13

Ngày cuối cùng

1Khi Chúa Giê-xu bước ra khỏi Đền thờ, một môn đệ thưa: “Thầy xem, Đền thờ này thật tráng lệ, trang trí toàn đá quý cả!”
2Chúa Giê-xu đáp: “Đền thờ vĩ đại các con trông thấy đây, một ngày kia sẽ bị san bằng, không còn đến hai tảng đá chồng lên nhau nữa!”
3Khi Chúa ngồi trên sườn núi Ô-liu đối ngang Đền thờ, Phê-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê đến hỏi riêng: 4“Xin Thầy cho chúng con biết bao giờ việc ấy xảy ra, và có dấu hiệu gì báo trước?”

Khởi điểm

5Chúa Giê-xu đáp: “Phải đề phòng, để các con khỏi bị lừa gạt. 6Nhiều người sẽ mạo danh ta, tự xưng là Chúa Cứu Thế, làm cho nhiều người lầm lạc. 7Các con sẽ nghe chiến tranh bùng nổ, và những tin tức khủng khiếp về chiến tranh, nhưng các con đừng bối rối, vì những biến cố ấy phải xảy ra, nhưng chưa đến ngày tận thế.
8“Dân tộc này sẽ tiến đánh dân tộc khác, nước nọ tuyên chiến với nước kia.
Nhiều xứ sẽ bị động đất và đói kém. Đó chỉ là giai đoạn đầu của cơn đại nạn.
9“Phải đề phòng! Người ta sẽ bắt giải các con ra tòa, đánh đập các con giữa hội trường. Vì ta, các con sẽ bị xét xử trước mặt các vua và các tổng trấn. Đó là cơ hội để các con nói về ta cho họ. 10Vì Phúc âm phải được công bố cho mọi dân tộc đều biết, rồi mới đến ngày tận thế. 11Khi bị bắt đưa ra tòa, các con đừng lo phải nói những gì, nhưng chỉ nói những điều Chúa cho biết vào giờ đó. Lúc ấy không phải các con nói, nhưng chính Thánh Linh sẽ nói cho các con.
12“Anh sẽ phản bội, đem nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con. Con cái sẽ phản nghịch, đưa cha mẹ vào chỗ chết. 13Mọi người sẽ ganh ghét các con vì các con thuộc về ta. Nhưng ai nhẫn nhục chịu đựng đến cuối cùng sẽ được cứu.

Đại nạn tại xứ Do-thái

14“Khi các con thấy vật ghê tởm đặt tại Đền thờ (người đọc phải lưu ý), ai đang ở xứ Giu-đê, phải trốn lên miền đồi núi, 15ai đang đứng ngoài hiên, đừng quay vào nhà góp nhặt của cải. 16Ai ỏ ngoài đồng, đừng trở về nhà lấy áo.
17“Trong những ngày đó, không ai khổ cho bằng đàn bà có thai hay có con mọn! 18Các con hãy cầu nguyện để biến cố đó đừng xảy ra vào mùa đông. 19Vì lúc ấy sẽ có tai họa khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử từ khi Thượng Đế sáng tạo trời đất, và trong tương lai cũng chẳng bao giờ có nữa 20Nếu Thượng Đế không rút ngắn những ngày tai họa, cả nhân loại sẽ bị diệt vong. Nhưng vì con dân Ngài, Chúa sẽ giảm bớt những ngày đó.
21“Khi ấy, nếu ai bảo các con: ‘Chúa Cứu Thế vừa đến nơi kia!’ các con đừng tin. 22Vì nhiều người sẽ mạo nhận là Chúa Cứu Thế hay nhà tiên tri, làm phép lạ để lừa gạt nhiều người, có thể đánh lừa cả con dân Chúa. 23Các con phải đề phòng! Ta đã nói trước cả rồi!

Chúa trở lại địa cầu

24“Sau cơn đại nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng cũng không chiếu sáng, 25các vì sao trên trời sẽ rơi rụng và các quyền lực dưới bầu trời sẽ rúng chuyển. 26Nhân loại sẽ trông thấy ta giáng xuống trong mây trời, với vinh quang và uy quyền tuyệt đối. 27Ta sẽ sai các thiên sứ tập họp con dân ta khắp bốn phương, từ những nơi chân trời góc biển.

Ngày giờ Chúa trở lại

28“Các con nên rút tỉa bài học cây vả: khi cây đâm chồi nảy lộc, các con biết sắp đến mùa hạ. 29Cũng thế, khi thấy các dấu hiệu ấy xuất hiện, các con biết ngày ta trở lại rất gần, ta đã đến ngay bên cửa.
30“Ta quả quyết, thế hệ này chưa qua đi thì các biến cố ấy đã xảy ra rồi. 31Trời đất sẽ tiêu tan nhưng lời ta vẫn còn mãi mãi.
32“Không một ai biết được ngày giờ tận thế. Ngay cả thiên sứ và chính ta cũng không biết. Chỉ Cha biết mà thôi. 33Các con phải đề phòng, cảnh giác, vì không biết ta đến giờ nào.

Sẵn sàng chào đón Chúa

34“Như trường hợp chủ nhà đi xa, giao cho đầy tớ mỗi người một việc, và bảo người gác cổng phải thức canh. 35Cũng thế, các con phải cảnh giác, vì không biết giờ nào ta trở lại, có thể lúc trời vừa tối, hoặc nửa đêm, lúc gà gáy, hay buổi bình minh. 36Nếu ta trở về bất ngờ, đừng để ta bắt gặp các con đang ngủ. 37Lời ta dặn các con, ta cũng bảo chung mọi người: ‘Phải cảnh giác chờ đợi ta trở lại!’ ”