Santoiq Atỡng

 Mac bữn ramứh Yang Mac hỡ. Án chĩc saráq nâi sám 50 toâq 60 cumo ntun Yê-su canỡt. Mac atỡng tễ Yê-su la manoaq ca bữn chớc lứq. Chớc tễ Yê-su hái têq hữm bo án atỡng parnai Yiang Sursĩ. Án bữn chớc rơi tuih aloŏh máh yiang sâuq, cớp án bữn chớc têq táh lôih yỗn máh cũai. Yê-su la Con Yiang Cỡt Cũai. Án chiau dỡi tamoong án dŏq thái nheq tữh cũai tễ ŏ́c lôih, yỗn máh cũai têq bữn tamoong.
 Mac atỡng tễ máh ranáq Yê-su táq, hỡn tễ máh ŏ́c Yê-su atỡng. Dâu lứq, Mac chĩc tễ Yang ca táq batễm, tễ Yê-su roap batễm, cớp yiang Satan chim Yê-su. Mac atỡng tễ máh ŏ́c Yê-su chĩuq túh coat, cớp noau téh án tâng aluang sangcáng; vớt ki án tamoong loah tễ cuchĩt.