Dâk hom may jêh ri gŭ râng ta nklang aơ." Păng dâk jêh ri gŭ râng. 9Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: "Tâm nar Saƀat, gĭt lah dơi ƀư nau ueh mâu lah nau mhĭk, tâm rklaih nau rêh mâu lah nkhĭt lơi păng?" 10Păng uănh ma lĕ rngôch phung nây jêh ri lah ma bunuyh nây: "Yơr hom ti may." Păng yơr, jêh ri ti păng bah ro.
11Khân păng bêng ma nau ji nuih jêh ri tâm nchră ma nau khân păng ŭch ƀư ma Brah Yêsu.

Nau Săch Phung Oh Mon Păng

12Dôl nây Brah Yêsu hao yôk, ŭch mbơh sơm, jêh ri Păng gŭ mbơh sơm ma Brah Ndu lĕ du măng. 13Tât nar luh Brah Yêsu kuăl phung oh mon Păng jêh ri săch jât ma bar nuyh tâm phung nây. Phung nây Păng rnha Kôranh phung oh mon. 14Y-Simôn păng trơn amoh Y-Pêtrôs, Y-Andrê oh păng, Y-Yakơ, Y-Yôhan, Y-Philip, Y-Ƀartêlômi, 15Y-Mathiơ, Y-Thômas, Y-Yakơ kon Y-Alphê, Y-Simôn bu rnha Nơm Hŭch Rhŭl. 16Yut kon Y-Yakơ, jêh ri Y-Yuđas Iskariôt jêng nơm rlăng.
17Păng jŭr ndrel ma phung nây jêh ri gŭ jưh ta ntŭk neh lâng. Ta nây geh âk phung oh mon Păng jêh ri âk bunuyh bơh n'gor Yuđa, bơh ƀon Yêrusalem, jêh ri tă bơh n'gor dăch kơh rlai ƀon Tyr jêh ri ƀon Sidôn. Khân păng văch gay ma iăt nau Brah Yêsu nti lah, jêh ri gay ma ƀư bah nau ji kuet khân păng. 18Phung bunuyh rêh ni yor brah djơh lơh, bơh lĕ. 19Lĕ rngôch phung âk ŭch pah tă Păng yor nau brah luh tă bơh Păng jêh ri ƀư bah lĕ rngôch khân păng.

Nau Brah Yêsu Nti Ta Klơ Yôk

20Jêh ri Brah Yêsu uănh ma phung oh mon Păng jêh ri lah:
 "Ueh maak yơh ma phung khân may o ach, yorlah ƀon bri hđăch Brah Ndu prăp ma khân may.
21Ueh maak yơh ma phung khân may ji ngot aƀaơ ri, yorlah khân may mra hơm răm.
22"Ueh maak yơh ma phung khân may tơlah bu nsot khân may, suai rak khân may, jêh ri dun amoh khân may, kơp jêng mhĭk yor Kon Bunuyh! 23Maak hom khân may tâm nar nây jêh ri nsăt hom yor nau răm nau maak, yorlah nau nkhôm khân may mra jêng toyh ngăn tâm trôk; Yor tâm ban pô nây yơh phung mbơ̆ khân păng ƀư jêh ma phung Kôranh nơm mbơh lor.
24Ƀiălah rêh ni yơh ma khân may, hơi phung ndrŏng, yorlah khân may geh jêh nau bonh. 25Rêh ni yơh ma khân may, hơi phung hơm jêh, yorlah khân may mra ji ngot. Rêh ni yơh ma khân may, hơi phung hơm aƀaơ, yorlah khân may mra gŭ tâm nau klâng ndrê jêh ri nau nhĭm nhhiăng. 26Rêh ni yơh ma khân may tơlah lĕ rngôch bunuyh nkoch bri ma khân may jêng ueh, yorlah tâm ban pô nây lĕ phung mbơ̆ khân păng ƀư ma phung kôranh nơm mbơh lor tih."

Nau Rŏng Ma Phung Rlăng

27"Ƀiălah gâp lah ma khân may, phung iăt gâp, rŏng hom ma phung rlăng đah khân may. Ƀư ueh hom ma phung tâm rmot ma khân may. 28Mŏt ton hom ma phung rtăp rak khân may. Mbơh sơm hom ma phung ƀư mhĭk ma khân may. 29Tơlah du huê tap may ta bom du đah, ăn păng tap tay đŏng bom du đah. Tơlah du huê pit ao gleh may, lơi buay ôh lah păng sŏk đŏng ao jong mbâl may. 30Ăn ma mbu nơm dăn ndơ may, jêh ri lơi hôm sŏk sĭt ôh ndơ may, lah lĕ bu pit. 31Moh nau khân may ŭch bu ƀư ma khân may, ăn khân may ƀư an ma bu tâm ban lĕ.
32"Tơlah khân may rŏng ma phung rŏng ma khân may, moh nau ueh bu kah gĭt tôr ma khân may? Phung tih tâm ban lĕ, rŏng ma phung rŏng ma khân păng. 33Tơlah khân may ƀư ueh ma phung ƀư ueh ma khân may, moh nau ueh bu mra kah gĭt tôr ma khân may? Phung tih ƀư tâm ban lĕ. 34Jêh ri tơlah khân may ăn chan ma phung khân may kâp gân dơi mplơ̆ sĭt, moh nau ueh bu mra kah gĭt tôr ma khân may? Phung tih tâm ban lĕ, ăn ma phung tih chan, gay sŏk dơn ndơ tâm ban. 35Ƀiălah ăn khân may, ƀư ueh jêh ri ăn khân păng chan, lơi hôm sŏk sĭt ôh, pôri nau nkhôm khân may mra jêng toyh, jêh ri khân may mra jêng kon Nơm Klơ Lơn, yorlah păng jêng ueh ma phung mâu gĭt tôr jêh ri ma phung ƀai. 36Ăn khân may blau yô̆, tâm ban ma Mbơ̆ khân may blau yô̆."

Lơi Phat Dôih Bu

37"Lơi phat ôh dôih ma bu, gay bu mâu phat dôih khân may. Lơi ta kơp ôh bu jêng khư ma nau tâm rmal, gay ma bu mâu kơp khân may khư ma nau tâm rmal. Yô̆ hom nau tih bu, ri mơ Brah Ndu yô̆ nau tih khân may. 38Ăn ma bu, gay ma bu ăn ma khân may. Bu mra nkhŭt ma khân may, jêh ri mbêng ăn ler. Yorlah bu mra veh ma khân may, tĭng nâm khân may mra veh ma bu. "Ndruyh Jêh Ri Ndâr 39Păng ngơi nau hôr aơ ma khân păng: "Du huê bunuyh chieh măt, dơi lĕ păng njŭn leo du huê bunuyh êng? Di lĕ bar hê khân păng mra tŭp tâm ntu?
40"Phung oh mon mâu jêng toyh lơn ma kôranh nơm nti ôh, ƀiălah lĕ rngôch oh mon ngăn mra jêng tâm ban ma kôranh nơm nti păng. 41Mâm ƀư may saơ ndruyh tâm trôm măt oh nâu may, ƀiălah mâu saơ ôh rda tơm si tâm trôm măt may nơm? 42Mâu lah, mâm may dơi lah ma oh nâu may: 'Hơi oh nâu, ăn gâp sŏk lơi ndruyh tâm trôm măt may, 'ƀiălah mâu dơi saơ rda tơm si tâm trôm măt may nơm? Hơi bunuyh nuih n'hâm mŭr lor lơn sŏk lơi rda tơm si tâm trôm măt may, pôri may mra dơi saơ ang dơi sŏk ndruyh tă bơh trôm măt oh nâu may."

Tơm Si Jêh Ri Play Păng

43"Mâu geh ôh tơm si ueh geh play mhĭk, mâu lĕ geh tơm si mhĭk geh play ueh. 44Yorlah bu dơi năl ăp tơm si ta play păng. Bu mâu pĕ ôh play rvi ta rtao lok, mâu lĕ bu pĕ play kriăk ƀâu tâm pŭm lok. 45Bunuyh ueh ngluh ndơ ueh tă bơh ntŭk ueh tâm nuih n'hâm păng, jêh ri bunuyh mhĭk ngluh ndơ mhĭk tă bơh ntŭk mhĭk păng; yorlah rmeh ler tă nuih n'hâm yơh mbung ngơi."

Nơm Ƀư Ngih Ta Klơ Lŭ

46"Mâm ƀư khân may kuăl gâp: 'Hơi Kôranh, Hơi Kôranh, 'ƀiălah khân may mâu ƀư tĭng nâm nau gâp lah ôh? 47Gâp mra tâm mpơl ma khân may ma nau dơi tâm ntĭt lĕ bunuyh văch ta gâp, iăt nau gâp ngơi jêh ri tông. 48Păng jêng tâm ban ma du huê bunuyh ƀư ngih. Păng kuyh neh ăn ueh jêh ri ƀư tur ta klơ lŭ. Tât dak lip jêh ri dak thăng rchoh ƀiălah mâu dơi n'gơ ôh, yorlah bu ƀư păng nâp ngăn. 49Ƀiălah mbu tăng jêh ri mâu tông, păng jêng tâm ban ma du huê bunuyh ƀư ngih ta klơ neh mâu geh tur ngih nây. Ƀâtlât păng chalôt jêh ri rai lĕ."