2

1"Aƀaơ ri, hơi phung kôranh ƀư brah, gâp ntăm ma khân may nau aơ. 2Tơlah khân may mâu iăt, jêh ri mâu djôt prăp ôh tâm nuih n'hâm khân may gay ăn nau chrêk ma amoh gâp.
 "Yêhôva phung tahan lah: "Pôri gâp mra njuăl ma khân may nau rak rtăp, jêh ri rak rtăp lơi nau ueh uĭn khân may; jêh ri gâp hŏ rak rtăp jêh, yorlah khân may mâu djôt prăp ôh nau nây tâm nuih n'hâm.
3Aơ, gâp mra mhĭng ek ta muh măt khân may, nâm bu ntĭt ek ndơ khân may nhhơr; khân may mra mpơh du ndrel ma ek nây. 4Pôri mơ khân may mra gĭt gâp hŏ mbơh nau ntăm aơ ma khân may, gay ƀư nau tâm rnglăp gây đah phung Lêvi dơi nâp." Yêhôva phung tahan lah.
5Nau tâm rnglăp gâp đah phung Lêvi jêng nau tâm rnglăp ma nau rêh jêh ri ma nau đăp mpăn, gâp hŏ ăn jêh nau nây ma păng; gay ăn păng klach yơk ma gâp; pôri păng hŏ klach yơk jêh gâp, jêh ri râm nsâr panăp amoh gâp. 6Nau vay jêng nau ngăn hŏ gŭ tâm trôm mbung păng, mâu geh nau kue ôh ta toh-yoi păng, mâu hôm geh ôh nau sŏng êng đŏng; păng hŏ chuat hăn ndrel ma gâp tâm nau đăp mpăn jêh ri nau sŏng srăng, jêh ri păng ăn âk bunuyh plơ̆ sĭt tă bơh nau kue. 7Yorlah toh-yoi phung kôranh ƀư brah, dơi djôt prăp ngăn nau blau mĭn, bu mra nti nau vay tă bơh trôm mbung păng, yorlah păng jêng nơm ntuh bâr bơh Yêhôva phung tahan.
8Ƀiălah, khân may, nkhơng ma teng tă bơh trong ngăn; kôranh hŏ ƀư tih đah nau tâm rnglăp Y-Lêvi. Yêhôva phung tahan lah. 9"Yor nây gâp ăn lĕ rngôch phung ƀon lan tâm rmot jêh ri ƀư ăn khân may bêk prêng, yorlah khân may mâu djôt prăp ôh trong gâp, ƀiălah khân may mpơl nau khân may gŭ du ding (gŭ nding) mpeh tâm nau vay."

Nau Nduyh Ma Phung Israel Mâu Gŭ Răp Jăp

10Mâu di hĕ lĕ rngôch he geh kanŏng du huê Mbơ̆? Mâu di hĕ geh kanŏng du huê Brah Ndu rhăk njêng jêh he? Mâm ƀư pônây ăp nơm he mâu gŭ răp jăp ôh ndrăng oh nâu păng, rlau nau tâm rnglăp bơh chô yau he? 11Phung Yuda mâu gŭ răp jăp ôh, jêh ri hŏ ƀư jêh nau Brah Ndu tâm rmot tâm phung Israel jêh ri tâm ƀon Yêrusalem yorlah Yuda hŏ ƀư ƀơ̆ jêh jrô nau kloh ueh Yêhôva ŭch, khân păng nkhơng ma gŭ ur sai đah kon bu ur brah bu năch, 12Mbu moh ƀư nau nây, mâu lah ma nơm gŭ njrăng, mâu lah ma nơm plơ̆ lah, mâu lah păng nhhơr ndơ nhhơr ƀư brah ma Yêhôva phung tahan, Yêhôva mra ƀư rai lơi khân păng tă bơh ngih bok phung Yakôb. 13Khân may hôm e ƀư đŏng nau aơ: khân may sŏk dak măt, nau nhĭm nhiăng, nau nter vơl gay nkŭm lơi nơng ƀư brah Yêhôva, yor nây kŏ tât păng mâu hôm chrê đŏng ôh ma ndơ nhhơr ƀư brah, jêh ri păng mâu dơn ôh ndơ nhhơr tă bơh ti khân may. 14Khân may lah: Mâm ƀư păng mâu dơn? Nây jêng yorlah Yêhôva mbơh nanê̆ ngăn ma nau tâm rnglăp may đah ur may ntơm bơh may mom ndăm, đah ôbăl jêng nơm may mâu gŭ răp jăp ôh, nđâp tơlah ôbăl jêng nơm gŭ ndrel may jêh ri jêng ur may ma ma nau tâm rnglăp. 15Mâu hĕ Brah Ndu njêng kanŏng du huê bunuyh nây, nđâp ma n'hâm păng nsôr rêh dơi rmeh ler. Ƀiălah moh yor dĭng njêng kanŏng du huê bunuyh? Nây jêng yor păng joi phung kon sau klach yơk ma Brah Ndu. Pôri njrăng hom ma huêng khân may nơm, jêh ri lơi ăn ôh du huê nuyh mâu gŭ răp jăp đah ur păng sŏk dôl druh mom. 16"Yorlah Yêhôva Brah Ndu Israel lah: Gâp tâm rmot ngăn ma nau chalơi ur sai." Jêh ri mbu moh sŏk nau djơh mhĭk nkŭm lơi ma ao păng nơm, Yêhôva phung tahan lah. Pôri djôt prăp hom tâm nuih n' hâm khân may, lơi jêng ôh bunuyh mâu gŭ răp jăp.

Nar Phat Dôih Dăch Tât

17Khân may lơi ta rsuak Yêhôva ma nau khân may ngơi; khân may lah đŏng pô aơ: Ntŭk geh hên ƀư rsuak Păng? Nây jêng tơlah khân may ngơi: "Ăp nơm mbu ƀư nau mhĭk jêng ueh ta năp măt Yêhôva, jêh ri păng ŭch ngăn bunuyh pô nây." Tơlah mâu ƀư pô nây, "Ta ntŭk Brah Ndu ma nau sŏng?"