14

Âm mưu giết Chúa

1Còn hai ngày nữa đến lẽ Vượt qua -trong ngày lễ này, người Do-thái ăn bánh không pha men — các thầy trưởng tế và dạy luật tìm cơ hội bắt giữ và bí mật thủ tiêu Chúa Giê-xu.
2Họ quyết định đợi cho qua ngày lễ, để khỏi gây náo động trong dân chúng.

Chúa được xức dầu tại Bê-ta-ni

3Chúa đến nhà Si-môn, một người cùi tại Bê-ta-ni. Giữa bữa ăn, một thiếu phụ bước vào, mang theo bình ngọc thạch đựng dầu cam tùng đắt tiền. Chị mở nắp đổ dầu trên đầu Chúa Giê-xu.
4Có người trông thấy, tức giận bảo: “Thật phí của! Bình dầu thơm này rất quý giá! 5Sao chị không đem bán, lấy hơn ba trăm đồng giúp người nghèo?” Rồi họ nặng lời quở trách chị. 6Nhưng Chúạ Giê-xu can thiệp: “Để mặc chị ấy, đứng la rầy! Chị đã làm một việc tốt đẹp cho ta. 7Các con luôn luôn gặp người nghèo, có thể giúp đỡ họ khi nào tùy ý, nhưng các con không ở bên ta mãi mãi. 8Chị này đã hết sức cố gắng, xức dầu tẩm liệm thân ta trước khi chôn cất. 9Ta cho các con biết, việc làm của chị hôm nay sẽ được nhắc nhở ca tụng khắp thế giới, tại những nơi Phúc âm được truyền bá.

Âm mưu phản Chúa

10Một sứ đồ tên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến tiếp xúc với các thầy trưởng tế, bàn mưu nộp Ngài cho họ. 11Nghe Giu-đa đề nghị, họ rất mừng rỡ, hứa sẽ thưởng tiền. Giu-đa lo tìm cơ hội nộp Chúa.

Chuẩn bị lễ Vượt qua

12Ngày đầu lễ Vượt qua, khi chiên con phải bị giết, các môn đệ đến hỏi Chúa: “Thầy muốn ăn lễ Vượt qua tại đâu? Xin Thầy chỉ bảo để chúng con sửa soạn.” 13Chúa liền sai hai môn đệ lên đường, và căn dặn: “Các con vào thành phố, sẽ gặp một người xách vò nước; người ấy đi đâu, cứ theo đó. 14Khi vào nhà, các con nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi: Phòng dành riêng cho ta và các môn đệ ta ăn lễ Vượt qua ở đâu?’ 15Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên lầu, trang bị đầy đủ. Các con cứ dọn tiệc tại đó.”
16Hai môn đệ ra đi, gặp mọi điều đúng như lời Chúa dặn, và chuẩn bị lễ Vượt qua.

Người phản Chúa

17Tối hôm đó, Chúa và mười hai sứ đồ cùng đến. 18Khi mọi người đang ngồi ăn, Chúa tiết lộ: “Ta bảo thật, một người trong các con sẽ phản ta!”
19Các môn đệ rất buồn bực, lần lượt hỏi: “Thưa Thầy, có phải con không?” 20Chúa đáp: “Đó là sứ đồ đang nhúng bánh vào đĩa với ta. 21Ta phải hy sinh như lời Thánh kinh đã nói, nhưng khốn cho kẻ phản ta, thà nó chẳng sinh ra còn hơn!”

Tiệc thánh

22Khi đang ăn, Chúa lấy bánh, cảm tạ Thượng Đế rồi bẻ ra trao cho các môn đệ: “Đây lá thân thể ta, các con hãy lấy ăn!” 23Ngài cũng rót nước nho, cảm tạ rồi đưa cho các môn đệ cùng uống. 24Chúa giải thích: “Đây là máu ta, máu đổ ra cho nhiều người, để ấn chứng Giao ước mới giữa Thượng Đế và nhân loại. 25Ta cho các con biết: Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày uống nước nho mới trong Nước của Thượng Đế.”

Người chối Chúa

26Hát thánh ca xong, Chúa Giê-xu và các môn đệ đi lên núi Ô-liu. 27Chúa thổ lộ: “Các con sẽ lìa bỏ ta như Thánh kinh đã viết: ‘Ta sẽ đánh người chăn, thì bầy chiên tan tác. 28Nhưng sau khi sống lại, ta sẽ qua xứ Ga-li-lê trước để gặp các con.”
29Phê-rơ thưa: “Con sẽ chẳng xa Thầy, dù mọi người bỏ chạy!”
30Chúa Giê-xu đáp: “Ta quả quyết: ngay đêm nay, trước khi gà gáy lần thứ hai, con sẽ chối ta ba lần.”
31Nhưng Phê-rơ cam kết: “Con thà chết chứ không chối Thầy đâu!” Các môn đệ khác cũng đều quả quyết như thế.

Chúa vào vườn Ghết-sê-ma-nê

32Chúa Giê-xu và các môn đệ vào vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Các con ngồi đây, đợi ta đi cầu nguyên!” 33Chúa chỉ đem Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng theo Ngài. Từ lúc đó, Ngài cảm thấy hoang mang, sầu não vô cùng. 34Ngài bảo: “Linh hồn ta buồn rầu tột độ! Các con ở đây thức canh!”
35Chúa đi một quãng, rồi quỳ sấp dưới đất, cầu xin cho giờ phút khủng khiếp đừng đến với Ngài nếu có thể được. 36Ngài cầu nguyện: “Thưa Cha, Cha có thể làm được mọi việc, xin cho Con khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý Cha, chứ không theo ý Con!”
37Khi trở lại, Chúa thấy ba môn đệ đang ngủ gục. Ngài gọi: “Si-môn! con ngủ sao? Con không thức được một giờ sao? 38Phải tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa vào vòng cám dỗ! Vì tâm linh thật muốn, nhưng thể xác yếu đuối.”
39Chúa lại đi, cầu xin như lần trước. 40Lần này quay lại, Chúa thấy các môn đệ vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền, không đối đáp gì được!
41Trở lại lần thứ ba, Chúa bảo họ: “Bây giờ các con vẫn còn ngủ sao? Đủ rồi! Đã đến lúc ta bị phản nộp vào tay bọn gian ác. 42Đứng dậy, đi với ta! Này, kẻ phản ta đã tới!”

Chúa bị bắt

43Ngay khi Chúa đang nói, Giu-đa, một sứ đồ của Chúa xông đến. Theo sau là một toán người cầm gươm dao, gậy gộc, do các thầy trưởng tế, các thầy dạy luật và các trưởng lão sai đến. 44Tên phản Chúa đã ra ám hiệu: “Tôi hôn người nào, các anh cứ bắt dẫn đi!” 45Vì vậy, vừa đến nơi, Giu-đa trân tráo xông lên chào Chúa: “Lạy Thầy!” Rồi nó hôn Chúa. 46Bọn kia liền bắt giữ Ngài. 47Nhưng có một người đứng gần đó rút gươm chém đầy tớ của thầy Tế lễ tối cao, đứt mất một vành tai.
48Chúa Giê-xu hỏi họ: “Tôi đâu phải trộm cướp mà các anh đem gươm dao, gậy gộc đến bắt? 49Hằng ngày tôi vẫn ở với các anh, giảng dạy trong Đền thờ, sao các anh không bắt tôi? Nhưng những việc này xảy ra để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thánh kinh.”
50Tất cả các môn đệ đều bỏ Chúa trốn biệt. 51Có một thanh niên đi theo Chúa, chỉ choàng trên người một tấm khăn. Toán người kia túm bắt anh, 52nhưng anh buông tấm khăn, trần truồng chạy trốn.

Chúa ra trước Hội đồng Quốc gia Do-thái

53Người ta giải Chúa đến dinh thầy Tế lễ tối cao. Tại đây, các thầy trưởng tế, các trưởng lão và các thầy dạy luật đã họp mặt đông đủ. 54Phê-rơ theo sau Chúa xa xa, cho đến khi vào sân dinh thầy Tế lễ tối cao. Ông ngồi chung với bọn tuần cảnh, sưởi ấm bên đống lửa.
55Các thầy trưởng tế và cả Hội đồng Quốc gia tìm bằng chứng để khép Chúa vào tội tử hình, nhưng không tìm được. 56Nhiều người vu cáo Chúa đủ điều, nhưng lời chứng của họ mâu thuẫn nhau. 57Sau đó, có người đứng lên tố cáo: 58“Chúng tôi nghe người này dọa: Ta sẽ phá nát Đền thờ do con người xây cất, rồi trong ba ngày sẽ dựng một Đền thờ khác, không cần đến tay loài người.’ ” 59Ngay điểm này, lời tố cáo của họ cũng không phù hợp nhau.
60Thầy Tế lễ tối cao đứng dậy giữa Hội đồng, hỏi Chúa Giê-xu: “Sao? Anh trả lời thế nào về lời tố cáo đó?” 61Chúa Giê-xu vẫn im lặng, không đáp một lời. Thầy Tế lễ tối cao hỏi tiếp: “Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế không?”
62Chúa Giê-xu đáp: “Phải! Rồi đây các ông sẽ thấy tôi ngồi bên phải ngai Thượng Đế, và cỡi mây trời trở lại trần gian.”
63Thầy Tế lễ tối cao xé áo mình, tuyên bố: “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa! 64Quý ngài vừa nghe tận tai lời phạm thượng. Vậy quý ngài quyết định thế nào?” Các lãnh tụ Do-thái đều đồng ý lên án tử hình Chúa Giê-xu. 65Người ta khạc nhổ vào mặt Chúa, bịt mắt Chúa, đánh đấm Ngài rồi nói: “Thử đoán xem, ai vừa đánh anh đó?” Bọn tuần cảnh cũng vả vào mặt Ngài và giải đi.

Phê-rơ chối Chúa

66Phê-rơ đạng ở ngoài sân, một đầy tớ gái của thầy Tế lễ tối cao bước đến, 67thấy ông đang ngồi sưởi, lại gần nhìn mặt rồi nói: “Anh cũng là đồ đệ của Giê-xu, người Na-xa-rét!” 68Phê-rơ chối: “Chị nói gì tôi không hiểu!” Rồi ông đi ra cổng, liền có tiếng gà gáy.
69Chị đầy tớ nhìn thấy, báo cho những người đứng chung quanh: “Anh ấy theo phe Giê-xu đó!” 70Phê-rơ liền chối một lần nữa. Một lát sau, những người đứng chung quanh tố Phê-rơ: “Đúng rồi! Anh cũng thuộc bọn Giê-xu, vì anh là người Ga-li-lê.”
71Phê-rơ liền thề độc: “Tôi không biết người mấy ông nói đó là ai cả! Nếu tôi dối, xin trời tru đất diệt!” 72Vừa lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phê-rơ sực nhớ lại lời Chúa Giê-xu: “Trước khi gà gáy lần thứ hai, con sẽ chối ta ba lần!” Ông liền thổn thức khóc.